امروز : پنجشنبه 13 ژوئن 2024
تاریخ : 2024/06/13 - 8:06 ذخیره فایل ارسال به دوستان

دیوارسبزانتخابات شکسته میشود/دیوار سبز سیاسی انتخاباتی باید برچیده شود تا همه بدون دیوار سیاسی در انتخابات شرکت کنند.

تا زمانی که دیوار سبز انتخاباتی توسط بعضی ها بلندتر شود موجب انتخابات انحصاری خواهدشد این‌دیوار سبز انتخاباتی انواع مختلف دارد

رحیم میابی

  دیوارسبزانتخابات شکسته میشود⁉️/دیوار سبز سیاسی انتخاباتی باید برچیده شود تا همه بدون دیوار سیاسی در انتخابات شرکت کنند.

 #دیوارسبزانتخابات شکسته میشود⁉️


نویسنده : #رحیم_اصیل_میابی
باتوجه به اینکه رنگ سبزجذاب و نماد طبیعت، حیات و سرزندگی است. این رنگ از ترکیب آبی و زرد به دست می‌آیدوازلحاظ روانشناسی نیز در این رنگ ترکیبی از حس آرامش رنگ آبی و خوش‌بینی رنگ زرد وجود دارد. سبز نه تنها نمایانگر زندگی و رشد است بلکه آرامش‌دهنده‌ترین رنگ در طیف است. این خصوصیت به دلیل فیزیولوژی این رنگ است.
کلمه انتخابات مانند دیوار سبز است که انسان را به وجد می آوردتابا رای خود تحول وتغییر و خروج از وضع موجود زمان خود رارقم بزند .
باید فضای انتخابات بازباشدتادرخشش نور انتخابات و اشعه های آن بالسویه برسرآحاد گروه های سیاسی بیفتدوبرسد

دیوار سبز سیاسی انتخاباتی باید برچیده شود تا همه بدون دیوار سیاسی در انتخابات شرکت کنند.
تا زمانی که دیوار سبز انتخاباتی توسط بعضی ها بلندتر شود موجب انتخابات انحصاری خواهدشد این‌دیوار سبز انتخاباتی انواع مختلف دارد
دیوار:
تریبون سبز انتخاباتی
قلم سبز انتخاباتی
رسانه ای سبز انتخاباتی
خطیب سبز انتخاباتی
بصیرت سفارشی سبزانتخاباتی
مهندسی شده سبز انتخاباتی
اگر چنین باشد ارزیابی اعتماد مردم جهت حضور در انتخابات با شما‼️

ارسال دیدگاه