فرماندار مرند: انتخاب مثبت اثر مثبت وانتخاب منفی اثر منفی در جامعه دارد.

فرماندارمرند ، باید دنبال افرادی برویدوخواهش کنیدتا بیایند کاندیدا شوند .درابن شهرستان افراد کارآمدبا ترس از آبروی خود پا به میدان انتخابات نمی گذارند.

photo_2017-01-04_08-55-23

فرماندار مرند:  احزاب اتاق فکر فرماندار می باشند

نمی دانم مرند چرا چنین مانده است.

دومین نشست راستگو با احزاب درمرند

photo_2017-01-04_09-07-32

به گزارش خبرنگار جوان فردا www.javanefarda.ir

photo_2017-01-04_08-55-08

دومین نشست نماینده عالی دولت در شهرستان مرند با نمایندگی های احزاب وتشکلهای سیاسی در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ در سالن اجتماعات فرمانداری برگزاز شد
راستگو در شروع جلسه گفت انتخابات شوراها باتوجه باینکه در شهرمرند خاطره ای تلخ درمورد شوراها دراذهان مردم وجودارد پس نباید کاری کنیم که بعداز انتخابات پشیمان شویم ما ومسئولین از دورنمای شهر، به شهر نگاه می کنیم ومی نگریم دراین شهرستان افراد بزرگی وجودداشتند ودارندکه این بزرگان سرمایه این شهرستان هستند.باید بدانیم درهر جامعه اگر نتیجه انتخابات مثبت شد قطعا در سرنوشت جامعه اثر مثبت خواهدداشت .اگر نتیجه منفی شد قطعا در سرنوشت جامعه اثر منفیخواهد گذاشت.
راستگو به اهمیت نقش شورا برای عمران آبادانی شهر مهم دانست وگفت افراد کارآمد ومتعهد هائی هستند که پا به میدان انتخابات نمی گذارند.از آبروی خود می ترسند..باید بزرگان این شهر دست بکارشوند.ما باید به تاریخ پاسخگو باشیم که چرا مرند چنین عقب مانده است؟ آنچه دردست ماست باید خدمت کنیم.احزاب خودرا کنار نکشند . احزاب اتاق فکر فرماندار می باشند.احزاب باید تفکرات مخالف خودرا گوش کنند وبرنامه های خودرا به مردم برساند وتفکرات مخالفین را بشنود نه اینکه بخواهدتفکر مخالف را حذف کنداحزاب باید مردم را به پای کار بکشاند .احزاب باید برای کاندیداشدن برای شوراها شاخص تعریف نماید
راستگو درادامه افزود برای فرماندار هیچ چیز درانتخابات اثر ندارد.فرمانداری با آمادگی کامل به نحواحسن انتخاباتی را درمرند درچهار چوب قانون برگزارخواهدنمود که ثمرات آن باین شهرستان برسد.اگر افراد غیر متخصص درجائی قرار بگیرند بزرگترین ضربه به جامعه وارد میشود.اگر برای بیمارستان قلب یک دکتر فلسفی رئیس باشد وضعیت آن بیمارستان چگونه خواهدشد؟انسانهائی که تخصص دارند قطعا تعهد هم دارندومفید جامعه هستند. وی اشاره به دنیا مجازی نمو.د وگفت مشکل اصلی این شهرستان دنیای مجازی است.
باید فرهنگ سازی کنیم دنیای مجازی درراستای پیشرفت منطقه قدم بردارند.فرماندار مرند گفت باید قبول کنیم جانباز وایثارگر رزمنده متعهد هستند ودلسوز جامعه می باشند.مانباید زحمات مدافعین حرم وخانواده شهدا وایثارگران را ازیاد ببریم.
احزاب و تشکل های سیاسی در برگزاری انتخابات درچهارچوب قانون سعی کنندحرکت نمایند .وی تفکرات احزاب و همفکری و تعامل را در برگزاری انتخابات مهم دانست وگفت احزاب می توانند بر توسعه و پیشرفت وخروج از بحران تاثیر گذار باشند. باید احزاب، معیار ها و شاخص های یک فرد نماینده وکاندیداها را آشکارا بیان کند.فرماندارمرند گفت احزاب برای ورود به انتخابات برای خود شاخص وآیتم درراستای اهداف حزب خود داشته باشند و با برنامه و هدف و استفاده از نیرو های توانمند وارد صحنه انتخابات شوند.نباید اجازه دهیم بعضی از دستگاه ها از شان و منزلت و جایگاه احزاب برای رسیدن به هدف خود سوئ استفاده نماید.
احزاب به دنبال مسائل حاشیه ای و تفرقه بر انگیز نباشند به طوریکه از تفکر گروه مخالف در جهت توسعه خود استفاده کنند. در مورد منافع شهر با کسی شوخی نداریم و اجازه نخواهیم داد فرد یا گروهی منافع شهر را به منافع فردی ترجیح دهند.

