پاسخ محکم‌و دردناک

خط ترور باید قطع شود

با توجه به ترور ناجوانمردانه  خط ترور باید قطع شود_ استیصال رژیم جنایتکار صهیونیستی در مقابله با آزادمردان فلسطینی، باعث دست و پا زدن سران این رژیم، برای رهایی از باتلاق غزه شده است. خط ترور فرماندهان مقاومت و ایجاد ناامنی و کشتار مردم بی گناه، نشان از زبونی و درماندگی سران این رژیم در مواجهه میدانی با رزمندگان مقاومت فلسطینی دارد.

رسول قناتی تحلیل گر سیاسی با تفکر  جناح اصولگرایی مدرن در مورد ترور زائرین حاج قاسم سلیمانی  توسط دشمنان خبیث و زبون نوشت

با توجه به ترور ناجوانمردانه  خط ترور باید قطع شود_ استیصال رژیم جنایتکار صهیونیستی در مقابله با آزادمردان فلسطینی، باعث دست و پا زدن سران این رژیم، برای رهایی از باتلاق غزه شده است. خط ترور فرماندهان مقاومت و ایجاد ناامنی و کشتار مردم بی گناه، نشان از زبونی و درماندگی سران این رژیم در مواجهه میدانی با رزمندگان مقاومت فلسطینی دارد. البته پاسخ محکم و دردناک بویژه برای سران این رژیم میبایست در دستور کار مقاومت باشد. به نظر میرسد حذف فیزیکی شخص نتانیاهو و یاران نزدیکش همچون وزیر جنگ و وزیر کشور و رئیس موساد در شرایط کنونی پاسخ دردناک به رژیم صهیونیستی باشد. موتور و ماشین ترور رژیم سفاک صهیونیستی، فقط در صورت دریافت پاسخ سخت و دردناک، از کار می افتد. طبیعی است انجام این مهم، در زمان و مکان مناسب، صورت گیرد. آنچه مسلم است رژیم صهیونیستی باید با دریافت پاسخ سخت و کوبنده، از کرده خویش پشیمان گردد. ملت بزرگ ایران، منتظر اجرای دستور ولی امر خویش، در این خصوص هستند. تسکین آلام مردم ایران و قصاص ناجوانمردان سفاک که باعث ریخته شدن خون زائران حاج قاسم سلیمانی شد، باید فورا اجرا گردد. رسول قناتی _ روشنای مرند