کلاس اخلاق در مرند

سومین نشست اخلاق کارگزاران شهرستان مرند برگزار شد

در راستای برگزاری سلسله نشست های اخلاق کارگزاران و همچنین شورای اداری سومین جلسه این برنامه با حضور امام جمعه مرند، معاون استاندار و فرماندار شهرستان و اعضای این شورا برگزار شد.

سومین نشست اخلاق کارگزاران شهرستان مرند برگزار شد

در راستای برگزاری سلسله نشست های اخلاق کارگزاران و همچنین شورای اداری سومین جلسه این برنامه با حضور امام جمعه مرند، معاون استاندار و فرماندار شهرستان و اعضای این شورا برگزار شد.