امروز : سه شنبه 18 ژوئن 2024
تاریخ : 2024/06/18 - 8:04 ذخیره فایل ارسال به دوستان

تریبون آزاد درمرند /معلوم نیست مسئولین در مورد افزایش مشارکت مردم در انتخابات چه برنامه ای دارند.

با توجه به منویات رهبرمعظم انقلاب و با توجه به توطئه های دشمنان در مورد افزایش مشارکت عمومی در انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به نقش مهم اصجاب رسانه در جامعه دیجیتالی و رسانه ای بی توجهی مسئولین به پنین پیشنهادات بر حاکمیت اقلیت بر اکثربیت می افزاید.

تا این تاریخ از پاسخ این درخواست مبنی بر برگزاری تریبون آزاد انتخابات توسط پایگاه خبری جوان فردا و پایگاه خبری اویاناق و نشریه گوزل وطن از طرف مسئولین داده نشده است


ثبت این نامه بتاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۳ بشماره۵۴۸۵۵در دبیرخانه فرمانداری است

 

هدف از این نامه اجرای برنامه انتخابات در اماکن عمومی و پارکها در راستایث ترویج افزایش مشارکت در انتخابات است ولی متاسفانه  تا این تاریخ هیچ مقام مسئول اجرائی و انتخاباتی پاسخ نداده است . اگر علل عدم پاسخگوئی مسئولین مربوطه به این نامه مشخص شود قطعا به سمع عموم خواهد رسید.

با توجه به منویات رهبرمعظم انقلاب و با توجه به توطئه های دشمنان در مورد افزایش مشارکت عمومی در انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به نقش مهم اصجاب رسانه در جامعه دیجیتالی و رسانه ای بی توجهی مسئولین به پنین پیشنهادات بر حاکمیت اقلیت بر اکثربیت می افزاید.

معلوم نیست مسئولین در مورد افزایش مشارکت مردم در انتخابات چه برنامه ای دارند.

ارسال دیدگاه