امروز : دوشنبه 14 نوامبر 2016
تاریخ : 2016/11/14 - 3:40 ذخیره فایل ارسال به دوستان

سیدحسن خمینی : رسانه‌ها به نیازهای‌امروز مخاطبان توجه‌نکنند‌ کنار می‌روند

جوان فردا:
سید جسن خمینی: یک انسان اگر ثبوتا خوب باشد، جامعه بر اساس آنچه می بیند به او نمره می دهد و این در مورد سازمان ها و نهادها هم صدق می کند. البته درک مردم از خوبی یا بدی یک مجموعه بر اساس گفته ها نیست، بلکه بستگی به آن چیزهایی دارد که از طریق دیدن یا شنیدن احساس می کنند و طبعا تبلیغات در این مسیر می تواند موثر باشد تا نکات مثبت را بیان کند یا امور منفی را لابلای عوامل مثبت پنهان کند.یادگار امام، ادامه داد: در تبلیغات، کمک به مستمع در گرو این امر است که آنچه را او در نمی یابد به او بیان کنیم؛ البته در اینجا بحثی اخلاقی مطرح می شود که نباید دروغ بگوییم، بلکه صادقانه رفتار کنیم.

%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c

اگر مردم از خدمات دستگاه ها مطلع نباشند، مأیوس می شوند

رسانه‌ها به نیازهای‌امروز مخاطبان توجه‌نکنند‌ کنار می‌روند

به گزارش خبرنگار جوان فردا javanefarda.ir گروه سیاسی: یادگار گرامی امام با اشاره به توصیه امام راحل به مسئولان وقت کشور برای بیان کارهای خویش به مردم، یادآور شد: علت این سخن آن است که مردم اگر از کارها و خدمات انجام شده توسط دستگاهها مطلع نباشند مأیوس می شوند و یأس نیز دشمن هر حرکت اجتماعی و علت فرورفتن به منجلاب است
رسانه‌ها به نیازهای‌امروز مخاطبان توجه‌نکنند‌ کنار می‌روند

حجت الاسلام سید حسن خمینی در دیدار اعضای هیأت موسس خانه روابط عمومی ایران، با اشاره به تفاوت «عالم ثبوت» و «عالم اثبات»، اظهار کرد: عالم ثبوت مربوط به «بودن» پدیده های موجود در جهان است، اما عالم اثبات، «ادراک» و نمود آنهاست.وی، «علت» را واسطه اثبات اشیاء و «دلیل» را واسطه ثبوت اشیاء خواند و افزود: گاهی در مقام سخن جای علت و دلیل اشتباه گرفته می شود، در حالی که علت ها، عامل پدید آوردنده شیء و ادله اموری هستند که شیء را اثبات کرده و علم ما نسبت بدان را پدید می آورند.

یادگار امام، دنیا را دار اثبات و آخرت را دار ثبوت خواند و یادآور شد: انسان ها در آخرت با نیّت و درونیّات خویش زندگی می کنند، اما در دنیای فانی بر اساس ظواهر حکم می کنند؛ بدین معنا که انسان ها بر اساس دانسته های خویش حکم می رانند و خداوند از ما همین مقدار را خواسته شده است؛ تا جایی که پیامبر اکرم(ص) با وجود برخورداری از علم غیب می فرمایند «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان»(من میان شما بر اساس بیّنات و قَسَم قضاوت می کنم). وی ادامه داد: برخی انسان ها توانایی ارائه مناسب یا حتی بیشتر از واقعیت درونیات خویش را دارند و برخی نیز در اثبات خویش ضعیف هستند؛ به برخی انسان ها هرچقدر بیشتر نزدیک تر شویم آنها را انسان خوبی می یابیم یا به اعماق دانش آنها پی می بریم و برخی بالعکس؛ برخی هم انسان های خوبی هستند، اما علی رغم عدم برخورداری از دانش و آگاهی ویژه، حوزه مغناطیس آنها آرامش خاصی را به انسان منتقل می کند و برخی با وجود آنکه علم بالایی دارند و انبوهی از علوم را در ذهن خویش دارند ولی روح انسان ها را به هم می ریزند، زیرا درون ناسالمی دارند.

