حجت لاسلام هادوی امام جمعه یامچی : مردم منطقه خواستار مستقر شدند ادارات دراین شهرمی باشند./تصویر

جوان فردا :حضرت حجت الاسلام هادوی افزود کمیته امداد امام خیمینی را آقای شهید رجائی طرح واجرا نمود کاری برای خدا باشد چنین است همیشه ماندگار می باشد شهید رجائی وباهنر در تاریخ ونسلهای بعدی ماندگار می باشند.

IMG_20160827_134538

به گزارش خبرنگار جوان فرداWWW.JAVANEFARDA.IR

ساختمان کمیته امداد امام خمینی ره شهر یامچی از توابع شهرستان مرند افتتاح شد.

درمراسم افتتاح ساختمان کمیته امداد امام خمینی ره معاون استاندارو فرماندارشهرستان مرند وروسای ادارات شهرستان و حضرت حجت الاسلام والمسلمین هادوی امام جمعه یامچی حضورداشتند.

امام جمعه یامچی دراین مراسم گفت.
جاداردتشکرکنیم از زحمات فرماندارمحترم که بانظم حرکت می کنند نظم درکار یعنی به وقت دیگران ارزش قائل شدن. یعمی  عدالت.
وقتی شخصی را بجائی دعوت میکنند باید چنددقیقه زودترازوقت مقرر حاضر شود.
که فرماندار مرند معلوم است که مقید به زمان هستند. وتشکر می کنیم.که این افتتاح را به موقع انجام دادند.

حجت الاسلام هادوی  خطاب به فرماندار گفت شهر یامچی مستحق بر قرار شدن ادارات در این شهر هستند. اگر ادارات دراین شهر مستقر شوند دیگر لازم نیست برای یک امضاء ازاینجا به مرند بروند.

حضرت حجت الاسلام هادوی افزود کمیته امداد امام خیمینی را آقای شهید رجائی طرح واجرا نمود کاری برای خدا باشد چنین است همیشه ماندگار می باشد شهید رجائی وباهنر در تاریخ ونسلهای بعدی ماندگار می باشند.

IMG_20160827_134507 IMG_20160827_134522 IMG_20160827_134526 IMG_20160827_134530 IMG_20160827_134534 IMG_20160827_134538 IMG_20160827_134542 IMG_20160827_134546 IMG_20160827_134550 IMG_20160827_134554 IMG_20160827_134559