امروز : سه شنبه 8 دسامبر 2015
تاریخ : 2015/12/08 - 8:48 ذخیره فایل ارسال به دوستان

عملکرد حاج کریم شافعی

عملکرد حاج  کریم شافعی به گزارش خبرنگار جوان فردا مدیریت سایت جوان فردا درنظردارد عملکرد حاج کریم شافعی ودیگر نماینده گان مرند وجلفا را به اطلاع علاقه مندان برساند. با دیگر ران صحبت را گشودیم ودرمورد عملکردشان مطالبی نوشتیم .حال عملکرد وپروزه هایی که درزمان حاج کریم شافعی شروع گردیده بود را باطلاع دوستان برسانیم. […]

index

عملکرد حاج  کریم شافعی

به گزارش خبرنگار جوان فردا

مدیریت سایت جوان فردا درنظردارد عملکرد حاج کریم شافعی ودیگر نماینده گان مرند وجلفا را به اطلاع علاقه مندان برساند. با دیگر ران صحبت را گشودیم ودرمورد عملکردشان مطالبی نوشتیم .حال عملکرد وپروزه هایی که درزمان حاج کریم شافعی شروع گردیده بود را باطلاع دوستان برسانیم. ب

بخش آب رسانی
۱٫ پمپاژ بهره برداری از رودخانه ارس در محور اشتبین ،قولان،ایری،سیه رود،گلفرج با اعتبارات لازم آغازودر حال اجراست.
۲٫ پمپاژ آب ارس برای دشت های جلفا وهادیشهر ومحور های مشابه در طی دوسال گذشته حدود ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار بخود اختصاص داده است وبرای سال ۱۳۸۷ رقمی معادل ۵۰۰میلیار ریال اعتبار اختصاص پیشنهاد شده است.
۳٫ طرح انتقال آب رودخانه ارس به دشت های یکانات وهرزندات ومرند به تصویب هیات محترم دولت رسیده وعملیات اجرایی آن در ادامه پمپاژ ارس گلفرج اجرا میگردد.
۴٫ مطالعه تامین آب شرب جلفا،هادیشهر ومرند وروستاهای محور مرند،جلفا انجام وضرورت اجرای آن تصویب ومبلغ ۶۰میلیار ریال اعتبار در بودجه سال۸۷پیش بینی وعملیات اجرایی در سال آینده آغاز می شود.
۵٫ اعتبارات مورد نیاز جهت انتقال آب سد زنوز ،سد بناب جدید به مزارع وباغات مردم اختصاص وبه مورد اجرا گذاشته شده است.
۶٫ اعتبار مورد نیاز جهت اصلاح وتکمیل سد درق تصویب ودر مرحله اجراست.
۷٫ اعتبار مورد نیاز جهت اصلاح سد ارلان پیش بینی ودر مرحله اجراست.
۸٫ مجتمع تامین آب مشروب روستاهای عریان تپه ،گلین قیه،زال،کراب،دیزج قربان،قره تپه،یکان کهریز، یکان سعدی،امیر آبادوسایر روستاهای هرزندات غربی با اعتبار بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال احداث وآب مشروب روستاهای یاد شده تامین شد.
۹٫ آب روستاهای هرزند عتیق،هرزندجدید،میاب ومیزاب وسایر روستاهای هرزندات شرقی از مجتمع یادشده درحال تامین است.
۱۰٫ اعتبار مورد نیاز جهت تامین آب شرب روستاهای جواش،اسداغی،گزافر،قمیش آغل،سرخه و…تامین ودرمرحله اجراست.
۱۱٫ مشکل دائمی آب شرب شهر یامچی حل وآب شرب مطمئن شهر یامچی تامین شد.
۱۲٫ شبکه آب شرب بناب جدید به شرکت آب وفاضلاب تحویل وازسال ۱۳۸۷ اصلاح وتکمیل آن به مورد اجرا در می آید.
۱۳٫ با اجرای طرح تامین آب مشروب شهرستان های مرندوجلفا از رودخانه ارس آب آشامیدنی شهرهای جلفا ،هادیشهر،زنوز،مرند،بناب جدید،یامچی،کشکسرای وکلیه روستاهای محور جاده مرند ـ جلفا از طریق پمپاژ آب ارس ودوایستگاه تصفیه آب شرب تامین می گردد.

