امروز : دوشنبه 8 آگوست 2016
تاریخ : 2016/08/08 - 6:26 ذخیره فایل ارسال به دوستان

میابی: تمام مبالغ عوارض ونوسازی خودرا پرداخت خواهم نمود.

مدیر سایت جوان فردا javanefarda.ir با توجه به فرمایشات فرماندارمرند مبنی بر درخواست از مردم جهت یاری رساندن شهرداری خودرا مکلف دید تمام مبالغ عوارض ونوسازی سال ۱۳۹۴ را بعداز اخذ قبض های لازمه نسبت به پرداخت ان اقدام نماید

میابی

یاداشت روز خبرنگار
مدیر سایت خبری وتحلیلی جوان فردا درروز خبرنگار به دو موضوع خاص اقدام نمود
اولی ارسال نامه به محضر رهبر انقلاب امام خامنه ای که نامه سربسته ومحرمانه مستقیم بود.
موضوع دوم :
مدیر سایت جوان فردا javanefarda.ir  با توجه به فرمایشات فرماندارمرند مبنی بر درخواست از مردم جهت یاری رساندن شهرداری خودرا مکلف دید تمام مبالغ عوارض ونوسازی سال ۱۳۹۴ را بعداز اخذ قبض های لازمه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید
یاداشت مدیر سایت جوان فردا
خودرا مکلف میدانم تا با یک قدم کوچک به شهرخودم خدمت نمایم. این شهرستان مرند برای همه مرندیان است .تعدادی به عمد یا به سهو میخواهند مرندیان وحدت نداشته باشند تا درمحضر مسئولین مرند را سیاست زده معرفی نمایند .تا از توسعه وعمران بازدارند.
برایمان سخت است که در جلو چشمان ما تعدادی بخواهندبا ترفندهای مختلف مرند را سیاست زده وبرگ زرد نشان دهند.
پیامی برای همشهریان عزیز دارم. دستهای بیگانه مستتر که می توان گفت تفکر جریان گروه انحرافی درکارند تا مارا به هم ریزند تا وحدت مربدم مرند را ازهم بپاشند. تا از آب گل آلود ماهی خودرا بگیرند.
آری باید چشم وگوش خودرا باز کنیم کارهای همگرا با محوریت ولایت امر انجام دهیم.
باید بزرگان خودرا احترام بگذاریم .هرچند بعضی با تخریب بزرگان شهرما به نان پنیر می رسند ولی ما باید نه نان پنیر آنهارا قطع کنیم نه بزرگان خودرا به غرض ورزی های این شهرستان مفت ازدست دهیم.
آری شهرستان مرند برای ماست وما برای شهرستان هستیم. پس باید درتوسعه وعمران این شهرستان باید شب و روز کوشا باشیم .دستهای غیب نامحرم برای ما کار ساز نخواهند بود وهیچوقت دلسوز جامعه مرند نخواهند بود.
پس بیایید وحدت خودرا حفظ کنیم . ودرمحوریت وحدت وبا حفظ احترام بزرگان شهر وعلمای دینی شهر وامام جمعه شهر ونهاد های انقلابی و ادارت وروسای ادارات شهرستان خودرا ارج نهیم تا شهر داری مرند وشهرستان مرند را بسوی توسعه وعمران سوق دهیم آری باید چنین کرد.
ما اگر وحدت داشته باشیم وجود یک شخض ضعیف وناکارآمد را میتوانیم درهرمقامی باشد میتوانیم پر نمائیم .
حال که فرماندارمرند آ مادگی کامل بر توسعه وعمران منطقه دارند و بزرگان شهر را به نیکی یاد میکنند بنده رحیم میابی بعوان یک شهروند کوچک بر وظیفه میدانم تمام عوارض ونوسازی خودرا بشرح تصاویر ذیل پرداخت مینمایم.

takhte1959 takhte1959 takhte1612 takhte1959takhte1334takhte1708

ارسال دیدگاه