وی، وجود «روابط عمومی» برای سازمان را به مثابه وجود آن در جهانی خواند که همه هویت آن اثباتی است و گفت: یک انسان اگر ثبوتا خوب باشد، جامعه بر اساس آنچه می بیند به او نمره می دهد و این در مورد سازمان ها و نهادها هم صدق می کند. البته درک مردم از خوبی یا بدی یک مجموعه بر اساس گفته ها نیست، بلکه بستگی به آن چیزهایی دارد که از طریق دیدن یا شنیدن احساس می کنند و طبعا تبلیغات در این مسیر می تواند موثر باشد تا نکات مثبت را بیان کند یا امور منفی را لابلای عوامل مثبت پنهان کند.یادگار امام، ادامه داد: در تبلیغات، کمک به مستمع در گرو این امر است که آنچه را او در نمی یابد به او بیان کنیم؛ البته در اینجا بحثی اخلاقی مطرح می شود که نباید دروغ بگوییم، بلکه صادقانه رفتار کنیم.

وی یادآور شد: یکی از مشکلات قرن اخیر، عدم تدوین اخلاق مشاغل مختلف است؛ در حالی که در قدیم در کتاب هایی چون «اخلاق ناصری» برای مشاغل، اماکن و مجالس مختلف اخلاق و آداب خاص آنها نگاشته می شد و تعلیم هم داده می شد. سید حسن خمینی با بیان اینکه امروز اخلاق و ادب اصناف مختلف همچون استادی، دانشجویی، کارمندی، پزشکی و…. هنوز تدوین نشده است، گفت: امروز اخلاق گروههای مختلف باید بیان شود؛ به عنوان مثال یکی از مصادیق تضییع حقوق مردم تدریس کمتر از میزان مصوب توسط معلم یا استاد دانشگاه است که گرچه در اذهان بدیهی است، اما نگاشته نشده است. اما برخی حوزه ها اساسا به تازگی ایجاد شده است که اخلاق در حوزه روابط مجازی از جمله آنهاست.

وی با تأکید بر تدوین نظام نامه اخلاقی در روابط عمومی ها، ادامه داد: صداقت، صراحت، عدم پنهان کاری، کمک به مخاطب در یافتن امور مطلوب و… از مولفه های مهم این شاخه اخلاف است.سید حسن خمینی در بخش دوم سخنان خود، به غرض و علت آگاه کردن مردم از خدمات و کارها پرداخت و با اشاره به تأثیر نیّات در کارها، گفت: اینکه یک گوینده برای خوشایند مستمع یا پر کردن وقت یا ترس و… سخن می گوید در ارزش کار او تأثیرگذار است؛ لذا انسان ها بهتر است در رفتارهای ثبوتی و اثباتی از نیّات مربوط به اغیار خوردداری کنند.

وی یادآور شد: فیلسوفان الهی توصیه به الهی کردن اعمال می کنند، اما فیلسوفان اخلاق هم با رویکرد دیگری می گویند انسان ها هرچقدر در کارها دیگران را در نظر بگیرند خود را از هویت شخصی خویش دور کرده اند که ما تعبیر «ریا» یا «توجه به دیگران» را در مورد آن به کار می بریم. یادگار امام، در همین زمینه افزود: گرچه فیلسوفان اخلاق بر این موضوع تأکید دارند، اما شرط آن را «عدم تزاحم با ادب» می دانند، چرا که در این مسیر انسان ها ممکن است دچار زیاده روی شده و به عنوان مثال با پوششی غیر متناسب در یک مجلس جشن یا عزا حضور یابند که به معنای زیر پا گذاستن ادب اجتماعی است.

