پروژه های عمرانی شهرداری با سرعت تمام ادامه و تعطیل نخواهند شد .

سرپرست شهرداری مرند در حاشیه بازدید از پروزه مشارکتی میدان امام گفت : پروژه های عمرانی شهرداری با سرعت تمام ادامه و تعطیل نخواهند شد . به گزارش خبرنگار جوان فردا به نقل از اخبار به روز مرند ،:مهندس کاوه با اشاره به اینکه این طرحهای برای عمران و آبادانی و نیاز شهرونداناجرایی می شود […]

سرپرست شهرداری مرند در حاشیه بازدید از پروزه مشارکتی میدان امام گفت : پروژه های عمرانی شهرداری با سرعت تمام ادامه و تعطیل نخواهند شد .

به گزارش خبرنگار جوان فردا به نقل از اخبار به روز مرند ،:مهندس کاوه با اشاره به اینکه این طرحهای برای عمران و آبادانی و نیاز شهرونداناجرایی می شود افزود فاز سوم پروژه مشارکتی جواهر با ۷۰ در صد پیشرفت فیزیکی -مجتمع خدماتی و رفاهی الماس ضلع شمال شرقی میدان قدیم شهرداری با ۲۰ در صد پیشرفت فیزیکی – تالار ازدواج آسان با ۴۵ درذ صد پیشرفت فیزیکی و پل قیام نیر با ۲۵ در صد پیشر فت فیزیکی را از جمله این طرخها ذکر کرد .

سر پرست شهرداری مرند همچنین در مورد پل رو گذر دولت آباد هم گفت با توجه به اینکه این طرح از مطالبات برحق مردم منطقه می باشد وازطرفی بصورت مشارکتی طبق تفوافق با اداره کل راه آهن استان پنجاه،پنجاه اعتبار هزینه خواهد شد از طرحهای مهم در منطقه برای اهالی متدین وولایت مدار بحساب می آید و تحت هیچ شرایطی تعطیل نخواهد شد .

مهندس کاوه خاطر نشان کرد اجرای طرح دولت از پیمانکار قبلی صاقط و در حال واگذاری مناقصه می باشیم که به محض طی مراحل قانونی و مشخص شدن پیمانکار پل دولت آباد عملیاتی می شود