فرماندارمرند: شهرستان مرندبرخوردار از ظرفیت های فراوان خدادادی است

علیار راستگو در این ضمن تبریک هفته تعاون گفت: این شهرستان برخوردار از ظرفیت های فراوان خدادادی است که لازم است با شناسایی دقیق این ظرفیت ها و استفاده مطلوب در آن ها، زمینه های رونق هر چه بیشتر این شهرستان فراهم گردد .

  تعاون۲

دیدار رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به همراه اعضا اتاق تعاون با معاون استاندار آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگارجوان فردا www.javanefarda.ir به نقل از روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان مرند ، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مرند به همراه اعضا اتاق تعاون با معاون استاندار آذربایجان شرقی دیدار کرد. علیار راستگو در این ضمن تبریک هفته تعاون گفت: این شهرستان برخوردار از ظرفیت های فراوان خدادادی است که لازم است با […]

به گزارش روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان مرند ، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مرند به همراه اعضا اتاق تعاون با معاون استاندار آذربایجان شرقی دیدار کرد.

علیار راستگو در این ضمن تبریک هفته تعاون گفت: این شهرستان برخوردار از ظرفیت های فراوان خدادادی است که لازم است با شناسایی دقیق این ظرفیت ها و استفاده مطلوب در آن ها، زمینه های رونق هر چه بیشتر این شهرستان فراهم گردد .

در ادامه محمد زاده رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به ارائه گزارشی از فعالیت و اقدامات این اداره در طول سال پرداخت.

تعاونتعاون۰