من آمده ام برای خدمت وآماده ام برای خدمت

مطرح شده پیرامون توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر با رویکرد مردم محور بود و صاحب‌نظران خواستار حضور فعالتر بزرگان اجتماعی و فرهنگی در عرصه فعالیت های مهم شهر و استفاده از پتانسیلهای شهرستان برای توسعه همه جانبه شدند.

photo_2017-01-05_09-20-10

 فرماندار مرند: من آمده ام برای خدمت وآماده ام برای خدمت

photo_2017-01-05_09-21-04

به گزارش خبرنگار جوان فرداwww.javanefarda.ir

دومین نشست نماینده عالی دولت ومعاون استانداروفرماندار مرند با معتمدین وصاحب نظران

tvlhknhv lvkn:من امده ام برای خدمت  وآماده ام برای خدمت

((این قسمت از پیام میشومی باشد.با ابتکار معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند دومین جلسه مشورتی معتمدین و فعالین عرصه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد .
در این نشست ۱۷ نفر از حاضرین پیرامون راهکارهای توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرستان مرند ابراز نظر نمودند.
مطرح شده پیرامون توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر با رویکرد مردم محور بود و صاحب‌نظران خواستار حضور فعالتر بزرگان اجتماعی و فرهنگی در عرصه فعالیت های مهم شهر و استفاده از پتانسیلهای شهرستان برای توسعه همه جانبه شدند.
در ادامه جلسه معاون استاندار و فرماندار شهرستان مرند با جمع بندی مطالب و نیاز شدید مرند به مشارکت مردمی در تمامی ابعاد توسعه را یادآور شدند و افزودند، یکی از محورهای اصلی توسعه مشارکت فعال مردمی می باشد و بنده از نظرات شما در کارگروه های تخصصی بهره مند خواهم شد و اتاق فکر بنده در مسائل توسعه مرند مشاورین امین و مردمی خواهند بود.))

 فرماندارمرند اشاره به تحولات آینده دنیا بعداز به کاخ سفید رسیدن ترامپ گفت. باید  آماده باشیم بعداز روی کارآمدن ترامپ حق وحقوق خودرا ازآن موقعیت طلب کنیم.

راستگو بطور قصار بعضی مسائل فرهنگی واقتصادی را در  چند جمله خلاصه کرد.که بشرح ذیل می باشد.

*باید روش تبلیغات درانتخابات روشن شود مردم برایم  روش وآنچه درمورد سالم سازی فضای انتخابات است ارائه دهند

*چرا دراین شهر زیاد بنر می زنند .وقتی وارد مساجد میشویم راهی نیست تاوارد مسجد شویم.باید این بنز زدن هارا جمع کرد .اگر واقعادرست می گوئیم برای رضای خدا و تسلی خاطر بازماندگان وشادی روح مرحوم آمده ایم پول بنر را به مراکز خیریه بدهیم ورسید آنرا به صاحب عزا برسانیم.

*مرکز شهر یکی از دغدغه های فرماندار است وقتی صبح وارد مرکز میشوید می بینید بنرهای رنگارنگ  ازنوع تبریک وتبلیغ وتسلیت یا ارتقای علمی وغیره نصب شده است .آیا فرماندار بایداین فرهنگ سازی بکند یا شما بزرگان؟

هرکس درادارات بخواهد بنر بزند باید ازجیب مبارکش بزنند نه از بیت المال.

راستگو خطاب به حضار گفت من عقل کل نیستم تا تمام مسائل را بدانم پس ازشما خواهش میکنم فرمانداری وفرمانداررا درراستای اهداف نظام ودولت تدبیر امید که خدمت بی منت به مردم شریف است یاری فرمائید

  • وی گفت در انتخابات ۹۶ قانون را ملاک قراردادیم .وبه موضوع باید عمیقا نگاه کرد .احزاب باید کاندیداهای خودرا معرفی کنند وکاندیداهارا دعوت کنند ومناظره وپرسش وپاسخ انجام دهند.
  • وی پیشنهادداد از این جمع چند کارگروه میتوان تشکیل داد مانند فرهنگی واقتصادی واجتماعی و… راتشکیل داد.من آمده ام برای خدمت وآماده ام برای خدمت  . مادر کارهای بنیادین باعجله کار نداریم اگر با عجله دست بکار شویم کارهای بنیادین جوا ب نمی دهد ولی در حل مشکل مردم هم عجله داریم وهم بطور شبانه روز فرماندار وکارشناسان فرمانداری در خدمت هستند.
  • راستگو جلسه را با این جمله به آخررساند
  • من حاضرم در کار گروههای رسمی از صاحب نظران حاضر دعوت کنم .واز نظرات آنها استفاده کنیم واعلام می کنم هرکار گروهی تشکیل شود من این سالن اجتماعات را در اختیار آنها خواهم گذاشت.

 photo_2017-01-05_09-19-40   photo_2017-01-05_09-20-32 photo_2017-01-05_09-20-50  photo_2017-01-05_09-21-08