منوچهری : نقش آموزش وپرورش در محیط زیست اساسی است.

منوجهری رئیس اداره محیط زیست مرند گفت :دانش اموزان نقش اساسی وبنیادی درامر محیط زیست دارند.

مراسم روز هوای پاک در شهرستان مرند برگزارشد.

?به گزارش خبرنگارجوان فردا ازمرند

?مراسم روز هوای پاک در شهرستان مرند با حضور مسئولین شهرستان در دبیرستان شهید سیدزاده با میزبانی اداره محیط زیست مرند برگزارشد.
دراین مراسم اصغرپور معاون فرماندار ومنوچهری رئیس اداره محیط زیست سخنرانی کردند.بعداز سخنرانی ازموسی احمدی یکی از هنرمندان منطقه بخاطر نمونه شدن در فرهنگ اقوام تجلیل شد .با طرح ۵سوال از هوای پاک از طرف منوچهری رئیس اداره محیط مرند طرح وبرای پنج نفر که پاسخ درست ازبین دانش آموزان گفته بودندجایزه داده شد.

مشروح خبر در سایت جوان فردا انتشار خواهدیافت.

?کانال خبری جوان فردا
@jjavanefarda

سایت خبری رسمی جوان فردا javanefarda.ir