سه دهه خیانت یا خبرنگاری

واقعا باید به حال این مردم گریست. واقعا باید گریست..

ذهن نماینده نباید تو پارک و آسفالت و راه و ... باشه. اونا خودشون متصدی دارن. دهیار هست . شهردار هست. ادارات و نهاد های خدمات رسان هست.به اندازه کافی مدیر اجرایی پیش بینی شده‌. مگر نماینده حق دخالت در عزل و نصب ها رو داره؟بپرسید ببینید آیا در طول ۴ سال چه تغییراتی به دست چه کسانی در همین آموزش و پروش انجام یافته؟ جابجایی های مکرر پست های مدیریتی...

تحلیل یک شهروند

سه دهه خیانت یا خبرنگاری 

متاسفانه نمیدونم برخی از افراد که به تعداد انگشتان یک دست نمیرسند سعی دارند چی رو به اثبات برسونند.

چیزی که وجود خارجی نداره رو نمیشه تحمیل کرد.

دیروزدر فضای مجازی دیدم ، شخصی مدعی است  با بیش از ۳۰ سال سابقه و موی سفید کرده در این خبرنگاری میاد آسفات معابر روستایی و پل دولت آباد رو به اسم عملکرد نماینده مجلس به ملت تحمیل میکنه !بعد هم میاد مینویسه اینو نوشتم ببینم کیا هراسان میشن؟

آخه کی قراره هراسان بشه؟

شما با ۳۰ سال سابقه بقول خودتون درخشان!،هنوز تفاوت قوه مجریه و مقتنه رو نمیدونید.

نمیدونید که کار اجرایی هیچ دخل و تصرفی به نماینده نداره.

این مدعی سه دهه خبرنگاری ،از نماینده مطالبه گری کنید که در سیاست کلان و کلی چی کرده؟چند تا وزیر رو استیضاح کرده؟ پای چند تا استیضاح رو امضا کرده و سپس پس گرفته؟چرا پس گرفته شده؟

بپرسید برای مهار تورم و بیکاری جوانان کدوم طرح رو در مجلس به تصویب رسونده؟یا اصلا پیشنهادی داده؟

.

برای مستاجرین بدبخت چه طرحی در سیاست کلی پیشنهاد داده؟

ذهن نماینده نباید تو پارک و آسفالت و راه و … باشه. اونا خودشون متصدی دارن. دهیار هست . شهردار هست. ادارات و نهاد های خدمات رسان هست.به اندازه کافی مدیر اجرایی پیش بینی شده‌.

مگر نماینده حق دخالت در عزل و نصب ها رو داره؟بپرسید ببینید آیا در طول ۴ سال چه تغییراتی به دست چه کسانی در همین آموزش و پروش انجام یافته؟ جابجایی های مکرر پست های مدیریتی…

به نماینده وکالت داده میشه به مدت ۴ سال بره مجلس صدای ملت باشه نه اینکه بیاد آسفالت کنه‌.

اونوقت ایشون میاد میاد میگه من انتشار دادم که ببینم کیا هراسان میشن. ؟

واقعا باید به حال این مردم گریست. واقعا باید گریست..