امروز : چهار شنبه 24 می 2017
تاریخ : 2017/05/24 - 10:53 ذخیره فایل ارسال به دوستان

تحلیلی بر اطلاعیه نماینده مرند وجلفا در مجلس شورای اسلامی

کام شیرین مردم با انتخاب روحانی وبا افشاء خناسان ودروغگویان وتوهین کنندگان شیرین تر ولذیذتر است وخواهدبود.

 
بسم الله القاصم الجبارین

بسم الله القاصم الکذابین

تحلیلی بر اطلاعیه نماینده مرند وجلفا در مجلس شورای اسلامی

باگذری بر گروه های مجازی شهرستانهای مرند وجلفا متوجه یک اطلاعیه ای شدم که از طرف آقای حسن نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی صادر وتوسط کاربران گروه های مجازی انتشار یافته است.

برحسب وظیفه ای کاری بر آن شدم تحلیلی بر این اطلاعیه بنویسم.قبل از نوشتن تحلیل ، آن اطلاعیه را در کانال خبری جوان فردا و گروه خبری خبرمرندوجلفا ودیگر گروهها انتشار دهم.

بنده بنا نداشتم براین اطلاعیه نقدی یا تحلیلی بنویسیم ولی با توجه به آرمان سایت خبری جوان فردا که چشم بیدار ،گوش شنوا وزبان گویای مردم ومسئولین می باشد.با وجدان کاری خود باتوجه به وظیفه شهروند بودن تحلیل ذیل را انتشار دادم

⁉️بعداز توهین به ربئیس جمهو رمردم،دم از وحدت مردم ودم از توسعه مرند وجلفا زدن به چه می ماند⁉️

۱)البته همه می دانند که انتخابات مسابقه بوکس نیست .البته انتخابات یک مسابقه تفکر است تفکر آزاداندیشی واصلاح طلبی با حفظ اصولگرائی است.مسابقه تفکر بالاتر از مسابقه بوکس می باشد وورزشکاران بوکس هم از تفکر خود برپیروزی استفاده می کنندتا مقام عالی کسب نماینداگر متکی به تفکر سالم نباشند حتما مانند انتخابات می بازند.

انتخابات تمام شده است .دکترروحانی پیروز میدان هستند البته اصل پیروز میدان مردم شریف و آگاه به برنامه های دشمن وبرنامه های دروغگویان وعوامفریبان وخناسان است واز طرفی نظام مقدس جمهوری اسلامی سربلند وپیروز واقعی انتخابات است.

مردم آگاه با بیش از ۴۰میلیون رای در ۲۹ اردیبهشت به دشمنان نظام وخناسان ودروغگویان و عوامفریبان و مدعیان خادمین نقابدار وتوهین کننده به رئیس جمهور فهماندند وجواب نه به پوپولیستها دادند.وگفتند دیگر وقت عوامفریبی واستفاده از مقدسات واحساسات مردم گذشته است. مقدسات مقدس اند واحکام شرعی همان احکامی هستند که در همه دوران پایدار هستند.بخصوص حکم رقص وتتلو.

۲) دکتر روحانی رئیس جمهور کل مردم غیور ایران اسلامی است. بر منکرش لعنت .‼️ولی آنهائی که از رای مردم سوءاستفاده کردند وبرعلیه دکترروحانی رئیس جمهور مردمی ایران زمین و پیروز میدان انتخابات با توجه به سخنان خود به رئیس جمهور توهین وتهمت وافترارا روا دیدند چگونه در مجلس به چشمان رئیس جمهوری که رای مردم از آن چشم ها نمایان است نگاه خواهند نمود.⁉️

۳) علاوه بر نیروهای ستاد دکترروحانی ،کلیه رای دهندگان به دکتر روحانی که از اقشار مختلف مردم اعم از روستائیان وشهرنشینان دوستداران سالار شهیدان ،کشاورزان ،بازاریان، دانشجوایان واساتید ودبیران ومهندسین ومعلمین ودکترین ،جانبازان وخانواده شهدا ،رانندگان و… درراستای وحدت مردم وبالبیک گفتن به مقام عظمای رهبری درپای صندوقهای رای حاضر وبه توهین کنندگان به رای مردم و دکترروحانی جواب (رد ونه) گفتند.

