برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مرند

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مرند بدون حضور خبرنگاران

شد . گفتنی است در این جلسه وضعیت پرداخت عوارض شهرداری ها به آموزش و پرورش ، زمین های دارای کاربری آموزشی در سطح شهرستان و وضعیت مدارس تخریبی (نور اسلام، فاطمه صغری قراجه محمد، قدس، ارشاد قراجه فیض اله، حدیث و آزادگان پیام) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مرند

به گزلرش پایگاه خبری javanefarda.ir جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مرند با حضور امام جمعه، فرماندار، معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مرند و سایر مسئولان این شهرستان برگزار شد .


گفتنی است در این جلسه وضعیت پرداخت عوارض شهرداری ها به آموزش و پرورش ، زمین های دارای کاربری آموزشی در سطح شهرستان و وضعیت مدارس تخریبی (نور اسلام، فاطمه صغری قراجه محمد، قدس، ارشاد قراجه فیض اله، حدیث و آزادگان پیام) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

▫️