امروز : یکشنبه 13 نوامبر 2016
تاریخ : 2016/11/13 - 19:27 ذخیره فایل ارسال به دوستان

با پیگیریهای فرماندار مرندجاده مرند تا سه راهی زنوز رسما زیر بار ترافیک رفت.

جوان فردا : راستگو فرماندارمرند درتمام جلسات متذکر میشود تا اتمام پروژه هیچ خبری نخواهیم زد.خبرسازی دروغین در نظام جمهوری اسلامی یک نوع بی احترامی به مردم وایجاد بی اعتمادی برای نظام است.

pic_1282

با پیگیریهای فرماندار مرندجاده مرند تا سه راهی زنوز رسما زیر بار ترافیک رفت.

به گزارش خبرنگار جوان فر دا

جاده مرند تا سه راهی زنوز با پیگیری های نماینده عالی دولت درمنطقه مرند رسما زیر بار ترافیک رفت. مدتهابود بخصوص در زمان انتخابات شخص پارلمان افتتاح این جاده را برای چندمین بار مبارکباد گفته بود .
ولی این بار این جاده با پیگیریهای شبانه روزی فرماندارمرند زیربار ترافیک رفت.
لازم است یادآور شویم بهتر است دیگر بعضی ها از کاردزدهاخود برای اربابشان خود داری کنند .تا مسئولین اجرائی با علاقه وافر به وظیفه خطیر خود انجام دهند.

pic_1272
راستگو فرماندارمرند درتمام جلسات متذکر میشود تا اتمام پروژه هیچ خبری نخواهیم زد.خبرسازی دروغین در نظام جمهوری اسلامی یک نوع بی احترامی به مردم وایجاد بی اعتمادی برای نظام است.
باید کارهای انجام یافته به مردم اطلاع رسانی شود.با وعده وعید نمی شود اعتماد مردم را جلب کرد.

pic_1272 pic_1273 pic_1275 pic_1276 pic_1278 pic_1280 pic_1282 pic_1284

ارسال دیدگاه