آموزش وپرورش
الف) احداث ونوسازی مدارس شهرستان مرند :
۱- استعدادهای درخشان سیدزاده
۲- استعدادهای درخشان باهنر
۳- دبیرستان سیدزاده
۴- فضیلت
۵-کوثر
۶-فاطمیه
۷-کلانتری یکان
۸-آزادی
۹- بوعلی کشکسرای
۱۰- ایلات یالقوزآغاج
۱۱-گله بان
۱۲- قراج فیض اله
۱۳-قراجه محمد
۱۴- ابرغان
۱۵-شبانه رزوی کشکسرای
۱۶- شبانه روزی گلین قیه
۱۷- شبانه روزی یامچی
۱۸- شبانه روزی بناب
۱۹- هاجر
۲۰- حکیم زاده
۲۱- نورالسلام
۲۲- فرخی
۲۳- باروج
۲۴- دوگیجان
۲۵ـ فروغ
ب) احداث سالن ورزشی درمدارس شهرستان مرند :
۱- سالن ورزشی باهنر
۲- سالن ورزشی سیدزاده
۳- سالن ورزشی دین ودانش
۴- سالن ورزشی سعیدی
۵- سالن ورزشی گلین قیه
ج) احداث ونوسازی مدارس شهرستان جلفا :
۱- خدیجه کبری
۲- زینبیه
۳- عصمت
۴- سمیه
۵- نور
۶- شبانه روزی(خیرساز)
۷- فاطمیه
۸- مصلی
۹- شبانه روزی سیه رود سال ۸۵ به بهره برداری رسید .
د) احداث سالن ورزشی در مدارس شهرستان جلفا :
۱- سالن چند منظوره خدیجه کبری
۲- سالن ورزشی سمیه
قابل ذکر است تعدادی از مدارس به مرحله بهره برداری رسیده وسالن ها الباقی مدارس در مرحله ساخت ودر مورد از آنها ذدر مرحله انتخاب پیمانکار است.
۱٫ تاسیس آموزشکده فنی حرفه ای در مرند تصویب وفعالیت خودرا از مهر ماه سال ۸۶آغاز کرد.
۲٫ تاسیس مدارس راهنمایی ودبیرستان تیزهوشان (دختران وپسران )در سالجاری تصویب واز مهر ماه فعالیت خود را آغاز کرد.
۳٫ تمهید مقدمات واگذاری زمین برای تعداد ۶۰۰نفر از فرهنگیان محترم فاقد مسکن به تصویب سازمان مسکن وشهرسازی رسید.

آموزش عالی
۱٫ دانشگاه بین المللی دانشگاه تهران (پردیس ارس )به تصویب رسید ودر مرحله راه اندازی است.
۲٫ دانشگاه بین المللی دانشگاه تبریز (پردیس ارس )به تصویب رسید ودر مرحله راه اندازی است.
۳٫ دانشگاه بین المللی علوم پزشکی تبریز(پردیس ارس)در منطقه ارس به تصویب رسیده وراه اندازی شد.
۴٫ دانشگاه بین المللی پیام نور(پردیس ارس )دردست پیگیری است.
۵٫ دانشگاه بین المللی صنعتی شریف (پردیس ارس )دردست پیگیری است.
۶٫ دانشگاه پیام نوردر جلفا ٍهادی شهروزنوزتصویب وراه اندازی شد.
۷٫ دانشگاه آزاد اسلامی مرند به واحد بزرگ ارتقاء یافت.
۸٫ دانشگاه ارتقاءآموزشکده فنی به دانشکده فنی فراهم شد.
۹٫ دانشگاه پیام نورشهر بناب جدید در مرحله راه اندازی ودر طی مراحل تصویب است.