۴) رای مردم مرند وجلفا به برنامه های دکتر روحانی است هرچند شخصیت آقای روحانی محترم است چون به هیچ کس توهین نکرده است چون دکتر روحانی دروغگو نیست وعوامفریب نیست .مردم ایران زمین بخصوص مردم مرند وجلفا به تفکر آزاداندیشی وبرنامه های روحانی رای دادندنه به شخص خاص.رای شوراهاهم مثل همین بود نباید شوراهارا تحقیر نمود مردم شوراهارا درراستای اهداف نظام ودولت تدبیرامید انتخاب کرده اند..کاندیداهای شوراهای شهرروستا هم از دروغگوئی و عوامفرییی وتهمت وافترا جهت رسیدن به پست موقت چهارسال پرهیز نمودند.

۵) نویسنده در بند ۵ اطلاعیه خود تاسف خودرااز تعداد انگشت شماررا اعلام کرده است . ولی نتوانسته است نامی از آنها ببرد باید بگویم اینهم مانند بگم بگم های شلتان محمود می باشدباید بگویم متاسفم باینکه بیش از نودهزار رای دهنده مرندی را که بدور از عوامفریبی و دروغهای شاخدار است که به روحانی رای دادند را انگشت شمار فکر کند.باید قبول کند رای دهندگان نودهزار انگشت شماربه روحانی آگاهانه بوده وافراد صاحب نظر رای دادند اگر اینهارا کاره ای نمی دانید پس مگر شما کاره ای هستید؟اگر کاره ای هستیدعملکردتان چیست؟آیا بجز توهین به رئیس جمهور دراین چند ماه بخصوص در ۹۶/۰۲/۹۶ در سالن فدک و جلو یکی مساجد هادیشهر کاری کرده اید ؟ اگر کاری انجام داده اید بفرمائید درخدمتیم؟؟آیا بجز توهین درانتخابات به آقای روحانی که مردم آنرا انتخاب کردندکار دیگری کردید ؟ ⁉️آیا فکر نمی کنید این توهینهای بر رای مردم توهین است.؟⁉️نکند ماهی از آب گل آلود نگرفتید ؟ روبه ساحل آرام گذاشتید؟⁉️باید بدانیم انقلاب اسلامی مانند آب زلال درائی است که مردارها را کنار می زند. چون شجره طیبه انقلاب اسلامی با خون هزاران شهیدبسیجی وارتشی وسپاه ونیروهای مردمی آبیاری شده است.

مردم باتوجه به فرمایش مقام معظم رهبری از دو قطبی شدن جامعه پرهیز نمودند تا خناسان ودروغگویان وتوهین کنندگان نتوانند ماهی را از آب گل آلود بگیرند.

مردم با توجه باینکه سرنوشت دروغگویان ،عوامفریبان خادمین جعلی را در دوران گذشته وحال را می بینند دیگر به دروغگو وعوامفریب و خادمین جعلی رای نمی دهند؟

چون دروغگویان و وعوامفریبان بودند که حضرت علی ع را ۲۵ سال خانه نشین کردند مردم از دروغگویان وعوامفریبان فرار می کنند.

کام شیرین مردم با انتخاب روحانی وبا افشاء خناسان ودروغگویان وتوهین کنندگان شیرین تر ولذیذتر است وخواهدبود.

افراد ذی نفوذ بعداز سخنان توهین آمیز بعضی ها وارد کارزار انتخاباتی شدند وگفتند نمی گذاریم با رای مردم ،مردم را تحقیر کنند وبه رئیس جمهور مردم توهین را روا ندیدند مردم با رای دادن به روحانی جوان دندان شکنی به توهین کنندگان به روحانی را دادند.

