جهان بدون اسرائیل

اولین ترکش طوفان الاقصی

شکست سیاسی نظامی اسرائیل در مقابل مبارزان آزادیخواه حماس، آسیبهای شدید در جامعه اسرائیل بوجور آورده، به نحوی که زمزمه سقوط دولت جنایت پیشه و کودک کش نتانیاهو، بوضوح در محافل سیاسی نظامی این رژیم شنیده میشود

_ اولین ترکش طوفان الاقصی _

 

شکست سیاسی نظامی اسرائیل در مقابل مبارزان آزادیخواه حماس، آسیبهای شدید در جامعه اسرائیل بوجور آورده، به نحوی که زمزمه سقوط دولت جنایت پیشه و کودک کش نتانیاهو، بوضوح در محافل سیاسی نظامی این رژیم شنیده میشود. فشار روانی بی نظیر جامعه جهانی و افکار عمومی جهانی، سبب بروز بی اعتمادی شدید میان مردم و سران وحشی اسرائیل شده است. خانواده های اسیران نظامی اسراییلی، نتانیاهو و دولت او را مقصر اصلی این آشوب و آشفتگی شدید داخل اسرائیل می دانند. به نظر میرسد نتانیاهو و دولت بی بند و بارش اولین ضربات سیاسی طوفان الاقصی را با کناره گیری اجباری از قدرت متحمل خواهند شد. روند ریزش سیاسی نظامی و اجتماعی و امنیتی در درون جامعه اسرائیل، به راحتی قابل مشاهده است. سران فعلی اسرائیل بعداز خلع از قدرت، باید آماده محاکمه جهانی و افکار عمومی دنیا باشند. کشتار وحشیانه زنان و کودکان بی گناه غزه، قطعا جنایت جنگی است. ترور و حذف فیزیکی شخص نتانیاهو و یاران نزدیکش، شاید آرام بخش دلهای مصیبت زده و غمگین مردم آزادیخواه جهان باشد. مردم دنیا به این نتیجه رسیده اند که جهان بدون اسرائیل و جانیان جنایتکارش، بسیار امن تر و زیباتر خواهد بود. حذف اسرائیل هم اکنون تبدیل به یک خواسته عمیق جهانی شده است

. رسول قناتی روشنای مرند