امروز : یکشنبه 17 دسامبر 2023
تاریخ : 2023/12/17 - 7:04 ذخیره فایل ارسال به دوستان

فرهنگ فاطمی نیاز امروز _

 فرهنگ فاطمی نیاز امروز _  اولین حقی که در فرهنگ ناب فاطمی برای انسان مطرح میشود حق حلال زادگی است. شاید به ظاهر این موضوع ساده جلوه کند اما معضل اصلی خانواده ها در اروپا و امریکا همین نادیده گرفتن حق حلال زادگی انسانها ست. زنا با محارم بصورت توافقی در هلند کشور گل و […]

 فرهنگ فاطمی نیاز امروز _

 اولین حقی که در فرهنگ ناب فاطمی برای انسان مطرح میشود حق حلال زادگی است. شاید به ظاهر این موضوع ساده جلوه کند اما معضل اصلی خانواده ها در اروپا و امریکا همین نادیده گرفتن حق حلال زادگی انسانها ست. زنا با محارم بصورت توافقی در هلند کشور گل و بلبل!! قانونی تلقی میشود. انواع احزاب طرفدار ارتباط جنسی با کودکان و ارتباط جنسی با مردگان و ازدواج با حیوانات و حتی اجسام مانند وسایل نقلیه، نشانگر بحران امنیت اخلاقی در خانواده ها ی اروپایی است. فرهنگ ناب فاطمی که برای خانواده حریم و قداست ویژه ای قایل است تنها نسخه رهایی اروپایی های گرفتار در منجلاب کثافات جنسی است. آری گرامیداشت حضرت فاطمه گرامیداشت انسانیت انسانهاست تا در گرداب نکروفیلیا و پدوفیلیا و دیگر کثافات غیر اخلاقی که مایه سقوط انسانهاست، وارد نشویم. اگر فرهنگ فاطمی ترویج نشود فرگند زنا با محارم و ارتباط جنسی با مردگان و کودکان بروز می یابد. روشنای مرند

ارسال دیدگاه