تلگرام از جهات مختلف برای کشور ضرر دارد

، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در حاشیه همایش روز حقوق بشر اسلامی در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت فیلترینگ تلگرام گفت: ما ناگزیر هستیم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات یک روزی از شبکه های اجتماعی خارجی دل بکنیم و به طور یقین تلگرام هم از این قضیه مستنثی نخواهد بود.

معاون قضایی

 معاون قضایی دادستان کل کشور: تلگرام از جهات مختلف برای کشور ضرر دارد

معاون قضایی دادستان کل کشور: تلگرام از جهات مختلف برای کشور ضرر دارد

، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در حاشیه همایش روز حقوق بشر اسلامی در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت فیلترینگ تلگرام گفت: ما ناگزیر هستیم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات یک روزی از شبکه های اجتماعی خارجی دل بکنیم و به طور یقین تلگرام هم از این قضیه مستنثی نخواهد بود.
خرم آبادی افزود: با پیگیری‌هایی که توسط مسئولان ذیربط صورت می‌گیرد از شبکه های اجتماعی داخلی حمایت بیشتری به عمل خواهد آمد به گونه ای که بتوانند جایگزین تلگرام شوند.
وی اظهار کرد: بودن تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی خارجی از جهات مختلف برای کشور ضرر دارد؛ اولا اینکه ما اطلاعاتی که خودمان و شهروندانمان تولید می کنند را در خارج از کشور ذخیره می کنیم که برای آپلود کردن آن به خارج از کشور باید پولی پرداخت کنیم و اگر دوباره شهروندان این اطلاعات را بخواهند از خارج از کشور دانلود کنند باز هم باید ارز از کشور خارج کنند.
خرم آبادی در ادامه بیان کرد: هر کسی که از شبکه های اجتماعی خارجی حمایت کند کار ناشایستی انجام داده است در هر صورت، حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی سرلوحه کار تمامی نهادهایی است که در زمینه فیلترینگ و محتوا کار می کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی همچنین گفت: هیچ کس با فعالیت شبکه های اجتماعی مخالف نیست و اینکه می گویند فشارهایی برای تعطیلی شبکه های اجتماعی به ما آمده است ، درست نیست.
خرم آبادی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که تبادل اطلاعات را از خارج از کشور به داخل کشور هدایت کنیم و مردم حق دارند که از این شبکه های اجتماعی داخلی برخوردار باشند و حاکمیت باید زمینه را برای بخش خصوصی آماده کند تا با شبکه های اجتماعی خارجی رقابت کنند.
وی اظهار کرد: اگر تلگرام به آسانی این امکانات فراوان را در اختیار شهروندان ایرانی قرار می دهد به خاطر حمایتی است که از خارج از کشوراز آن انجام می شود و ما اگر از توسعه شبکه های اجتماعی داخلی حمایت کنیم هم از نظر امنیتی و هم از نظر فرهنگی،‌اقتصادی و قضایی و برخورد با مجرمان قدم هایی به جلو بر خواهیم داشت.