فرماندارمرند افزود ، باید دنبال افرادی برویدوخواهش کنیدتا بیایند کاندیدا شوند .درابن شهرستان افراد کارآمدبا ترس از آبروی خود پا به میدان انتخابات نمی گذارند.
باید برای کاندیدا شدن، احزاب شاخص هائی را تعریف بکنند. تا افراد شایسته وکار آمد وامانت دار متعهدومتخصص وارد شورا شود.
راستگو در مورد دخالتهای بعضی قدرتهاگفت هرکسی درهرمقامی از پست وسازمان خود سوء استفاده کند ودر انتخابات دخالت نماید به قانون وخون شهدا وامام شهدا وملت ایران خیانت کرده است علاوه بر اینکه دراین دنیا جوابگو خواهدبود در روز قیامت چه پاسخی خواهندداشت ؟.
راستگو درحالی که خیلی جدی حرف می زد. درد جامعه مرندرا بعداز گذشت چند ماه لمس نموده است گفت میخواهم حرف دل رابگویم ما نمی توانیم با هشتاد میلیون جمعیت ارتباط براقرارکنیم ولی احزاب میتواند افکار جامعه را هدایت کنند چون دارای پیروانی می باشند.. همه ما نقش داریم چطور به تاریخ جواب خواهیم داد چرا مرند چنین شده است آنچه دردست ماست عمل کنیم نباید تخیل گرا باشیم باید واقع بین باشیم از احزاب دراین راستا میتوان استفاده نمود.
درسال ۷۹ دریک سفر بایک نفر باهم سفر شدم فکرکردم آلمانی است گفت نه من ایرانی هستم از شهرماکو . وتاجرم .ولی وقتی وارد ایران میشوم همیشه مایوس میشوم .وقتی درترکیه ابراهیم تاتلس کاندیدا شد گفتن آقای تاتلس شما خوب خواننده هستید بروید به کارخود برسید.
ولی درکشور ما یک نفر حرفه ای  غیر مرتبط کاندیدا شود حتما رای می آورد.این جای تاسف است باید گفت آقای فلانی شما نورچشم مائی ولی در فلان کار فرهنگی ورزشی یا تخصص دارید بروید در آن قسمت ایران را سربلند کنید. .
بعداز سخنان فرماندار

photo_2017-01-04_08-55-41

 حبیب صبائی پاسدار بازنشسته که بعنوان فعال سیاسی درجلسه حضور داشت

از آقای فرماندار تشکر نمود و حاضرین جلسه را ولائی وولایتمدار وانقلابی وحرکت کنندگان در محور ولایت وقانون مدار نامید .وی اشاره به جریانات انتخابات نمود وگفت نمیدانم دراین شهرستان چی شد که از سال ۱۳۷۰در فضای انتخابات مرند نا هماهنگی ایجادشده است. صبائی دوباره گفت در مورد شوراها تخصص ها درنظر گرفته نمیشود هرکسی لیسانس دارد ویا فوق لیسانس دارد میگوید من میخواهم شورای شهر شوم.باید دراین مورد توجه شود. شهرما ویژگیهای خاص دارد مرند از نظرسیاسی وعلمی وفرهنگی دارای شخصیتهای بزرگی می باشد. ولی ار۷۰به این طرف ناهماهنگیها بلکه عدم هماهنگیها است که مرند را با مشکل انتخابات روبرو کرده است .وی گفت بااین آقایان دربیرون رابطه داریم ولی شرایط طوری شده است که معلوم نیست .نمیدانم در وسط چه کسانی هستند؟ نمیدانم چه شده است ؟ ناهماهنگی ها وجوددارد نمی توانیم انتخاب اصلح کنیم روند تبلیغات دراین رابطه مشکل دارد این امر موجب ناراحتی بزرگ شده است این ناراحتیها به ضررما شده است ولی ما درراستای خدمت به مردم نتوانستیم بنحواحسن کارکنیم وانتخاب کنیم..انشاالله با یاری فرماندار خواهیم توانست افراد شایسته را به شورا شهر بفرستیم بعضی آدمها باتبلیغات ناجور انتخاب میشوندمیروند نمیتوانند به مردم خدمت کنند.وجامعه را با مشکل مواجه میکنند عدم ناهماهنگی های که بین بزرگان است افراد شایسته نمی توانند پا به جلو بگذارند.

