امروز : سه شنبه 1 نوامبر 2016
تاریخ : 2016/11/01 - 10:02 ذخیره فایل ارسال به دوستان

غفاری:اصناف باید با مامورین مربوطه جهت جلوگیری از قاچاق همکاری نزدیک نمایند.

جوان فردا: اصغرپور گفت،خطرقاچاق درحد زیاداست باید اصناف ومسئولین امر باهمکاری یکدیگر باپدیده شوم قاچاق مبارزه نمایند. باید درحوزه لباس که یک نوع تهاجم فرهنگی هم با خود به ارمغان می آورد باید دقت نمود.

pic_0808

به گزارش خبرنگار جوان فردا javanefarda.ir

اتحادیه خرازان ولوازم خانگی شهرستان مرند همایشی تحت عنوان قاچاق مهم ،قاچاق صد کانتینر است نه کوله بار…
غفاری رئیس اتحادیه خرازان ولوازم خانگی شهرستان مرند هدف از این همایش را آشنائی اصناف با مقررات جدید امور قاچاق بیان داشت وگفت باید درفروش تولیدات داخلی جدی باشیم اگر میخواهیم در جنگ اقتصادی با دشمنان فایق آئیم باید به تولیدات داخلی ارزش قائل شویم.
غفاری افزود اجناس خریداری شده باید دارای فاکتوری که دارای اعتبار قانونی است در دست رس باشد. اصناف باید با مامورین مربوطه جهت جلوگیری از قاچاق همکاری نزدیک نمایند.
سخنران این جلسه آقای اصغرپور معاون فرماندا ر شهرستان مرند بود.
اصغرپور گفت،خطرقاچاق درحد زیاداست باید اصناف ومسئولین امر باهمکاری یکدیگر باپدیده شوم قاچاق مبارزه نمایند. باید درحوزه لباس که یک نوع تهاجم فرهنگی هم با خود به ارمغان می آورد باید دقت نمود.
دولت درراستای رفاه عموم وجامعه وخدمت به فقرا مصراست وباید به جامعه امیدواری داد.
جامعه ما ازفساداقتصادی وقاچاقچی ضربه دیده است.قاچاقی ها می خواهند اصناف مارا ابزار خود قرار دهند این تفکر یعنی ترور شخصیت اصناف ما است.

  اقای غفاری  درپاسخ سوال خبرنگار جو ان فردا javanefarda.ir گفت: اصناف مانند اول انقلاب دوش به دوش مسئولین درراستای صیانت از آر مانهای انقلاب اسلامی وارزشهای نظام حرکت می نماید وحال دراین مقطع از زمان که لازم است در مبارزه با تهاجم فرهنگی واقتصادی مانند گذشته درخدمت نظام ومردم ومسئولین باشیم.

لازم به یاد اوریث است این همایش با حضوررئیس اداره صنعت ومعدن وتجارت شهرستان ورئیس اتاق اصناف شهرستان وجمع کثیری از اصناف وکسبه داران شهرستان مرند برگزار شد.

pic_0805 pic_0806 pic_0807 pic_0808 pic_0810 pic_0813 pic_0814

ارسال دیدگاه