جلسه شورای زکات با حضور اعضای شورای زکات در خصوص زمینه سازی وتبلیغ جهت جمع آوری زکات در دفتر کار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند

به گزارش خبرنگار جوان فردا javanefarda.ir از مرند به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی مرند – جلسه شورای زکات با حضور اعضای شورای زکات در خصوص زمینه سازی وتبلیغ جهت جمع آوری زکات در دفتر کار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند در روز شنبه مورخه ۲۶/۱/۹۶راس ساعت ۱۱ صبح تشکیل گردید در ابتدای این جلسه مهندس رحمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند ضمن خیر مقدم گویی وتقدیر وتشکر از حضور حاضرین در جلسه هم اندیشی فرهنگی در خصوص زمینه سازی وتبلیغ جهت جمع آوری زکات گفتند :احیاءفرضیه زکات مانند دیگر فرایض دینی در کشور به منظور تزکیه اموال وپاکسازی نفوس مسلمانان ورفع محرومیتها ی فرهنگی ،اقتصادی واجتماعی موجود در جامعه صورت می گیرد

 
به گزارش خبرنگار جوان فردا javanefarda.ir  از مرند به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی مرند – جلسه شورای زکات با حضور اعضای شورای زکات در خصوص زمینه سازی وتبلیغ جهت جمع آوری زکات در دفتر کار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند در روز شنبه مورخه ۲۶/۱/۹۶راس ساعت ۱۱ صبح تشکیل گردید در ابتدای این جلسه مهندس رحمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند ضمن خیر مقدم گویی وتقدیر وتشکر از حضور حاضرین در جلسه هم اندیشی فرهنگی در خصوص زمینه سازی وتبلیغ جهت جمع آوری زکات گفتند :احیاءفرضیه زکات مانند دیگر فرایض دینی در کشور به منظور تزکیه اموال وپاکسازی نفوس مسلمانان ورفع محرومیتها ی فرهنگی ،اقتصادی واجتماعی موجود در جامعه صورت می گیرد
حاج آقا حسین پور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در مدبریت جهاد کشاورزی شهرستان مرند افزودند :این فریضه واجب الهی که در قرآن مجید قرین نماز (اقیموالصلوه و آتوالزکات) آورده شده است با اشاره به آیه«والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوه و یوتون الزکاه و یعطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله و الله عزیز حکیم.» «مردان و زنان مومن همه یاور و دوستدار یکیدیگرند. مردم را به کار نیک وادار و از کار زشت منع می کنند و نماز بپا می دارند و از زکات می دهند و در هر حکم ، خدا و رسول را اطاعت می کنند آنان را البته خدا مشمول رحمت خود خواهد گردانید که خدا صاحب اقتدار و درست کردار است.» فرمودنداین واجب الهی موجب تطهیر روحی و پاک شدن ثروت و مال می گردد. بار ارزشی زکات در جامعه اسلامی ما بسیار اهمیت دارد و با پرداخت وجوهات آن: اولاً: یکی از دستورات مؤکد و واجب دین مبین اسلام رواج یافته است. ثانیاً: بار ارزشی مساله برجسته شده و جایگاه اصلی خود را به دست می آورد. ثالثاً: بسیاری از معضلات و مشکلات اقتصادی و مالی مسلمانان کاهش می یابد. رابعاً: از راههای دست یابی به عدالت اجتماعی و تعدیل ثروت در جامعه است. لذا با توجه به مراتب فوق پرداختن به امر واجب زکات بسیار مهم و قابل اهمیت است ۰
در ادامه مسئول ستاد زکات کمیته امداد شهرستان مرند حجت الاسلام حاج آقای جلیل زاده با تقدیر وتشکر ویژه از مدیریت جهاد کشاورزی وکلیه کارکنان که در زمینه زکات بسیار کوشش وزحمت کشیده اند به تشریح عملکرد سال۹۵ پرداخت. حجت الاسلام جلیل زاده در ادامه فرمودند:با عنایت خداوند و تلاشهای مستمر ستاد زکات و فعالان عرصه زکات توانستیم در ۹۵ بیش از ۵۳۶میلیون تومان زکات نقدی و غیرنقدی در سطح شهرستان مرند جمع آوری کنیم.
آقای روستا نژاد رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان مرندبا بیان راهکارهایی در خصوص جمع آوری زکات اشاره کرده و افزودند: جمع آوری زکات و رساندن آن به دست مستحق ، ماموریتی است که بر عهده ی کمیته امداد گذاشته شده که امیدوارم با تعامل و همکاری خوب همه اقشار جامعه ، بخصوص مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرند ومروجین این بخش این گونه اعمال که همواره مورد سفارش خداوند در قرآن کریم و ائمه اطهار (ع) می باشد در جهت رسیدگی به امور نیازمندان و شادکردن محرومان ترویج بیشتری پیدا کند.
در ادامه جلسه هر کدام از اعضاء این جلسه به بیان مسائل و راه حل های مربوطه پرداختند که پس از ارائه توضیحات مفصّل در این زمینه ها مواردی به تصویب رسید .