سرهنگ اسدیان در مسجد بازار مرند

حضور و سخنرانی فرمانده انتظامی شهرستان مرند در مسجد بازار

سرهنگ " علی اسدیان"  فرمانده انتظامی مرند با شرکت در نماز مغرب و عشا ودر جمع نمازگزاران مسجد بازار مرند درخصوص مسائل فرهنگی،  اجتماعی و انتظامی شهرستان سخنرانی کرده و هشدار های پلیسی لازم را برای شهروندان ارائه کرد .

حضور و سخنرانی فرمانده انتظامی شهرستان مرند در مسجد بازار


به گزارش خبرنگار javanefarda.ir به نقل از  خبرگزاری پلیس،  سرهنگ ” علی اسدیان”  فرمانده انتظامی مرند با شرکت در نماز مغرب و عشا ودر جمع نمازگزاران مسجد بازار مرند درخصوص مسائل فرهنگی،  اجتماعی و انتظامی شهرستان سخنرانی کرده و هشدار های پلیسی لازم را برای شهروندان ارائه کرد .