تجلیل گزینشی از خبرنگاران به هلال احمر مرند هم رسید/تصاویر

جوان فردا : شنیده ها حاکی است تجلیل از خبرنگارا ن پشت درهای بسته مانند بعضی ها گزینشی در هلال احمر به عمل آمد.

۴۲۵۶۲۲۹۱۲_۵۱۷۰۵

به گزارش خبرنگار جوان فردا

javanefarda.ir
شنیده ها حاکی است تجلیل از خبرنگارا ن پشت درهای بسته مانند بعضی ها گزینشی در هلال احمر به عمل آمد.
جوان فردا گزارش داد برحسب شنیده ها مسئولین هلال احمر مرند هم از خبرنگاران بصورت گزینشی تجلیل نمود.
مدیر سایت خبری جوان فردا این تجلیل را به فال نیک می گیرد .وآرزوی توفیق وپیروزی برای تجلیل کننده محترم از درگاه خداوند آرزو می نماید.

۴۲۵۳۳۳۷۰۲_۵۱۵۹۰ ۴۲۵۶۲۲۹۱۲_۵۱۷۰۵ ۴۲۶۲۲۳۴۰۷_۱۶۴۷۰