سید حسن خمینی، علت بیان کارها توسط سازمان ها را خودنمایی ندانست و اظهار کرد: علت این کار گزارش دادن به ولی نعمت و ارباب خویش یعنی مردم است. در سازمان ها بیان خدمات که وظیفه روابط عمومی هاست از این جهت که ارائه گزارش به ولی نعمت هاست ارزشمند است تا آنها دچار اشتباه نشوند.وی با اشاره به توصیه امام راحل خطاب به مسئولان وقت کشور برای بیان کارهای خویش به مردم، یادآور شد: علت این سخن آن است که مردم اگر از کارها و خدمات انجام شده مطلع نباشند مأیوس می شوند و یأس نیز دشمن هر حرکت اجتماعی و علت فرورفتن به منجلاب است؛ این نه بدان معناست که انسان فروافتاده مأیوس می شود بلکه بدین معنی است که انسان مأیوس فرو می افتد؛ همانگونه که ایرج میرزا در حکایتی منظم از ابوالعلای معری می گوید: قصه شنیدم که بوالعلا به همه عمر / لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد* در مرض موت با اجازه دستور / خادم او جوجه با به محضر او برد*خواجه چو آن طیر کشته دید برابر / اشک تحسر ز هر دو دیده بیفشرد* گفت چرا ماکیان شدی، نشدی شیر / تا نتواند کست به خون کشد و خورد* مرگ برای ضعیف امر طبیعیست / هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد.

یادگار امام با بیان اینکه انسان تا وقت امید دارد، باقی می ماند، گفت: علت بیان خدمات خودنمایی نیست که اگر اینگونه باشد مذموم است؛ بلکه این کار برای جلوگیری از ایجاد یأس در مردم و بیان واقعیات به آنهاست که در اینجا «صداقت» اهمیت می یابد.سید حسن خمینی با اشاره به ظهور روزافزون ابزارهای جدید ارتباطی و ضروت آینده پژوهی در این زمینه توسط بخش های تبلیغاتی، گفت: روابط عمومی ها به عنوان یک نهاد علاوه بر آنکه باید چشم به سوی آینده داشته باشند، امروز را نیز فراموش نکنند و در گذشته گرفتار نشوند.

وی گفت: امروز دیگر مانند گذشته مردم در روزنامه ها به دنبال خبر نمی روند، چرا که خبر را به طور مستقیم با چشم خود می بینند و اگر در آن سوی جهان فردی رئیس جمهور آمریکا شود مردم آن خبر را به جای خواندن یا شنیدن به طور زنده مشاهده می کنند؛ بنابراین نقش رسانه ها تغییر می کند و اگر رسانه ها نتوانند خود را با نیازهای امروز مخاطبان تطبیق دهند، در جا می زند، سپس عقب می افتد و در نهایت کنار می رود.یادگار امام، توجه دائمی به رسانه های جدید را امری ضروری خواند و با بیان اینکه این تغییرات، دنیای جدیدی از ارتباطات و روش های تبیینی را نمایان می کند، یادآور شد: خبر مرگ معاویه یک هفته پس از وقوع به کوفه رسید، در روزگاری نزدیک تر به دوران معاصر یک روزنامه پس از چاپ در هندوستان از طریق کشتی به بندری در ایران و سپس در داخل کشور پخش می شد؛ کمی جلوتر خبر جنگ ویتنام با فاصله دور روز از طریق تلکس آسوشیتدپرس و.. به روزنامه کیهان و اطلاعات و سپس به اطلاع مردم می رسید؛ اما امروز همه اتفاقات به طور مستقیم منکعس می شود.

وی به هیأت خانه روابط عمومی ایران توصبه کرد که در دو حوزه «تدوین مرامنامه اخلاقی» و «آینده پژوهی» در خصوص ابزارهای جدید ارتباطی، فعالیت خویش را پی بگیرند و گفت: برخی ابزارهای جدید ممکن است مضراتی داشته باشد و چنین مجموعه هایی تمام این پدیده ها و احتمالات را باید در نظر بگیرند.پیش از سخنان یادگار امام، جواد قاسمی رئیس خانه روابط عمومی ایران و چند تن از حاضران سخنانی را ایراد کردند.همچنین در پایان لوح تقدیری به سید حسن خمینی از طرف خانه روابط عمومی ایران اهداء شد.

ارسال دیدگاه