امروز : سه شنبه 1 نوامبر 2016
تاریخ : 2016/11/01 - 19:43 ذخیره فایل ارسال به دوستان

اولین جلسه فرماندارمرند با حضورمعتمدین وفعالین اجتماعی شهرستان مرند در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

جوان فردا:فرماندار مرند گفت امنیت ، امنیت ، امنیت فوق العاده مهم است. باید درحمایت از مدافعین حرم مصرباشیم.باید کاری کنیم تا شرمنده شهدا نباشیم درهرسلیقه سیاسی باشم من الان فرماندار همه هستم .بعداز فرمانداری در روی عقیده خودم قطعا پافشاری خواهم نمود.ولی الان هیچکس برایم فرقی ندار.

photo_2016-11-01_21-32-59

 به گزارش خبرنگار جوان فردا javanefarda.ir

photo_2016-11-01_21-30-24

اولین جلسه فرماندارمرند با حضورمعتمدین وفعالین اجتماعی شهرستان مرند در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
این جلسه که اولین بار با توجه به ابتکارات فرماندار شهرستان مرند برگزار شد دارای نکات مثبت وارزنده ای بود .
نماینده عالی دولت در منطقه قبل از شروع جلسه اهداف مدنظر را برای حضار بیان داشت.
هدف ما از برگزاری اینگونه جلسات کسب راهنمائی جهت توسعه شهرستان است .امیدواریم شما ریش سفیدان وکارشناسان جامعه وفعالین اجتماعی باارائه نظرات خود مارا درحل مشکلات وخروج از بحران یاری نمایند.
بعداز سخنان کوتاه فرماند ارمرند ۱۳ نفر از حاضرین نظرات خودرا نسبت به مسائل شهری وشهرستانی ارائه نمودند.
دراین جلسه اقای ناصر رضائی مدیر گروه مشکلات و.مسئولین گفت
مطالب وپیشنهادات بنده جهت استحضار وعملیاتی کردن در راستای اهداف عالی جلسه شورای هم اندیشان ومعتمدین وفعالین اجتماعی مرند باختصار وتیتر واربشرح زیر :
۱- تدوین برنامه راهبردی وکاری وعملیاتی در تمام سطوح شهرستان والزام تمام دستگاههای دولتی برای انجام واجرا وادامه عملیات حتی با عوض شدن مسئولین شهری . ۲- ایجاد همدلی و تعهد در مسئولین برای انجام کلیه امورات تحت اختیار و وظایف برای کمک به مردم ومتقاضیان در جهت ارائه خدمات برای عموم مردم وساماندهی سیستم شایسته برای ایجاد اتحاد محلی وشهری وحل وفصل امورات اجتماعی بصورت ریش سفیدانه وایجاد وبازگرداندن اعتماد محلی ومردمی وانگیزه لازم برای جلب رضایت مردم توسط مسئولین وتوجه خاص مسئولین ادارات وشهری به نیازهای اصلی شهری ومردمی وایجاد زیرساختهای فرهنگسازی در تمام امورات اداری وشهری وارتباطات .
۳-با توجه به نبود زیر ساختهای اساسی دراین منطقه برای اجرائی کردن طرحها وپروژه های اقتصادی شهر وعدم توانائی برای جذب سرمایه گذار وجذب مشارکتهای مردمی در امورصنعتی و ایجاد اشتغال وبهره مندی از صاحبان سرمایه و ایده های عالی .
۴- با توجه به شهرستان ویژه بودن نبود اختیارات مدیران ادارات برای حمایت از واحدهای تولیدی و جذب سرمایه گذاران بنحوی که حتی داوطلبان سرمایه گذاری برای اخذ موافقت اصولی و پروانه حتما باید به اداره کل در تبریز مراجعت نمایند که این خود عامل بازدارنده برای تشویق وترغیب سرمایه گذاران میباشد و بخاطر مشکلات اداری و نامه نگاری و نبود امکانات اولیه صاحبان سرمایه معمولا هیچگونه رغبتی برای فعالیت ومشارکت ندارند .
۵- الزام مراکز مالی برای تسهیل درارائه تسهیلات بانکی و کمک به کاهش ومحدود کردن ارجاع امورات اداری به تبریز و از همه مهمتر ایمن سازی جاده های بین شهری برای تردد وارتباطات جاده ای که بخاطر خطرات مالی وجانی انگیزه ای برای ایجاد واحد تولیدی دراین شهر برای سرمایه گذاران نمانده است ونبود امکانات رفاهی مانند هتل و… عامل دیگری است .
۶- تسهیل در امور تبدیلی اراضی وتغییر کاربری برای ایجاد واحدهای تولیدی واحداث وتجهیز شهرکهای صنعتی و مراکز ایجاد اشتغال در سطح عمومی و ساماندهی شغلها در حاشیه های شهری با ایجاد زیرساختهای لازم وسبک مورد نیاز .
۷- ایجاد بانک اطلاعات شهری در تمام زمینه ها و تخصصها و توانمندیها وپتانسیلهای موجود و نیازهای شهری و جهت جذب مشارکتها . ۸- صیانت از افکار نوین وپیشنهادات کاربردی مردمی و ساماندهی آنها در جهت رفاه عمومی مردم وآبادانی شهری .
۹- ایجاد رابطه مناسب واحدهای علمی ودانشگاهی با واحدهای تولیدی وصنعتی وارائه مشاوره های رایگان برای فعالین اقتصادی و تمهیدات لازم برای ایجاد انگیزه به صاحبان سرمایه و واحدهای تولیدی از بابت حمایتهای مالیاتی و عوارضات و تسهیل کلیه امورات مشتاقان صنعتی واقتصادی .
۱۰- پرهیز از فعالیتهای جزیره ای و اختصاصی وسلیقه ای وایجاد همدلی دربین کلیه مسئولین شهری در جهت توسعه عمومی شهر با دعوت ودخیل دادن ومشارکت مردمی وصاحبان فکر وایده .
۱۱- با توجه به تعداد بیش از ۷۵۰۰ دستگاه تریلر در این شهرستان و دراختیار بودن شاهرگ حمل ونقل بار در داخل وخارج از کشور واشتغال بیش از ۸۰۰۰ نفر دراین صنعت متاسفانه بدلیل بی مهری وعدم توجه مسئولین دست اندر کار این صنعت عظیم برای انجام امورات دارای هیچگونه امکانات درشهر مرند نمیباشد و رانندگان وشاغلین اصلی برای انجام کارهای خود مجبورا به پایانه بار تبریز مراجعت میکنند وهم درآمد پایداری برای تبزیر فراهم شده است وهم در زمان و وقت استراحت این قشر زحمتکش بی توجهی میشود ولازم است واحد مجنمع پایانه بار دراین شهر ایجاد گردد .
۱۲- ایجاد المانها ویادبودهای فعالین اقتصادی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی و اجتماعی که باعث ایجاد انگیزه دربین اقشار مختلف مردمی برای فعالیت دراین شهر ومنطقه میباشد .
۱۳- رفع معضل ترافیکی شهری وانتقال خودروهای مسافرکشی روستائی به ترمینالهایی در خارج از شهر وتوزیع عادلانه خدمات شهری وساماندهی اساسی به تاکسیها وخودروهای عمومی درون شهری وبرون شهری .
۱۴- ساماندهی وایجاد محل مناسب برای شغلهای مختلف تعمیراتی وتاسیساتی و عموما شغلهای مزاحم و انتقال آنها از داخل شهر به محل مناسب وساماندهی واهمیت دادن به صنعت تولید مبل در مرند .
آقای استادی عضوشورای شهرمنحل شده مرند ،هم با ارائه پیشنهادات خود گفت یک هفته بعنوان مرند شناسی تعیین مشخص گردد.
آقایان :فراژ ، میابی،سیدمرندی ،دکتر جباری ،دکتر جعفری،قربانزاده، سلوکی،خانم رحیم زاده،نظرات وپیشنهادات خودرا بیان داشتند.

