امروز : چهار شنبه 11 نوامبر 2015
تاریخ : 2015/11/11 - 13:19 ذخیره فایل ارسال به دوستان

صمدیان مدیرکل بنیاداستان درجمع یادگاران شهدا وجانبازان شهرستان مرند

هریک از جانبازان که دارای طرح کارآفرینی باشند بنیاد آمادگی دارد جهت بهره مندی از وام با آنها همکاری لازم را بعمل آورد.

جلسه اشتغال فرزندان شهدا وجانبازان شهرستان مرند با حضور آقای صمدیان مدیرکل بنیاد وکارشناسان بنیاد شهید وایثارگران استان و رئیس بنیاد شهید وایثارگران شهرستان مرند وکارشناسان این بنیاد تشکیل گردید.

مدیرکل بنیاد شهید وایثارگران استان آذربایجانشرقی مهمان یادگاران شهدا وجانبازان جنگ تحمیلی شهرستان مرند بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا :

صمدیان مدیرکل بنیاد شهید وایثارگران استان درجمع یادگاران شهدا وجانبازان شهرستان مرند که با نام مشکلات اشتغال این یادگاران بود گفت : نظام جمهوری اسلامی مصمم است در حل مشکل بیکاری فرزندان شهدا وجانبازان دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا زیر دیپلم بیکار بادادن وام به طرحهای خود وام پرداخت نماید.چون این عزیزان دارای مدرک تحصیلی عالی دانشگاه نمی باشند در جذب استخدام دولتی مواجه با مشکل میشوند.لذا دولت دربرنامه خود جهت حل مشکل این یادگاران جهت جذب در بخش خصوصی وامهایی برای کارفرمایان درنظر گرفته است.

دراین جلسه یادگاران شهدا وجانبازان شهرستان مرند مشکلات خودرا با زبان خودشان باستحضار مدیرکل خود رساندند.

آقای صمدیان در مصاحبه اختصاصی خود با خبرنگار جوان فردا وخبرمرند درمورد تسهیل خدمت رسانی به این فرزندان یادگاران شهدا وهدف ازاین حضور خود درجمع این عزیزان گفت: ما امروز میهمان خانواده های شهدا وجانبازان شهرستان مرند هستیم وازاین حضور خود دربین این جوانان خوشحالیم واز این بابت که مشکل بیکاری این جوانان را با مشکل زندگی وازدواج مواجه نموده است شدیدا نارحت می باشیم. باید بدون منت درفکر وحل مشکلات این قشرکه چشم وچراغ ملت هستند بود.

صمدیان اضافه کرددراین راستا بنیاد استان جهت بکارگیری واشتغال این عزیزان توسط بخش خصوصی آمادگی لازم جهت همکاری با کارفرمایان داریم .تا با اخذ تسهیلات در کارآفرینی واشتغال این عزیزان قدم بردارند.

وهریک از جانبازان که دارای طرح کارآفرینی باشند بنیاد آمادگی دارد جهت بهره مندی از وام با انها همکاری لازم را بعمل آورد.

دراین بازدید کارشناسان بنیاد شهید و ایثارگران استان وآقای احمدی رئیس بنیاد شهید حضور داشتند
احمدی در پاسخ سوال خبرنگار جوان فرداگفت بنیاد شهید با کارشناسان خود درحل مشکل بیکاری واشتغال عزیزان یادگاران شهدا وجانبازان به جد با بنیاد استان درتامل می باشد .تا چاره اندیشیده شود.

ارسال دیدگاه