۶) همان عده انگشت شمار که بیش از ۹۰هزار رای به روحانی می باشد .همیشه در حفظ آرامش در جامعه وحفظ جایگاه بزرگان ومسئولین هستند.هرکس در هر مقامی وظیفه خودرا نداندسیلی سیاسی مردم را نوش جان خواهد نمود. .هیچکس در جامعه مسئول کار آمد وبا وجدان کاری را تضعیف نمی کند بلکه سبک مغزی ویا فکر جناحی نا کار آمد یک مسئول با توجه به عملکرد یک مسئول ، خودش ،خودرا تضعیف کند.ازاین باب نگرانی نیست.همه می دانند دکتر روحانی برای ۴ بعد رئیس جمهور می باشند ونویسنده اطلاعیه برای سه سال آینده نماینده هستند.جای شک در چهارچوب قانون نیست چطور که یک نیروی خدماتی پارلمان هم برای سی سال در مجلس یا در نهاد ریاست جمهوری رفت و آمد دارد.وحضور ش فعال است.

البته اگر فرد مسئول از اول ضعیف ،بی خاصیت و نا توان وناکار آمد باشد دیگر لازم نیست تقصیر خودرا به گردن دیگران بیاندازد.این مانند مثلی است که عروس رقصیدن بلد نبود می گفت گوشه های اتاق کج است.

البته باید بگویم در دنیا اتفاق خاصی وبزرگی افتاده است وآن اتفاق حضور بیش از ۴۰میلیون ایرانی با روحیه ای انقلابی در پای صندوقهای رای بود وبه تفکر اعتدال واصلاح طلبی با حفظ اصول رای دادند ورای به تفکر آزاد ادیشی داده اند.پس اتفاق خاص وبزرگی افتاده است ممکن است برخلاف میل بعضی ها باشد ویا مغز شان کشش بیان آنرا نداشته باشد.

اتفاق خاص خاص افتاده است جواب مردم به پوپولیستها (نَه) بود . جواب مردم به دروغگویان وعوامفریبان وخناسان وجریان فکری انحرافی (نَه) بود نَه ،گفتن مردم به دروغگویان وعوامفریبان وسوءاستفاده کنندگان از احساسات مردم و جواب نه به سوءاستفاده کنندگان ونَه به توهین کنندگان بود.

۷) دراین اطلاعیه در روز روشن ودر روزی که بنام روز? مقاومت ، ایثارو پیروزی ?یعنی روز آزاد شدن خرمشهر بود از کلمه تهدید استفاده کرده اند.غافل از اینکه شورای محترم تامین شهرستان باید درمورد سخنان توهین آمیز بعضی ها بر دکترروحانی وارد عمل شود. واغماض را کنار بگذارد باافراد توهین کننده به رئیس جمهور وقت و پیروز میدان رقابت ریاست جمهوری برخورد قانونی نمایند.اگر نبود همان عده ای مد نظر نویسنده اطلاعیه که با همکاری به موقع همان افراد انگشت شمار با مسئولین اجرائی انتخابات ودیگر مسئولین ممکن بود سخنان توهین آمیز نویسنده اطلاعیه موجب تنش در جامعه شود.ولی خوشبختانه مردم شریف و عده انگشت شمار مد نظر نویسنده اطلاعیه نقش خودرا به نحواحسن درراستای حفظ نظام ووحدت مردم ایفا نمودند. چون همان انگشت شمارها ، روزی توسط نویسنده اطلاعیه سلمان رشدی و روز دیگر قورباغه های هفت تیر کش و روز دیگر خبرنگار نما و روز دیگر معلوم الحال و…معرفی شده است. ممکن است بعد از اینهم با نامهای دیگر معرفی کنند.

علیهذا

در مورد عملکرد نویسنده اطلاعیه ،چون مدعی عملکرد بالای خود شده است .درصورت امکان فرار را از خبرنگاران به قرار مبدل کند تا دربین اصحاب رسانه ودر جمع مردم پاسخگوی سوالات مردم وخبرنگاران باشند .اگر واهمه ای از خبرنگاران وسردبیران خبرگزاریها دارند به سوالات مردم پاسخگو باشند.

میابی / سردبیر ومدیر مسئول پایگاه رسمی خبری جوان فردا

لینک کانال خبری جوان فردا????https://t.me/jjavanefarda

ارسال دیدگاه