امروز : شنبه 3 سپتامبر 2016
تاریخ : 2016/09/03 - 3:02 ذخیره فایل ارسال به دوستان

نماز جمعه مرندماننددیگر شهرهای سراسر کشوربا شورواشتیاق فراوان برگزارگردید.

جوان فردا:نماز جمعه مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۵ درمرند به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا نعمت زاده نماینده ولی فقیه وامام جمعه مرند وبا حضور اقشارمختلف مردم وخانواده ایثارگران وشهداومسئولین برگزارگردید.

takhte1439

بنابه گزارش خبرنگارجوان فردا   www.javanefarda.ir
نماز جمعه مرندماننددیگر شهرهای سراسر کشوربا شورواشتیاق فراوان برگزارگردید.

نماز جمعه مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۵ درمرند به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا نعمت زاده نماینده ولی فقیه وامام جمعه مرند وبا حضور اقشارمختلف مردم وخانواده ایثارگران وشهداومسئولین برگزارگردید.

امام جمعه مرندگفت :بایدبه جامعه امیدواری داد.امیدواری موجب نشاط درجامعه میشود.
امام خمینی دارای هنری بود که دز۱۵سال تبعیدعلاقه مندان امام راشکنجه کردند ولی امام امیدواری راازجامعه قطع نکرد.
امام ره فقط گفت شاه بایدبرودوسیستم ونظام عوض گردد.
الان رهبری به جوانان میگویند آینده ایران برای شماست .باید پرچم ایران را درقله های علمی وفنی وتکنولوژی سرفرازکنید.این یعنی امیدواری دادن به جامعه.
درتربیت اسلامی امیدوامیدواری اساس تقویت نظام اسلامی است.
وقتی انسان بخدادل بست هیچکس نمی تواند آنراشکست دهد.
الان با امیدواری به آنجارسیده ایم که دشمن مارا همیشه رصدمیکند.
بعضی ازمسئولان گردن کلفت هستند
باینکه این پستهابرای آنها بزرگ است .نمیتواننددرخدمت به جامعه اسلامی ومردم مومن خدمت صادقانه نمایتد.
خدایی راکه توبرآن زبان بگشایی تورا ناامیدنمی کند.هروقت وهرلحظه باب خدا برروی انسانهاباز است.
هرکس بنده خداباشد هیجوقت شکست بااونخواهدبود.
خداگوید،ای بنده ام وقتی به درهای می روی بسته است برگرد به پیش ام کلیدهایش دست من است.
چراخدارا ازیادبردیم با خدابودن بن بستی ندارد.
عالم دست خداست.
مرگ تولد دیگری است.
خدا گویدمنافق نباش مرا ول نکن ودر دیگری نرو.
جامعه را به هم زدی ، حریم ها راشکستی خدارا ازیادبردی.برگرد.
گردن کلفتی ودست یقه مردم گرفتن نشان دوری ازخداست.
خطبه دوم
نعمت زاده امام جمعه مرند درخطبه دوم
همچنان مردم را به تقوا وپاکدستی دعوت کرد.
وافزود.نتبه یک ذیحجه روز ازدواج حضرت علی وخانم زهرا ع که روز ازدواج نامیده اند
خطاب به پدران ومادران ومسئولین است
وی گفت سفارش ائمه به آسان گرفتن اساس ازدواج است.
چرادرجامعه این سختگیریها است این اشرافی گری میدانیدزندگی ومارا بکجا میبرد.این خریدها ی جهیزیه باتجملات یعنی چه؟
چرا امورات چرت وپرت را از خارج یادگرفتیم ولی نظم وعدم تجمل گرائی را یادنگرفتیم.
وی اشاره به تثبیت امنیت درجامعه کردوگفت امنیت پایدار باحضورمردم میشود .وقتی کسی مردم را کوچک بشمارد خودش چنین است.وهمچنین اشاره به اقتصادمقاومتی وامور ات فرهنگی نمود .
نعمت زاده افزود مسئولین توجه خاص به اقتصادمقاومتی وامورفرهنگی بنمایند.
وی گفت باید جلوآل سعودرا گرفت
وی خطاب به جوانان تازه رسیده به عرصه گفت:این انقلاب باین سادگی بدست مان نرسیده است.بایدکاری کردشرمنده شهدانباشیم.
سایت خبری جوان فردا
www.javanefarda.ir
لینک خبری خبرمرند
Khabarmarand.mihanblog.com
لینک کانال جوان فردا @javanefarda

لازم به ذکراست سخنزان پیش از خطبه هانمازجمعه حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقاسیدنژاد نماینده جامعه روحانیت مرندوجلفادر حوزه علمیه قم بود ودرموردجایگاه ائمه وشهادت امام جوادالائمه بیاناتی ایرادفرمودند.

ارسال دیدگاه