امروز : دوشنبه 8 ژانویه 2024
تاریخ : 2024/01/08 - 16:26 ذخیره فایل ارسال به دوستان

مسئولین باید شفاف سازی کنند

مسئولین باید شفاف سازی کنند از مولد سازی در مرند چه خبر؟ قبل از شروع این تحلیل جهت تنویر افکار عموم و مسئو لین بند ۹و۱۰و۱۱ ماده یک آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت آورده میشود هیأت عالی مولدســازی دارایی های دولت در جلســه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و […]

مسئولین باید شفاف سازی کنند

از مولد سازی در مرند چه خبر؟

قبل از شروع این تحلیل جهت تنویر افکار عموم و مسئو لین بند ۹و۱۰و۱۱ ماده یک آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت آورده میشود
هیأت عالی مولدســازی دارایی های دولت در جلســه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۶) بند (۲) مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آیین نامه اجرایی مصوبه یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

۹. مولدسازی دارایی مازاد: هرگونه اقدام (اعم از فروش،اجاره، معاوضه، تهاتر، مشارکت، بهره برداری،اوراق بهادارسازی و اقدامات مشابه) که با طرفیت بخش غیردولتی منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی شود.
۱۰. مولدسازی طرح عمرانی نیمه تمام: تکمیل و بهره برداری طرح عمرانی نیمه تمام دستگاه مشمول با روشهایی از جمله فروش و مشارکت عمومی – خصوصی یا حذف طرح های فاقد توجیه با هدف ایجاد ارزش افزوده اقتصادی.
۱۱. تهاتر: واگذاری دارایی های مازاد در ازای پیشبرد طرح های عمرانی نیمه تمام و همچنین واگذاری دارایی های مازاد در ازای تسویه عوارض قانونی و خدمات مربوط به ارزش افزایی.
حال مسئولین متولد سازی شهرستان مرند و استان مصلحت دیدند قطعه زمین بنام مرکزبهداشت واقع در خیابان امام تقاطع المهدی روبروی مسجد المهدی را طبق شنیده ها درراستای اجرای قانون مولد سازی تقریباً به مبلغ ۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل پنجاه وهفت میلیارد تومان فروخته اند
حال بگذریم از اینکه مدیران ومتولیان امر می توانستند با کمی تامل به مبلغ بهتری نسبت به ارزش منطقه بفروشند که نکرده اند !!!
حال طبق صلاحدید متولیان امر این قطعه زمین فروخته شد باید مسئولین شهرستانی و استانی شفاف سازی کنند کدامین بند( ۹و۱۰و۱۱ ) از ماده یک آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت با فروش این قطعه زمین اجرائی شده است؟
باید شفاف سازی شود چه مبلغی از ۵۷میلیارد تومان به مرند رسیده است؟

ارسال دیدگاه