امروز : یکشنبه 28 آگوست 2016
تاریخ : 2016/08/28 - 15:10 ذخیره فایل ارسال به دوستان

دومین پروژه افتتاح ساختمان آزمایشگاه مرکز بهداشتی ودرمانی کشکسرای بود .

جوان فردا: دکتر شیخ افزوداین مرکز در ۱۰۰مترمربع احداث وکل هزینه ساخت ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال می باشد وی درمورد اقدامات دیگر درمراکز بهداشتی ودرمانی در سطح شهرستان گفت تعمیر وآسفالت وایزوگام ورنگ کاری ودیگر اقدامات درعرض یکسال انجام گرفته است.

photo_2016-08-28_18-08-48

به گزارش خبرنگار جوان فردا WWW.JAVANEFARDA.IR

دومین پروژه افتتاح ساختمان آزمایشگاه مرکز بهداشتی ودرمانی کشکسرای بود .
با توجه به گزارش دکتر شیخ رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرند افزود این ساختمان در جوار مرکز بهداشتی ودرمانی کشکسرای احداث شده است وبالغ بر ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال برای دستگاه های آزمایشگاه هزنیه شده است با خرید این دستگاه ۸۰درصد بیماران دراین مرکز مورد آزمایشگاه قرار می گیرند ونیازی به رفتن آزمایشگاه مرند نیست .
دکتر شیخ افزوداین مرکز در ۱۰۰مترمربع احداث وکل هزینه ساخت ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال می باشد وی درمورد اقدامات دیگر درمراکز بهداشتی ودرمانی در سطح شهرستان گفت تعمیر وآسفالت وایزوگام ورنگ کاری ودیگر اقدامات درعرض یکسال انجام گرفته است.
قرار بود مجمتع رفاهی طیاری در جاده مرندوکشکسرای قرار بود مورد افتتاح قرارگیرد ولی به علت ناقص بودن برای هفته دفاع مقدس موکول شد.

۲۰۱۶۰۸۲۸_۱۱۵۸۰۳۲۰۱۶۰۸۲۸_۱۱۵۸۳۰۲۰۱۶۰۸۲۸_۱۱۵۸۳۴۲۰۱۶۰۸۲۸_۱۱۵۹۲۹۲۰۱۶۰۸۲۸_۱۱۵۹۳۴۲۰۱۶۰۸۲۸_۱۲۰۳۰۱۲۰۱۶۰۸۲۸_۱۲۰۳۱۰

ارسال دیدگاه