تربیت بدنی
۱٫ سالن ورزشی بناب جدید ٍیامچی ٍکشکسرای وزنوز تکمیل وبه بهره برداری رسید.اعتبار مورد نیاز جهت محوطه سازی سالن ها درسال ۱۳۸۶تآمین شده است.
۲٫ مجموعه ورزشی کارگران در سال ۱۳۸۶به بهره برداری رسید .
۳٫ احداث سالن ورزشی ویژه بناب جدید یامچی ‍ٍ کشکسرای وزنوز تکمیل وبه بهره برداری رسید .اعتبار موردنیاز جهت محوطه سازی سالن هادرسال ۱۳۸۶تامین شده است.
۴٫ مجموعه ورزشی کارگران در سال ۱۳۸۶به بهره برداری رسید.
۵٫ احداث سالن ورزشی ویژه خواهران در سال ۱۳۸۶ آغاز ودرسال ۸۶به بهره برداری می رسد.
۶٫ احداث استادیوم ورزشی مرند تصویب وعملیات اجرائی ان آغاز وانشاءا…در سال ۸۸ به بهره برداری خواهد رسید .
۷٫ احداث سالن ورزشی دانشگاه پیام نور مرند آغاز شد.
۸٫ احداث دوسالن ورزشی دانش آموزی جدید در سال ۸۵آغاز ودر سال ۸۶خاتمه می یابد.
۹٫ احداث دوسالن ورزشی دانش آموزی در سال ۱۳۸۶آغاز می شود.
۱۰٫ اعتبارمورد نیاز جهت احداث سالن ورزشی در محله آغ زمین مرند تصویب وقرار داداحداث با پیمانکارمنعقدشد.
۱۱٫ احداث سه سالن ورزشی در شهرستان جلفا(هادی شهر وسیه رود)آغاز وبه ترتیب در سالجاری ودر سال ۸۸ به بهره برداری می رسد.

شهر وشهرسازی
۱٫ ورودی های شهرمرند از محور تبریز وخوی در حال است واصلاح ورودی از محور جلفا در سال ۱۳۸۶آغاز می شود.
۲٫ روشنای کمربندی مرند تامین ودر حال اجرا است.
۳٫ وضو خانه وسرویس بهداشتی مسجد امام ٍبازار کوزه فروشان اجراء وسرویس بهداشتی ووضوخانه مساجد رفیع آباد،یالورآغاز ومسجد المهدی دردست پیگیری است.
۴٫ با تامین یکصد دستگاه اتومبیل ون حمل ونقل عمومی درون شهری بهبود یافت تابحال ۷۰دستگاه اتومبیل ون تحویل شده است.
۵٫ برای کلیه شهرداری های شهرستان های مرند وجلفا تجهیزات آتش نشانی فراهم شد.
۶٫ احداث کارخانه کمپوست زباله با مشارکت شهرداری های تابعه در مرند آغاز شد.
۷٫ تاسیس بخشداری کشکسرای به تصویب وزیر محترم کشور رسیده ولایحه آن در مرحله تقدیم به دولت است.
۸٫ موانع اصلی احداث شهرک میلاد مرتفع گردید وشهرک آماده احداث ساختمان مسکونی است.
۹٫ احداث ۴۸۰واحد آپارتمان ارزان قیمت از سال ۱۳۸۴ آغاز وتعدادی از آن ها به مرحله بهره برداری رسید در ساخت ۱۵۰واحد جدید برای طبقات محروم توسط بنیاد مسکن آغاز شد.
۱۰٫ میدان تره بار قدیم نوسازی واحداث بازاربزرگ مرند آغاز ودر حال اجرا است.
۱۱٫ ساختمان سازی ونوسازی شهرها بطور موفق پیگیری وتسهیلات ساخت وساز قانونی فراهم شد.
۱۲٫ بازسازی ومرمت مسجد جامع مرند اجرا ومرمت مسجد امام مرند در سال ۸۷آغاز می شود. تعدادی خیابان در بافت فرسوده وهمچنین جاده کمربندی مرند به مورد اجرا گذاشته شد.
۱۳٫ طرح احداث بارگاه امام زاده احمد (ع )تهیه واجرای آن در مرحله انتخاب پیمانکار است.
۱۴٫ کمربندی ۵۵متری د ر ضلع جنوب غربی شهر مرند اجرا شد.