دکتر فرید عبدل زاده یکی از فعال سیاسی واصلاح طلب گفت باید برنامه ریزان پشت صحنه به جلسات دعوت شوند.وی اشاره به دخالتهای پولهای حرام وقدرتهای حرام درانتخابات نمود وگفت چه کسانی جلو این بی قانونی وقانون گریزی را خواهندگرفت ؟.
آیا بجز فرماندار مقام مسئول دیگری هست تا جلو این افراد ودخالتهای حرام را بگیرد. نقطه آسیب که مواجه شدیم درنهادها مانند شورا وشهرداریها دارای گرفتاریهای است که به مردم ظلم شده است بلکه این اتفاقات در بیشتر شهرهای کشور افتاده است.
رهیافت این موضوع این است باروح قانون ومهر قانون باید درانتخابات عمل کنیم مهم این است که قواره انتخابات شوراها خیلی کوچک است برادران اصولگرایان کاری کنند طرف (کاندیدا) برای رسیدن به یک منصب به دست آنها به سکولار مذهبی و قومیت گرائی واصلاح طلبان هم کاری نکنند افرادی جهت رسیدن به یک منصب به لیبرال سکولار پناهنده شوند

ساجدی نژاد از حزب رهپویان ولایت گفت

photo_2017-01-04_09-07-36
هردو بزرگوار عبدل زاده وصبائی هردو هیاتی هستند ومطالب مهمی بیان داشتند.
وی اشاره به تحزب گرائی نمود گفت درایران حزب به جا نیفتاده است .طبق قانون شوراها بعنوان این اینکه حکومت بدست مردم اداره شود باید احزاب خود کاندیدا معرفی نمایند نباید منتظر باشیم یا نگذاریم فرصت طلبان لباس عوض کند .باید شاخص تعریف کنیم .وقتی ازیک جریان یک نفر می آیدنباید دست به تخریب آن زد.دراین شهروقتی افراد شناخته شده کاندیدا شوند زود مورد هضمه قرار می گیرد.برای چنین شخصیتها چنان مارک ها می زنند .وازخدا نمی ترسند.
بعضی ها دراصول گرائی واصلاح طلبی شاهد هستنددراین شهر اتفاقات ناگوار افتاده پول مردم را چه کسی برده است؟ .دراین شهر شایعاتی درست کردند به جامعه تزریق نمودند نمیدانم در محضر خدا چه جوابی خواهند داد وقتی در یک اداره فساد مالی باشد قطعا فساد اخلاقی بدنبال خواهندداشت.در این منطقه خرید آرا خیلی قوی است ولی در مرند پشت پرده است پیمانکاران سیاسی شده اند وقاچاقچیان سیاسی شده اند شوراها درروستا ها سیاسی شده اند.وقتی شورا با یک کاندیدا بخاطر آسفالت راه روستا عهد وپیمان می بندد تا رای روستا را بنام آن کاندیدا نماید ولی بعداز موفقیت دیگر خبری نیست.آیا بااین روش میتوان اصلح را انتخاب نمود.

طهمورثی با تفکر اصلاح طلبی گفت
اشاره به مشکلات شوراها وتخلفات انجام شده نمود و گفت
شهرمرند از نظرتفکر سیاسی خیلی بالاست هم از نظر تفکر اصول گرائی ونخبه گان اصلاطح طلبی وپاکند .
وی خبراز برگزاری متینگها خبرداد وگفت ممکن است متینگهای انتخاباتی دراین شهر اتفاق بیفتد نباید مخالفین این همایشها را تخته کنند وتخریب نمایند نباید به میهمانان بی احترامی گردد ممکن است از هر دو جناح این میهمانها بیایند.وقتی در شهرستان برای یک بزرگ مرد سیاسی توهین می گردد آفت آن به جامعه بر می گردد.

