امروز : سه شنبه 18 ژوئن 2024
تاریخ : 2024/06/18 - 8:40 ذخیره فایل ارسال به دوستان

 فیبر نوری برای سرمایه گذاران درشهر صنعتی ۲مرندمهیا گردید

اولا اجرای این طرح در شهرکهای صنعتی منطقه که باعث جذب سرمایه گذار وایجاد بسترهای لازم می تواند در رونق اقتصاد وجذب سرمایه گذاران نقش مهمی راداشته باشد….

 فیبر نوری برای سرمایه گذاران درشهر صنعتی ۲مرندمهیا گردید

به گزارش خبرنگار جوان فردا javanefarda.ir
عملیات حفاری سطحی ۱۲ کیلومتر در سطح شهر مرند جهت کابل گذاری شروع میشود.

دکتر وجدی در تماس تلفنی خبرنگار اویاناق گفت :بزودی عملیات کابل گذاری فیبر نوری در سطح شهر مرند شروع میشود
وی افزود

اولا اجرای این طرح در شهرکهای صنعتی منطقه که باعث جذب سرمایه گذار وایجاد بسترهای لازم می تواند در رونق اقتصاد وجذب سرمایه گذاران نقش مهمی راداشته باشد….
ای کاش انتظارمیرود معاون استانداروفرماندار شهرستان ویژه مرندترتیبی اتخاذ نموده تا درتسریع این طرح اقدامات موثری انجام گردد ….
همچنین مدیریت این کانال رسمی کاش اشاره می کردند آیا برای کدام شهرک صنعتی این طرح اجرایی خواهد شد چون در شهرستان مرند دو شهرک هست …..
مورد مهمی که باید مورد توجه قرار گردد اجرای طرح فیبر نوری در ادارات خدمات رسان وبانک های شهرستان که مستقیم ارتباط با مردم دارند از جمله شهرداریها وادارات خدمات رسان طرح شهروند الکترونیک با اجرای شدن وعملیاتی نمودن طرح فیبر نوری راتوسط معاون استاندار وفرماندارمحترم با مدیران کل ‌ومسئولین ادارات خدمات رسان هماهنگی لازم را انجام دهند .
دراین مورد یاد سخنان گوهر بار استاندار محترم آذربایجان شرقی دکتر رحمتی شهید دولت خدمتگذار وهمران باوفایی خودش می افتم …. وقتی ‌که برای اولین باربودهمراه مدیران کل به شهرستان مرند تشریف آورده بودند درفرمانداری مرندطی سخنان خود بااشاره به اینکه خدمت به مردم بهترین کار می تواند درکارنامه مدیران ثبت شود وجلب رضایت خداوند ورفع مشکلات خواسته های برحق شهروندان رانیز موجب شودیاد وخاطره آن روز هرگزازذهنهای مردم بزرگوار نخواهد رفت ودر نیم روز چندین موردرا پیگیری واز طرحهای شهرستان بازدید ودستورات لازم را صادر نمودند …از جمله انتقال آب رودخانه ارس،بزرگراه های مرند بازرگان ومرندوجلفا،بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی،ورزشگاه نیمه کاره ۵ هزارنفری پروژه مسکن نهضت ملی و…..نکنه ازیاد وخاطره مسئولین رفته باشد …⁉️وبه بوته فراموشی …ختم کلام در شهرستان فلک زده مرند سوءمدیریت غوغا میکند….متاسفانه قلم رسانه ها ی شهرستان نیز جوهرشان کم رنگ شده واگر هم مطلب ناقصی همانند این مطلب انتشار می یابد وشهروندان را ازراه اصلی پیگیری مطالبات گمراه می کند …چرا فقط در روز خبرنگار۲۴ نفر حاضر می شوند ولی ازمشکلات موجود نارسائیها وخواسته های متاسفانه مطلبی راپیگیر نمی شوند سکوت کرده وبرخی ها هم مدیحه سرایی غیر معقول می کنند ….چه کسی وکسانی دراین مورد باید پاسخگوباشند ….‼️

ارسال دیدگاه