نشست خبری فرمانده سپاه مرند با خبرنگاران: همه را دعوت به وحدت کرد./تصاویر

به گزارش خبرنگارجوان فردا JAVANEFARDA.IR قهرمانزاده فرماند ه سپاه مرند به میمنت روز خبرنگار ودهه کرامت با خبرنگاران نشست خبری داشت. دراین نشست قهرمانزاده از وجود وحدت درجامعه گفت درصورت وحدت درجامعه میتوان کارهای بزرگی انجام داد.باید جایگاه امام جمعه حفظ شود باید جایگاه فرماندار حفظ گردد وباید جایگاه سپاه حفظ گردد .

۴۲۶۲۴۰۵۳۱_۱۶۸۴۱

نشست خبری فرمانده سپاه مرند با خبرنگاران : همه را دعوت به وحدت کرد.

به گزارش خبرنگارجوان فردا JAVANEFARDA.IR قهرمانزاده فرماند ه سپاه مرند به میمنت روز خبرنگار ودهه کرامت با خبرنگاران نشست خبری داشت. دراین نشست قهرمانزاده از وجود وحدت درجامعه گفت درصورت وحدت درجامعه میتوان کارهای بزرگی انجام داد.باید جایگاه امام جمعه حفظ شود باید جایگاه فرماندار حفظ گردد وباید جایگاه سپاه حفظ گردد .
قهرمانزاده افزود باید درجامعه اتحاد ووحدت باشد دوقطبی کردن جامعه فایده ای به جامعه ندارد. مکررا با زبان تمنا خواست درمحور ولایت وحدت داشته باشیم.
وی ضمن عرض تبریک روز خبرنگار اشاره به جبهه مقاومت نمود وافزود باید بدانیم جبهه مقاومت باید پشتیبانی گردد.لذا دراین مورد دفتر ستاد پشتیبانی هم درمرند افتتاح شده است .
فرمانده سپاه افزود اهداف گروه تکفیری مخدوش کردن چهره اسلام است. وجلوگیری از بیداری اسلامی درکشورهای عربی واسلامی بود.خراب کردم زیر ساختهای کشورهای اسلامی است .جنگ روزی تمام میشود ولی آسیب های آن نیم قرن طول می شکد تا به حال اولی برگردد.
وقتی با چاقو سر یک انسان را با الله اکبر می برند باید این زنگ خطر درجامعه اسلامی زنگ خطر برای تهدید انسانیت واسلام نامیده شود. چون از اسلام می ترسند دست به چنین کارها می زنند .ریشه این گروه تکفیری وداعش دراسرائیل وآمریکاست. بدبختانه بعضی کشورهای مانند سعودی ها بعداز مدتهای مدیدی چهره ای نقاب خود برداشتند ومشخص شد عربستان سعودی در منطقه دست نشانده آمریکا واسرائیل است.
وی در مورد برنامه های دهه کرامت گفت به تعداد ۶۱ مورد برنامه دراین ایام داریم.
خبرنگاراندر آخراین برنامه نشست خبری فرمانده سپاه مرند با اصحاب رسانه سوالات خودرا بشرح ذیل بیان داشتند؟
اخبار به روز مرند: وقتی آدم در چهار راه ۷تیرمی ایستد مثل اینکه   خودرادر اروپا می بیند..آیا درمقابل تهاجم فرهنگی برنامه ای خاص دارید؟
ساقی: از وجود بسیج خبرنگاران درمرند پرسید؟
خبرنگار صدا وسیما در یامچی : با توجه به عدم همکاری مسئولین نمیتوان خبری ساخت؟
جوان فردا: اشاره به انقلاب فرهنگی چین نمود وگفت نباید منتظر بودجه دولتی شدتا امورات فرهنگی را شروع کنیم نباید دست روی دست بگذاریم وتماشا کنیم تا بودجه برسد.
سوال دوم جوان فردا درمورد دعوت به وحدت از سوی مسئولین ارشد منطقه وفرمانده سپاه بود که علت را جویا شد وپرسید نکند درجامعه جریاناتی است که ما خبرنگاران اطلاع نداریم ؟
صدتیتر : از جایگاه سپاه سوال شد واشاره به وصیت نامه حضرت امام وقاون اساسی نمود.
تریبون آزاد : دغدغه فکری خودرا درامورفرهنگی نمود واشاره به مشکلات دایثارگران کرد.واشاره به برخود ناشایست یکی از برداران در زمان انتخابات نمود.
مرند خبر: از عدم توجه سپاه ودیگر مسئولین به هنرمندان نمود
یاشیل وطن وداراخبر ومرند آنلاین ودیگر خبرنگاران سوالات خودرا از فر مانده سپاه مرند بیان کردند
فرمانده سپاه به تفکیک به سوالات پاسخ دادند هرچند پاسخ ها خلاصه وار بود.
پاسخ فرمانده سپاه درمورد جایگاه سپاه وموضوع انتخابات با توجه به بند (و) وصیت امام در اسرع وقت بطور خاص انتشار خواهد یافت.

دراین جلسه میهمان ویژه که یک هنرمند بومی بود حضور داشت که گلایه وی واقعا شنیدنی بود.

فرماده سپاه اشاره به بسیجی بودن نمود وگفت شما همه بسیجی هستید آقای محمد مصطفائی یکی از رزمندگان دلاور وبسیجی وخبرنگار ولائی می باشد .

۴۲۶۱۲۶۱۳۲_۱۷۴۷۹حجت الاسلام برزگر قبل از سخنان فرمانده سپاه در شروع جلسه اشاره به حدیث درامرولایت نمود.

  ۴۲۵۲۳۸۵۳۳_۱۰۹۵۱۸  ۴۲۶۲۴۰۵۳۱_۱۶۸۴۱