سازمان هلال احمر مرند بر سر مزار شهدا/تصویر

جوان فردا :ذولفقاری رئیس سازمان هلال احمر مرند وکارمندان هلال احمر مرند در سومین روز هفته دولت بر سرمزار شهدا حاضر شدند.

IMG_20160826_060056

به گزارش خبرنگار جوان فردا

کادر هلال احمر مرند در سومین روز هفته دولت سال ۱۳۹۵ بر سر مزار شهدا حاضر شدند

جوان فردا:

www.javanefarda.ir

ذولفقاری رئیس سازمان هلال احمر مرند وکارمندان هلال احمر مرند در سومین روز هفته دولت بر سرمزار شهدا حاضر وبا امام شهدا وشهدای امام ورهبر فرزانه عهد وپیمان خدمتگزاری راستین با اخلاق اسلامی وصیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی بستند.

IMG_20160826_060031 IMG_20160826_060037 IMG_20160826_060049 IMG_20160826_060056 IMG_20160826_060104