امروز : سه شنبه 10 نوامبر 2015
تاریخ : 2015/11/10 - 16:20 ذخیره فایل ارسال به دوستان

از سراب تا سر،آب ، وعده ها سراب بود؟

آری وعده های داده شده به این مناطق بی آب به نظر می رسد وعده و وعید بوده است .که عملی نشده بودند وقتی نفت را ۱۳۰ دلار می فروختند چرا اقدام نشده است ؟ ویا چرا درآن زمان پیگیری نشده است؟ وچرا های دیگر؟

از سراب تا سر،آب

تمام وعده ها به احاد مردم مناطق هرزندات ویکانات درمورد پمپاژو انتقال آب ارس دراین چند سال سراب بود ؟!!!!!!!!ولی

بنابه گزارش خبرنگار سایت خبری جوان فردا بعداز گذشت نزدیک به هشت پمپاژ وانتقال آب ارس به دشت هرزندات ویکانات از سراب به ، آب تبدیل شد.

آب در رود ارس انتظار مسئولینی را می کشد که علاقه خدمت به مردم شهید پرور و با غیرت وتشنه آب ارس به دشت هرزندات ویکانات را درسردارند .

آری وعده های داده شده به این مناطق بی آب به نظر می رسد وعده و وعید بوده است .که عملی نشده بودند وقتی نفت را ۱۳۰ دلار می فروختند چرا اقدام نشده است ؟ ویا چرا درآن زمان پیگیری نشده است؟ وچرا های دیگر؟

ولی بعداز گذشت نزدیک به هشت سال، امروز دریک عمل ابتکاری تمام خبرنگاران بومی درمعیت مسئولین اجرائی پروژه وفرماندار مرند وبخشدار مرکزی ومهندس میری اقدم کارشناس فرمانداری عازم منطقه عملیات اجرائی پروژه پمپاژ وانتقال آب ارس به دشتهای هرزندات ویکانات شدند .مسئول پروژه دریک گزارش اجمالی گفت دراین چند سال اخیر تمام گفته ها ، گفته ها بود!!!!اصل پروژه حدود یک ماه است شروع شده است.و روزانه ۱۰ لوله توسط ده تریلی از اصفهان به سر پروژه آورده میشود.

وی گفت حدود ۲۵۰۰ لوله لازم است تا این لوله ها به هرزندات برسد لازم به توضیح است هرزندات در فاز دوم خواهد بود اول یکانات در طرح قراردارد وهرزندات در فاز دوم قرار گرفته است.

وی بودجه پیش بینی شده براین طرح را ۱۱۰۰میلیارد تومان اعلام نمود.

وی ادامه داد اگر پیش آمد ناگوار رخ ندهد بعداز سه سال آب به یکانات خواهد رسید.وبعداز آن هرزندات شروع میشود.

لازم به توضیح است کانالهای پمپاژ وانتقال آب ارس دردشت گلفرج از سال ۱۳۸۷ براثر کم توجهی مسئولین جلبک زده است .

لازم بتوضیح است بزودی خبر تحلیل این خبر انتشار خواهد یافت.

ارسال دیدگاه