گرامیداشت روز خبرنگار درمرند به میزبانی فرماندار مرند برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی جوان فردا javanefarda.ir روز خبرنگار روز آینه مردم ومسئولین در سالن اجتماعات فرمانداری به میزبانی فرماندار مرند با حضور رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مرند وبا حضور اصحاب رسانه محلی برگزار گردید.

takhte1550

گرامیداشت روز خبرنگار درمرند به میزبانی فرماندار مرند برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی جوان فردا javanefarda.ir روز خبرنگار روز آینه مردم ومسئولین در سالن اجتماعات فرمانداری به میزبانی فرماندار مرند با حضور رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مرند وبا حضور اصحاب رسانه محلی برگزار گردید.

takhte1353

فرماندار مرند در سخنان خود گفت ما به جامعه خبری علاقه مند هستیم به نواقصات این جامعه واقفیم که جامعه اصحاب رسانه مشکلات فراوانی دارند چه از نظر بیمه ؛چه امنیت شغلی ودیگر مشکلات روز مره ،خبرنگاران را در ایفای خبرنگاری گرفتار کرده است.
راستگو اشاره به ارکان خبرنگار وخبر نمود وگفت
خبر باید صحت خبری داشته باشد. شرایط کشور را لحاظ نماید در زمان خبر رسانی باید بیشتر مسائل رعایت گردد.
باید درجامعه مطرح شود که باید به جبهه مقاومت کمک نمود چون منافع کشور درحمایت از جبهه مقاومت است باید فرهنگ سازی نمود اگر غافل باشیم امنیت در خطر است. اصحاب رسانه وخبرنگاران با اطلاع رسانی دقیق میتوانند این کار در جامعه انجام دهند .
خبرنگاری فقط به علم نیست البته تمام شغلها فقط به علم نیست تجربه ،شناخت فن یک عمل مهم است باید یک خبرنگار دارای علم وتجربه داشته باشد.خبرنگار باید دانش خبرنگاری داشته باشد.
خبرنگار باید دراولین قدم خودش بفهمد که خبرمن درجامعه چه نقشی میتواند ایفا نماید وچه اثری وچه خروجی خواهدداشت.باید یک خبر در جامعه نقش روشنگری ومانع بودن را برساند.
صداقت واصول اخلاق ازدیگر ارکان یک خبرنگار است. خبرنگار باید صادق باشد ورعایت اصول اخلاقی یکی از شاخص ترین صفات یک خبرنگار است.
فرماندار مرند با اشاره به مطلب مدیر سایت جوان فردا در مورد سخنانشان درنماز جمعه گفت همه شما ومردم علاقه مند هستندمشکلات منطقه حل گردد شهرستان توسعه یابد باید با مقتضیات زمان، ساخت ومدیریت کرد .زمان می گذرد وماهم خواهیم رفت .باید در فضای آرام کارکنیم توانمندی انسانها در محیط آرام مشخص میشود. درفضای تلاطم شناخت از کارآئی یک شخص سخت است.
اگر بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم خیلی از مشکلات حل میشود.
سوال این است

takhte1561

چه کنیم شهرستان توسعه یابد؟؟؟
باید به جامعه امیدواری دادتا مردم به نظام امیدوار باشند. مسئولین هم با ید درجذب سرمایه گذار جدی باشند سرمایه گذار مانند یک کبوتر است در بالاترین نقطه درخت نشسته امورات ورفتار مارا رصد میکند اگر فن مدیریت جذب داشته باشیم قطعا میتوانیم این سرمایه گذار را جذب کنیم.اگر جذب نکنیم دیگری جذب خواهد نمود.
برای امنیت شغلی شما خبرنگاران ویا هر بیکار دیگر باید سرمایه گذار جذب کنیم.باید به سرمایه گذار التماس نمود.
فرماندار مرند به وضعیت صنایع اشاره نمود وگفت اگر یک نفر برای فقط یک نفر اشتغالزائی نماید مثل اینکه درهای بهشت را بروی خود باز نموده است. خواسته اول من این است که به فضای جامعه امیدواری تزریق کنیم. این قلمهای شماست که میتواند مسئولین را یاری نماید.وبه جامعه شادابی بیاورد.
فرماندار مرند خواسته دوم خودرا چنین بیان داشت باید بزرگان خودرا ارج نهیم .احترام بزرگان خودرا نگه داریم.
وی گفت کاری نخواهم کرد که موتور توسعه مرند خاموش شود.

تا درحد امکان عامل وحدت دراین شهرستان خواهم شد.
باید به شهرستان مان افتخار کنیم مرند جای بزرگان است.من به شهرستانی که فرماندار آن شدم که مرند است افتخا رمیکنم که فرماندار شهرستانی هستم که روزی سه وزیر و۲۸ مدیر کل داشت ودارد. برای فرماندار، داشتن سلایق سیاسی مختلف ملاک نیست ملاک ارائه برنامه است هرکس درهرمقامی برنامه ای برای تولید وتوسعه دارد فرمانداری در خدمت شماست.
باید مشخص شود سهم مرند درقافله توسعه وعمران چقدراست؟
وی اشاره به مطالب مدیر سایت خبری اخبار به روز مرند نمود وگفت مطمئن باشید موردی که دست یافتنی نباشد نخواهیم گفت وعده های نخواهیم گفت که قابل حل نباشد.
فرماندار مرند درآخر از اصحاب رسانه خواست که سه نفر از اصحاب رسانه تحت عنوان نماینده معرفی نمایند. تا دوش بدوش هم در حل مشکلات اصحاب رسانه هم فکر باشیم.

takhte1350

فرجی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دراین جلسه گرامیداشت روز خبرنگار گفت این روز؛ روز بزرگی است خبرنگار یعنی آینه مردم ومسئولین است .خبرنگار آینه تمام نگار جامعه است وی چگونگی شهادت محمود صارمی را بیان داشت وگفت خبرنگاری شهادت دارد خبرنگار باصداقت میتواند دراصلاح جامعه نقش مهمی را ایفا نماید.ماباید از خودبیگانگی فرهنگی را بشناسیم چون دشمنان درکمین هستند.
وی اشاره به عضویت خبرنگاران در صندوق توسعه خبرنگاران وآموزش خبرنگاران نمود وگفت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی در خدمت شما اصحاب رسانه است ما مشکلات اصحاب رسانه را لمس می کنیم. و درحل آن بجد تلاش خواهیم نمود.

takhte1017
دراین جلسه بعداز سخنان رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مرند اصحاب رسانه دیدگاههای خودرا درمورد مشکلات منطقه و صنف اصحاب رسانه رابعداز معرفی خود اعلام نمودند.

آخرین سخنران این مراسم فرماندار مرند بود