صنعت وتجارت
۱٫ سازمان منطقه آزاد صنعتی –تجاری جلفا راه اندازی شدودر سال جاری دارای ۴۰۰میلیارد ریال اعتبار عمرانی است.
۲٫ طراحی فرودگاه ارس در دستور کار استوعملیات اجرایی واحداث دردست پیگیری است.
۳٫ ایجاد امکانات قایقرانی وراه اندازی اتوبوس دریایی دررودخانه ارس د شهرک صنعتی ارس طراحی و مقدمات واگذاری زمین فراهم شده است.
۴٫ مکان مناسب جهت احداث شهرک صنعتی جلفا انتخاب وقراردادراه اندازی آن منعقد شد.
۵٫ فعال سازی امر تجارت وراه اندازی بازارچه های منطقه آزاددردستور کار است.
۶٫ محصور کردن کل منطقه آزاد جهت اعمال مقررات مربوط دردستور کار است..
۷٫ اتصال جلفا به راه آهن شهری تبریز دردست مطالعه واقدام است.
۸٫ اجرای زیر بناهای منطقه آزاد دردست مطالعه واقدام است.
۹٫ عملیات تحقیق واکتشاف معدن بزرگ مس در بخش سیه رود جلفا آغاز وگزارش های اولیه بسیار مثبت است.
۱۰٫ تاسیس سومین شهرک صنعتی در مرند تصویب شد.
۱۱٫ احداث شهرک صنعتی در زنوز با اخذ موافقت اولیه در مرحله پیگیری وانجام است.
۱۲٫ تاسیسات کارخانه لوله GRP در حال اجرا است واین کارخانه در بهار سال ۱۳۸۷در خط تولید خواهد بود.
۱۳٫ مقدمات انعقاد قرارداد الیاف شیشه فراهم وانشاءا…در سال جاری به مرحله انعقاد قرارداد می رسد.
۱۴٫ برای احداث کارگاه های کارخانجات زودبازده حدود ۵۰۰میلیارد ریال تسهیلات تصویب وبه بانک ها معرفی شده اند.
۱۵٫ مرمت وبازسازی اماکن وآثار میراث فرهنگی در چند نقطه شهرستان مرند وجلفا در دست اجرا واتمام است (کاروانسرای شاه عباسی مرند،حمام قدیمی کردشت ،کلیسای خرابه جلفا)ازجمله آنهااست.
۱۶٫ احداث مجتمع گلخانه های دربخش یامچی تصویب واجرای آن آغازشد.
۱۷٫ احداث مجتمع گلخانه های در شهرستان جلفا تصویب ودرحال اجرااست.
۱۸٫ احداث مجتمع دامپروری در بخش یامچی تصویب ودر مرحله شروع عملیات است.

طرح هادی روستایی
۱٫ طرح های هادی در روستاهای پیام ،بنگین ،فارفار،قراجه فیض اله ،دیزج حسین بیک شروع ، اجرا وخاتمه یافت.
۲٫ اعتبارات لازم جهت اجرای طرح های هادی در روستاهای هوجقان ،ارسی ،قمیش آغل ،مرکید،گله بان ،ایلات یالقوز آغاج ،اردکلو ،ارباتان تصویب واجرای آن ها ازسال ۱۳۸۶آغازشد.
۳٫ طرح های هادی روستاهای نوجه مهر ،زاویه وقشلاق به مورد اجرادرآمد .
۴٫ در سال ۸۵برای ۱۰۰۰واحد مسکن روستایی وام ارزان قیمت به روستائیان پرداخت ودر سال ۸۶برای ۱۱۵۰واحدجدید وام مشابه درحال پرداخت است.

ارسال دیدگاه