بعداز اظهارنظر تعدادی از حاضرین راستگو نماینده عاتلی دولت درمرند گفت این شهرستان را نباید با شهرستانهای کوچک مقایسه کرد.مرند دارای قدمت زیادی است.از زمان مشروطیت بگیرید تا آزادیخواهی وانقلاب اسلامی .این شهرستان مردان بزرگی دارد وزیر وسیاستمدار واقتصاددان وسرمایه گذار . ازروزی ک]  آمده ام مشکل ۱۵ شرکت را حل نموده ام.

راستگو گفت من از دروغگوئی وعده وعیددادن بدم می آید ودرخونم مبارزه با دروغگوئی شعله وراست.دروغگوئی انسان را بی ارزش میکند .

فرماندار مرند گفت امنیت ، امنیت ، امنیت فوق العاده مهم است. باید درحمایت از مدافعین حرم مصرباشیم.باید  کاری کنیم تا شرمنده شهدا نباشیم درهرسلیقه سیاسی باشم من الان فرماندار همه هستم .بعداز فرمانداری در روی عقیده خودم قطعا پافشاری خواهم نمود.ولی الان هیچکس برایم فرقی ندار.

ولی دراین شهرستان یک مشکل وجوددارد اینهم با همت شما سروران حل میگردد .شایعه سازی است میخواهند با شایعه وتحریک چند نفر جهت مراجعه به فرمانداری کارهارا مختل نمایند. ولی مطمئن باشید فرمانداری با حاشیه سازی کاری ندارد.

دراین جلسه موحدنیا شهردار مرند نسبت به مشکلات موجود درشهرداری اشاره کردوگفت الان شهرداری مرند دربحران است.جهت خروج از بحران حمایت مردم لازم وضروری است.

photo_2016-11-01_21-30-24 photo_2016-11-01_21-31-26   photo_2016-11-01_21-32-10 photo_2016-11-01_21-32-15 photo_2016-11-01_21-32-21 photo_2016-11-01_21-32-26 photo_2016-11-01_21-32-30 photo_2016-11-01_21-32-36 photo_2016-11-01_21-32-44 photo_2016-11-01_21-32-59 photo_2016-11-01_21-33-12

ارسال دیدگاه