نمایشگاه عرضه مستقیم پسته وزعفران

جشنواره ایده های نو در کار آفرینی صنعت کشاورزی

تعامل وهمکاری بین بخشی ادارات در راستای اشتغالزائی قدمی است که  باید منتظر نتیجه آن شد 

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا javanefarda.ir جشنواره ایده های نو در کار آفرینی صنعت کشاورزی

 

به گزارش جوان فردا تعامل وهمکاری بین بخشی ادارات در راستای اشتغالزائی قدمی است که  باید منتظر نتیجه آن شد

با موضوع :زعفران و پسته

همراه با نمایشگاه عرضه مستقیم پسته وزعفران🔻

✔️زمان:۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲

✔️ساعت شروع: ۹/۳۰ صبح

✔️مکان: سالن همایش دانشگاه آزاد شهرستان مرند