photo_2017-01-04_08-55-35

پورموسی از اتحاد ملت گفت

photo_2017-01-04_09-07-14
انتخابت مهمترین نماد ومردمی بودن نظام هاست نظام ماهم ازاین امر تبعیت دارد وقتی رایی را به یک نفر میدهیم دیگر نمی توانیم بگیریم این یک مشکل است.درکشورهای آزاد جهان هم بادرخواست مردم نیست درشهر ما هم اگرمتمم به شوراها بدهیم ۲۰سال ازشوراها میگذردبهترین نهاد است برای پاسخ گوئی به سوالات عامه مردم است در شهرهای بزرگ سیاست زده گی ودرشهرهای کوچک گروه گرائی وباند بازی ووظیفه شورا را کوچک کرده است مانند امتیازآب کشیدن به یک نفر ، یا معرفی یک نفر بجای برای اشتغال وسر داوندن همشهری ومنفعت طلبی درتمامی شهرا دیده شده اساسا باید از بداخلاقی ها دست برداریم لااقل رای که نمیدهیم نباید تخریب کنیم وی گفت اگر بداخلاقی ها حل شود قطعا مردم درانتخاب اصلح با مشکل مواجه نخواهند  بود.

دکتر عراقی ازانجمن اسلامی فرهنگیان اسلامی گفت
سه موضوع پیشنهاد به ذهنم خطور میکند درراستای سلامت انتخابات
نظارت دقیق را می طلبد باید ناظرین بر انتخابات هم باید سالم باشند برای انتخاب صحیح اگاهی و شعور سیاسی درجامعه بالا برود جهت بالابردن فرهنگ سیاسی در امر انتخابات باید همایش هائی را برگزار کنیم .وی یک خاطره از خرید رای درمرند که خریدار رای به وی پیشنهاد نموده است بیان داشت.

photo_2017-01-04_08-55-54

دشتی از خانه کارگر

photo_2017-01-04_09-08-22

جلسه را از رهنمودهای خود تشنه گذاشت.

سالکی نیا  اصلاح طلب
درمورد کاندیداها ،کاندیداها باید به چالش کشانده شوند وی پیشنهادداد که مناظرات انتخاباتی را ارائه نمود. وی گفت باید درزیبا سازی شهر بعداز انتخابات فکر کرد باید نحوه تبیلغ را عوض کرد باید عکس زدن در شهررا جمع آوری کنیم.

اباذری از حزب کارگزاران سازندگی گفت

کسی پیدانشد که وقت آن را بخرم ویا وقت خودرا بفروشم .حاضرین با این جمله رفع خستگی کردند بحث شوراها سوا از دیگرمسایل است بیائید این بار درمورد انتخابات شوراها از اروپا تبعیت کنیم آن این است در آن کشورها به شوراها سیاسی نمی نگرند .ماهم به شوراها غیر سیاسی بنگریم وبه ریاست جمهوری سیاسی بنگریم.پرده دری نکنیم وقتی یک نفر با بردن هزاران میلیارد چه کردند؟ که دراین شهر موضوع یک موسسه را پررنگ کنیم درحالی که نتیجه آنرا هیچ کس نمی تواند بداند.وی اشاره به خرید فروش رای نمود وگفت برای بنده جناحی بودن در شوراها مطرح نیست این شهر چندین سال مورد ستم واقع شده است به این شهر ظلم شده است بیایید به این نقطه برسیم که یکدیگر را تحمل کنیم.تا موجب پیشرفت عمرانی وسیاسی واقتصادی وفرهنگی جامعه و منطقه شود.

