‼️اعدام منطقه آزاد ارس توسط دستان نا محرم آشنا⁉️

اینگونه رفتارها وگفتارها توهین بر فعالین اقتصادی منطقه آزاد ارس می باشد.آری این توهین نابخشودنی به تمام مسئولین منطقه است .

نویسنده :میابی _ر

 آقای مهندس ترکان الحق ومیزان الله

‼️وقتی به ممه رو بدی ،کرسیتشو خیس می کنه‼️

‼️اعدام منطقه آزاد ارس توسط دستان نا محرم آشنا⁉️

منطقه آزاد ارس شاه کلید نجات شمالغرب کشور است .ولی با دستهایی که از زیر زبان آشنای منطقه آزاد ارس بیرون می آید باید چه کرد⁉️

وقتی اینگونه آشنایان منطقه آزاد ارس در تخریب مدیریت وسرمایه گذاران وتجار وکار آفرینهابا حرفهای حرافانه وپوشالی ،یک روز در خانه ملت وروز دیگر در سیمای ملی دارند منطقه آزاد ارس را زیر ۸ می برند چه باید کرد⁉️

نمیدانم اینگونه صاحبان این تفکرات دنبال چه می گردند؟ ولی باید گفت تفکرات سیاسی جناحی ناشیانه واینگونه گفت شنود ها ضربه مهلکی به منطقه آزاد ارس خواهد زد.وقتی :

آقای ترکان ،وقتی شخصی را بالباس گنده اقتصادی تعریف وتمجید می کند یا دآور آن است که ??وقتی به ممه رو بدی ،کرسیتشو خیس میکند??را در اذهان متجلی می کند.

آری روزی در خانه ملت مدیریت منطقه آزاد ارس مورد انتقاد حرافان قرار می دهد هفته بعد اش همراه با مدیر منطقه بطور دیگری رفتار میکند‼️وروز دیگر در سیمای ملی پافراتر گذاشته میشود منطقه را بعنوان منطقه امن برای قاچاقچیان معرفی می کند تا دولت تدبیرامید را تخریب نمایند.

اینگونه رفتارها وگفتارها توهین بر فعالین اقتصادی منطقه آزاد ارس می باشد.آری این توهین نابخشودنی به تمام مسئولین منطقه است .

علاوه بر آن اینگونه رفتارها وگفتارهای پارلمانی و سیما برخلاف منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در شروع سال جدید که نام آنرا مزین به سال اقتصادمقاومتی تولید واشتغال نامگذاری نمودند،می باشد.میتوان گفت بااین گفتارها سال اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال را به سال وتولید بیکاری ورکود اقتصادی در منطقه آزاد ارس تغییر نام نمود.

نمی دانم چرا صداوسیما وریاست محترم سازمان صداوسیما متوجه امرفوق نیستند.که آیا درایران فقط یک اقتصاددان بی سواد جناحی وجوددارد؟ در حالی که اقتصاددانان بزرگ علمی واجرائی در ایران اسلامی که سرمایه ملی هستند حضوردارند.به سیما دعوت نمی گردند.باید اصحاب رسانه دست به قلم شوند.

آری وقتی? ممه که سر بالا بره، لولو ابوعطا می خونه ?

حال اگر بالفرض گفته ها در خانه ملت وسیما توسط یک شخص جناحی در موضوع قاچاق در منطقه آزادارس درست باشد نباید توسط والیان آن منطقه در هر جا اعم از خانه ملت یا دولت ویا… پر رنگتر گردد اینگونه گفتارهای پوشالی موجب ناامنی اقتصادی در منطقه خواهد شد.چون هر سرمایه گذاروکار آفرین دنبال منطقه آرام و امن اقتصادی می باشد.

اگر واقعا گویندگان این حرفها در اصلاح امور منطقه آزاد ارسمی باشند بهتر است در اجرای ماده ۲۵ قانون مناطق آزاد سخن برانند

اگر واقعا دنبال اصلاح امور هستند چرا در مورد استخدامهای اقوامی و یاران خود در منطقه لب نمی گشایند بلکه تاکید وتعجیل در امر استخدام چنین افراد پا می فشارند. اگر درست می گویند در فکر جوانان منطقه جلفا وهادیشهر ومرند باشند تا بگوئیم این حرافان از حق وحقوق جوانان بیکار دفاع می کنند

اگربااین تفکر می خواهند مردم را از دولت تدبیرامید ناامید کنند سخت در اشتباهند وباید بدانند مردم بهتر میدانند دولت تدبیرامید یک دولت مظلوم رسانه ای است مردم ایران همیشه با عدالت از مظلوم حمایت نموده وخواهد کردومظلومیت دولت تدبیرامید با گفتارهای چنین افراد در سیما وخانه ملت مورد تایید مظلومیت دولت است

‼️‼️ سخنی با آقای مهندس عرب باغی‼️‼️

آقای مهندس عرب باغی

‼️ وقتی لولو که ممه می خوره پای لرزش هم می شینه‼️

تعریف وتمجیدهای بی مورد توسط شما سروران درمورد شخصی که دارای صفات تعریف توصیف را ندارد موجب میشود پا فراتر بگذارند دولت را در سایه تمجیدها تخریب نمایند.سایه شما در سر چنین افراد مشخص است .و ما براین سایه برحسب اقتضای زمان مدیریت شما بزرگوار سخنی نداریم ولی سخن این است ?وقتی ممه که سربالابره، لولو ابوعطا می خونه?

ماحصل این تمجیدهای بی مورد باعث میشود در خانه ملت ودر سیمای ملی برعلیه دولت با چماق قاچاقچی در منطقه آزاد ارس بر سر دولت بزنند.اگر واقعا دنبال ایجاد امنیت بیشتر اقتصادی در منطقه هستید در ترکیب مدیریتی منطقه آزاد ارس برحسب اجرای صحیح ماده ۲۵ قانون مناطق آزاد ارس خانه تکانی فرمائید???میابی_ر??????????????کانال جوان فردا @jjavanefarda و گروه خبری، خبرمرندhttps://t.me/joinchat/AAAAAECIrGRM5IOmjQG3nA