امروز : دوشنبه 19 سپتامبر 2016
تاریخ : 2016/09/19 - 18:04 ذخیره فایل ارسال به دوستان

بادستور مهندس ترکان ومساعدت عرب باغی مشکل امیکو حل گردید.

لازم به توضیح است به لحاظ مصلحت منطقه ازپرداخت به حاشیه های امروز در منطقه آزاد ارس پرهیز می نمایم.

%d8%a2%d9%85%db%8c%da%a9%d9%883

 به گزارش خبرنگارجوان فردا 

javanefarda.ir

مهندس ترکان درمنطقه آزادارس

بنابه گزارش خبرنگار جوان فردا مهندس ترکان روز دوشنبه باحضور خود درمنطقه ازنزدیک مشکلات کارخانه آمیکورا بررسی نمود.

با دستور مهندس ترکان ومساعدت مهندس عرب باغی مدیرعامل منطقه آزادارس مشکل کارخانه آمیکو حل گردید.
طبق تماس تلفنی مهندس ترکان با تقی زاده مدیرعامل آمیکو مشکل را سهل تر از پیش بینی های حل کرد.
باحضور مهندس ترکان تونل دوم جاده سیه رود جلفا هادیشهر وپالایشگاه رهام موردبهره برداری قرارگرفت .
ضمنا با کلنگ زنی ننم وای توسط عرب باغی وپورمهدی ، حسن نژاد، پیمانکارورئیس اداره راه وترابری درمحل پروژه به زمین زده شد.
مهندس ترکان درمورد بودجه ننم وای سوالی نمود.ولی به نظر ما پاسخ شفاف ارائه نشد.
شنیده شد با همکاری وپرداخت قسمتی ازبودجه پروژه ننم وای توسط منطقه آزاد ارس واستانداری اجراخواهدشد.
ترکان دراین سفریک روزه خودبه کارخانه آمیکو بطور سرزده رفت وموردبازدید قرارداد. طبق گزارشات ارائه توسط مهندس ودیگرمهندسین ناظر آمیکو درددلهای خودرابه دبیر مناطق آزادایران بیان داشتند.
ترکان از موجودی خودروهای سنگین وسبک سوال کرد وچگونگی فروش این خودروها پرسید.
کارشناسان آمیکو هریک درموردسوالات پاسخی ارائه دادند.
مهندس پورمهدی معاون عمرانی استاندار دراین بازدید از کارخانه آمیکوگفت ما۱۹۰۰دهیار وچندین شهردارداریم.قبلا درخواست خرید نمودیم ولی آمیکوبه نوعی رفتارکردما ابن خودروهارا از اصفهان خربداری نمودیم.
اگر طوری قسط بندی ودریافتی های اولیه را بر نامه ریزی فرمایید قطعا استانداری درخدمت این کارخانه خواهد بود.
دراین دیدار یکی از خبر نگاران رسمی مورد کم لطفی یک شخص خاص قرار گرفت ولی این خبرنگار با معرفی خودوبا نشان دادن کارت شناسی که شخص کم لطف درجلو خودرو مهندس ترکان نشسته بود ناظربراین جریان سوز زنی خود بودولی مدیرسایت وخبرنگارباتدبیر عاقلانه برکارخود ادامه داد وگزارش خودرا تکمیل نمود.
آخرین برنامه امروز مهندس ترکان شرکت درجلسه هیات مدیره منطقه آزادارس ومعاونان ومدیران بود مهندس ترکان راس ساعت ۱۶سی دقیقه منطقه ارس را بسوی پایتخت ترک کرد.

لازم به توضیح است به لحاظ مصلحت منطقه ازپرداخت به حاشیه های امروز در منطقه آزاد ارس پرهیز می نمایم.

سایت خبری جوان فردا
www.javanefarda.ir

وبلاگ خبری خبرمرند

Khabarmarand.mihanblog.com

%d8%a2%d9%85%db%8c%da%a9%d9%88 %d8%a2%d9%85%db%8c%da%a9%d9%880 %d8%a2%d9%85%db%8c%da%a9%d9%881 %d8%a2%d9%85%db%8c%da%a9%d9%882 %d8%a2%d9%85%db%8c%da%a9%d9%883 %d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-12 %d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-20 %d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87 %d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%871 %d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%875 %d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%876 %d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%877 %d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%878 %d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%879 %d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%8710 %d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%8711 %d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%8713 %d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%8714 %d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%8715 %d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%8716 %d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%8717 %db%8c%d8%a7%d9%85%da%86%db%8c

ارسال دیدگاه