دکتر یحیوی از حزب اتحاد ملت

photo_2017-01-04_09-07-14
باید خروجی جلسه را باکاربردی بنگیریم واقعیت این است تعدادی از کارهادردست ماست ولی تعدادی از کارها در دست مسئولین است ولی آنهائی که رای خواهنداد بدست شما مسئولین نیست ولی بعضی نهادها دررای مردم نقش ایفا می نمایند درزمان ما درشورای شهر ۲۷ مورد ماده بود ولی الان بیشتر شده است وی از افرادی که دردنیای مجازی دست دارند وظایف شوراهارا بیان کنند ومردم باید بدانند از شورا چه میخواهند لیسانس ها وفوق لیسناها اطلاع از قانون شوراها ندارند .ما در بدیهات مسایل مشکل داریم باید از نیروهای آموزش پرورش ودیگر ان دراین مورد برای فرهنگ سازی فرهنگ سازی استمداد نمائیم.
وی درمورد احزاب گفت تشکیل دهنده گان احزاب از جامعه هستند پای بندی به یک حزب راحت تراست تا جواب دهند.اگر شهروند بداند عضوشورا کاره دراموراجرائی نیست وندارد عضور شورا نمیتواند از یک کارمند بازخواست کند ونمیتواند دستوری به یک کارمند شهرداری بدهد.قانون تفسیر بردار نیست وقانون صراحت دارد مسایل دیگر موارد اعتقاداتی شخص است که آنهم در چهار چوب قانون آمده است.ولی بعضی افراد لجباز هستند وبعضی ها هستند ملاک آنها موفقیت یک نفر نیست ملاک این است که فلانی پیروز نشود .ولی حزب دارای خط مشی مشخص است اگر انتخابات سالم میخواهیم یک مقدار به مسئولین مربوط است ویک مقدار به ما مربوط است وقتی یکی رای خودرا می فروشدچه باید گفت وی اشاره به تشکیل گروهای وکانالهای مجازی انتخاباتی نموده وگفت .شهر را این افراد وگروهها نمی توانند اثر بگذارند این گروهها یک قضیه خطر ناک شده است.

وفائی از حزب موتلفه اسلامی وعضو شورای سیاستگزاری اصولگرایان مرندوجلفا وشبستر

photo_2017-01-04_09-08-09
اززمانی که چشم بازکردیم در این شهر بخصوص درانتخابات گذشته کارهائیکه  نباید می شد .شد.جایگاه احزاب درقانون مشخص است در شوراها واضح است ولی متاسفانه رفتارهای چکشی ،پلیسی ،التقاطی وهرنام دیگری که بگذارید انجام می گیرد. باید جایگاه احزاب حفظ گردد اگربه جریانات ارزش قایل هستیم باید مرزهارا مشخص کنیم.دلالا ن انتخاباتی بیشتردر شهر دیده میشوند وبعضی سود جویان ومنفعت طلبان پا فراتر از احزاب می گذارند ووارد عمل می شوند . ازیاد نمی بریم .دراین انتخابات مجلس دهم در کنار پارک بودند کسانی با کاندیدایی که چه گذشت و چه رد وبدل شد. فرمانداری باید برخورد قاطع نمایند اگر ولایتمدار نیستیم عیسی بدین خود وموسی بدین خود. ولی ماکه ولایتمداریم باید به فرامین رهبری و ولایت امر توجه نموده وعمل کنیم.باید به اسما والقاب توجه شود وقتی کسی مینویسند مشاور فرهنگی ویا دیگر القاب ، باید سند داشته باشند.وبه هیات اجرائی ونظارت سند ارائه نماید.
باید در صلاحیتهارا سخت گرفت مجریان انتخابات اگر در صلاحیتها درست عمل میکردند موضوع مرند وتسوج وغیره اتفاق نمی افتاد خواهشمندیم اعمال قانون بالسویه اجرا گردد.

باید جایگاه احزاب شناخته شود که چه کسی حزبی است چه کسی حزبی نیست. وی گفت نباید صاحبان قدرت ونهادها در انتخابات دخالت کنند. اگر واقعا ما ولائی هستیم اگرما واقعا پیرو امام خمینی ره وامام خامنه ای هستیم اگرما قانونمداریم .نباید طبق ماده ۱۶و۹ منشور انتخاباتی رهبری نیروهای نظامی (ارتش ونیروی انتظامی و..) و نیروهای امنیتی واطلاعاتی و قضائی درانتخابات دخالت کنند .دراین مورد ترمزبازدارنده بجز فرماندار بعنوان رئیس شورای اداری ورئیس شورای تامین شهرستان کسی دیگری نمی تواند باشد امید است درانتخابات ۹۶دخالتهای حرام کنترل شود.

هادی روحانی ازحزب اعتدال وتوسعه حضورنداشت ولی دعوت شده بودند.

photo_2017-01-04_09-08-35

جای خالی بعضی احزاب کاملا در شهرستان بچشم می خورد.

photo_2017-01-04_09-07-06

photo_2017-01-04_09-08-16

photo_2017-01-04_09-07-27

photo_2017-01-04_09-08-12

photo_2017-01-04_09-08-32

لازم به ذکر است راستگو نماینده عالی دولت ومعاون استاندار وفرماندار مرند قول دادند در جلسه سوم حتما  پرسش وپاسخ از احزاب توسط خبرنگاران انجام گیرد.