مراسم عزاداری هیات عزاداران بقیه الله اعظم مرند به /روایت تصویر

چوان فردا: که بعداز برگزاری نماز مغرب وعشا وسخنرانی وعزاداری مراسم پذیرائی برگزارمی گردد کثرت جمعیت مسئولین وبرگزارکنندگان این هیات را با مشکل موجه مینماید.

۲۰۱۶۱۰۰۶_۱۸۰۰۰۴

به گزارش خبرنگار جوان فردا javanefarda.ir

 هیات عزاداران بقیه الله الاعظم شهرستان مرند دردهه محرم وایام شهادت ائمه اطهار علیه السالام  از حوزه علمیه امام زمان عج مرند بسوی مرکز شهر واز مرکز شهر جهت اقامه نماز به حسینیه امام خمینی ره  که محل برگزاری نماز پرفیض جمعه در هرهفته برگزار می گردد می روند درایام دهه محرم هر شب سخنران خاص از سرتارسر کشور به مجلس دعوت می گردد.

که بعداز برگزاری نماز مغرب وعشا وسخنرانی  وعزاداری مراسم پذیرائی برگزارمی گردد کثرت جمعیت  مسئولین وبرگزارکنندگان این هیات را با مشکل موجه مینماید.

۲۰۱۶۱۰۰۶_۱۸۰۰۰۴ ۲۰۱۶۱۰۰۶_۱۸۰۰۱۵ ۲۰۱۶۱۰۰۶_۱۸۰۰۲۰ ۲۰۱۶۱۰۰۶_۱۸۰۰۵۹ ۲۰۱۶۱۰۰۶_۱۸۰۱۰۵ ۲۰۱۶۱۰۰۶_۱۸۰۴۴۶