امروز : دوشنبه 9 ژانویه 2017
تاریخ : 2017/01/09 - 18:14 ذخیره فایل ارسال به دوستان

خناسان امشب نتوانستند راحت بخوابند!!!!

ولی این بارباید با وداع آیت الله هاشمی بیش از پیش باید هوشیار باشیم خناسان وجربان گروه انحرافی می خواهند جامعه را بسوی دوقطبی نمودن منحرف می کنند.

 %d9%85%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c

خناسان امشب نتوانستند راحت بخوابند!!!!

⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️

دشمنان انقلاب اسلامی بدانند بارفتن آیت الله هاشمی خناسان وعوامل تفکر جریان انحرافی خلع سلاح شدند.
باتوجه به مطالب انتشار یافته ازسوی بعضی ها که تا دم مرگ آیت الله هاشمی (ره)که چه درشان خودشان بود واست به آیت الله هاشمی نثار می نمودند.ولی بعداز رفتن آیت الله هاشمی دارند هم گریه خفاشی می کنند وهم کلماتی را بیان می کنند.که باید قبل از رفتن هاشمی این کلمات را می گفتند البته این همان رفتار جریان تفکر گروه انحرافی است که زود رنگ عوض می کنند .ولباس تقوا را جایگزین لباس شیطانی می کنند.
مردم ایران خوب می دانند آیت الله هاشمی رفسنجانی یاردیرین امام خامنه ای ویکی از پیشکسوتان واقعی انقلاب اسلامی وسرباز واقعی ولایت مطلقه فقیه وامام زمان عج وخدمتگزار راستین مردم ایران اسلامی بود.

حال خناسان دیگر چه خواهند گفت ⁉️

حال جریان تفکر انحرافی دیگر چه خواهندگفت⁉️

ولی خناسان بدانند مردم ایران با رهنمودهای آیت الله هاشمی عاشق امام خامنه ای هستند وباپیروی از امام خامنه ای در پایداری وصدور انقلاب اسلامی با حفظ وحدت کلمه در مقابله با خناسان ودشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی و جریان تفکر گروه انحرافی دریک سنگر خواهند جنگید.

مردم ایران بزرگان انقلاب اسلامی مانند آیت الله بهشتی و۷۲تن از یاران امام وشهید مطهری ومفتح ورجائی وباهنر دستغیب ومدنی وطباطبائی ودیگربزرگان را با ترور از اول انقلاب ازدست دادند وبزرگتر از آن امام خمینی ره را از دست دادند ولی هوشیاری مردم ایران اسلامی وپایبندی مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی وارزشهای نظام وجهت صیانت از خون شهدا نگذاشتند به وحدت مردم خدشه ای واردشود.

ولی این بارباید با وداع آیت الله هاشمی بیش از پیش باید هوشیار باشیم خناسان وجربان گروه انحرافی می خواهند جامعه را بسوی دوقطبی نمودن منحرف می کنند.

خناسان ومنخرفین می خواهند لباس شیطانی را از تن بیرون کنند ولباس تقوا را برتن کنند تا عوامفریبی نمایند. از عدالت علی می گویند وخواهندگفت ولی این یک فریب دیگری است .باید با هوشیاری کامل باپیروی از ولایت امر نگذاریم خناسان وعوامل تفکر جریان انحرافی دوباره دست به فتنه بزنند.
شیطان بزرگ با بیان اسلام آمریکائی بدست عوامل داخلی خود خناسان ومنحرفین می خواهند حکومت جمهوری اسلامی را دور ازعدالت معرفی کنند واز احساسات مذهبی وعقیدتی مردم سوءاستفاده کنند .با عدالت علی ع وارد میدان کارزار با انقلاب اسلامی شوند ممکن است دراین کارزار از بعضی افراد باداشتن لباس مخصوص ولی بدون بصیرت خدائی مورداستفاده قرار دهند.

مابا پیروی از ولایت امر امام خامنه ای فرصتی به خناسان ومنحرفین درهرلباسی باشند نخواهیم داد تا نقشه شیطان بزرگ که همان اسلام آمریکایی رااجرائی کنند.باید صاحبان قلم با قلم های خود در افشای خناسان ومنحرفین قلم فرسائی کنند .در غیراینصورت مدیون امام شهدا وشهدای امام وبزرگانی همچون شهدای محراب وبهشتی وباهنر ورجائی وهاشمی رفسنجانی واز همه بالاتر مدیون شهید زنده امام خامنه ای خواهیم بود.

رحیم میابی

ارسال دیدگاه