امروز : سه شنبه 8 دسامبر 2015
تاریخ : 2015/12/08 - 4:05 ذخیره فایل ارسال به دوستان

روز دانشجودرداشنگاه آزاد اسلامی مرند برگزار شد

حسن نژاد:من درروز معلم ندیدم یک نفر برایم زنگ بزند یا یک پیام بدهد واین روزرا تبریک بگوید

hasannejad

بنابه گزارش خبرنگار جوان فردا

۱۶آذر روز دانشجودر دانشگاه آزاداسلامی مرندبا حضوردانشجویان واساتید دانشگاه ومدیران گروه وانجمن اسلامی وپایگاه مقاومت وبا حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرند دکتر رضائی در تاریخ ۱۵ آذر۹۴ برگزار شد.
دکتر رضائی ضمن خوش آمدگوئی به حضار محترم بخصوص دانشجویان و اساتید اشاره به جایگاه دانشجو دراصلاح جامعه پرداخت وگفت باید برای جامعه برنامه های اجرائی از دانشگاه بیرون بیایید. اگر دانشگاه بروز باشد ودانشجوبروز باشد کسالت از جامعه برداشته میشود وقتی درجامعه ساخت ساز نیست یعنی ۱۲۰شغل درآن جامعه تعطیل است اعم از جوشکار وکارگرومهندس وبازاری بیکارخواهند بود. چوان برنامه ریزی مدون نشده براین درد مبتلا شده ایم .اگر دانشگاهیان واساتید علاقه نشان دهند مشکلات با جامعه حل شدنی است.
دکتررضائی اشاره به روند بانکداری درایران پرداخت گفت در سه سال پیش در صد تسهیلات بالابود والان داریم به سطح قابل قبول می رسیم هرچند زمان لازم است.
وی در مورد دانشگاه آزاد اسلامی گفت الان داشنگاه آزاد دنبال منابع درآمد است وقتی بنده در اهر بودم چندین طرح درآمدزا را احداث نمودیم .مانند کارخانه تولیدظروف یکبار مصرف وغیره
در ادامه جلسه آقای حسن نژاد به ایران سخنرانی پرداخت گفت :
حسن نژاد گفت : من درروز معلم ندیدم یک نفر برایم زنگ بزند یا یک پیام بدهد واین روزرا تبریک بگوید
یکی از دانشجویان دراین میان گفت شماره تون را نداریم ودیگری گفت گوشی برنمی دارید.
حسن نژاد ادامه داد، دشمن دشمن من دوست من است. روز دانشجو روز وفاداری به نظام جمهوری اسلامی است اگر دیروز چپی ها اعتراض می کردند الان درراستای نظام ان مبارزات ثمره میدهد.
دانشجوباید علم خودرا بالاببرد تادرمقابل رئیس جمهور امریکا بایستدماباید شان دانشجو را حفظ کنیم اگردانشجوخودرا باور کند نیاز به دولت ونماینده نیست.
درحست ماندم ازدانشگاهیان یا از مردم از مکن درمورد برجام سوال کند!!!شماازآنچه درمورد برجام می گذشت نمی دانید.؟؟!!ماپیروولایت فقیه هستیم باید گوش به فرمان حضرت آقا فرادهیم.
حضرت آقا روز سوم رمضان نماینده گان ودولت مردان کشوری ولشکری برای میهمانی دعوت کردندنظربراینکه رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای درسوابق خود مبارزات ورئیس جمهور شدن ودیگر پستهارا داشتند والان رهبری جامعه را برعهده گرفته اند خوب میدانند چی به چی می باشد.دراین مهمانی اشاره به نامه اوباماکه توسط پادشات مسقط به ایران رسیده بودحضرت آقا به نامه بر یا قاصد می فرمایند هرچند ما به عهد شکنی آمریکا ایمان داریم ولی این بار هم قبول می کنیم تا دنیا بداند استعمار چه میکند.
برجام می بایست درمجلس رد میشد یا قبول .
ولی ما مدیریت کردیم تا کنگره وسیای آمریکا نظر خودرا بیان نماید وما بعداز نظر آمریکا اعلام داشتیم.
حضرت آقا دریک فرمایش شان فرمودند نکند این برجام موجب اختلاف بین دولفت مردان ومجلس وبعضی سیاسیون صاحب نظر باشد.کسانی اعلام نظر نمودنددرحالی که برجام را نخوانده بودندهیچ اطلاعی از برجام نداشتندواصلا برجام را نخوانده بودنداظهارنظرهایی نمودن تا اینکه تخم نفاق را کاشتند.
من این تقصیررا درشما دانشگاهیان میدانم.
من در مجلس گفتم چند نوپاش ومغرض میدان داری میکنند !!!البته این موضوع آقای حسن نژاد مستقیم اشاره به شهرمرند بی کلنتر شده قورباغه ها هفت تیر می کشند بود.!!!!!
وی درادامه سخنرانی اشاره کرسی آزاد دردانشگاه نمود گفت این کرسی هاموجب دلگرم شدن دانشجویان خواهد شد
من ۱۴۲ واحد درسی را در ۶ ترم تمام کرده ام درحالی رشته ام ریاضی نبود.
وی گفت اززمانی که آقای دکتر رضائی رئیس دانشگاه شده اندمن به این دانشگاه نیامده ام.
وی خطاب به دانشجویان گفت اگر برای کاربه دانشگاه می آئید سخت در اشتباه ایداگر قراربود من به شما کاردهم چرادرس می خوانید
وی رابطه دولت ملت را مانند مدیریت یک سوپرمارکت تشبیه نمود گفت دولت مانند فروشنده است؟؟ این قدر خرج می کنیدهرترم بالای ۲میلیون شما میتوانسید بروید دنبال کار درچهار سال برایتان یک سرمایه بدت می آورید
وقتی نفت را به ۳۰یا ۴۰ یا ۱۴۰دلار می فرشند مردم آمویزان نفت هستند.
وقتی یک نفر دیپلم نگرفته است ولی قبولی دانشگاه است .
وی درادامه به فعالین گروههای مجازی تلگرام نمود وگفت بعضی اساتید در گروهها فعال هستندمن شرم میکنم بگویم من استادم.
چرا درداشنگاه کرسی آزاد نیست پرا باید جوان فکر ش دنبال کار باشد.
وی به دوران جوانی اش اشاره کرد وگفت من دردوران دانشجوئی شلوار لی نوک مدادی می پوشیدم وبه موهایم ژله می زدم .
خانم اگر روسریش را کنارزده ولی دنبال هیات می آید ماباید آنرا جذب کنیم نه ترد کنیم اگر جذب نکنیم حتما دیگران جذب خواهد نمود.
وی گفت وقتی ما داشنجو بودیم چندنفری یک نشریه به زبان ترکی انتشار میدادیم.
وی بعداز اتمام صحبتهایش از مجری خواست برنامه هارا با زبان ترکی ادامه دهد.

ارسال دیدگاه