نهاوندیان: ۵۰درصد کابینه تغییر می‌کند

 رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد که میزان تغییرات کابینه برای دولت دوازدهم به همان عدد ۵۰ درصد که اعلام شده بود، نزدیک‌تر است.

 رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد که میزان تغییرات کابینه برای دولت دوازدهم به همان عدد ۵۰ درصد که اعلام شده بود، نزدیک‌تر است.

به گزارش جوان فردا به نقل از ایسنا ، ایسنا، محمد نهاوندیان، در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییرات ایجاد شده برای کابینه آتی، گفت: درباره این موضوع اعداد و ارقام مختلفی منتشر شده اما میزان این تغییر به همان عدد ۵۰ درصد که اعلام شده بود، نزدیک تر است.وی درباره اینکه آیا رییس جمهور برای انتخاب کابینه تحت فشار قرار گرفته‌ است یا خیر، افزود: کسانی که آقای روحانی را می شناسند می دانند که فشارها روی ایشان تاثیری نمی گذارد و رییس جمهور بنا به وظیفه ای که مردم بر دوشش گذاشته شده اند کارش را انجام داده و ما برای مشخص شدن اعضای کابینه بیشترین میزان مشورت را با نخبگان هر حوزه داشته ایم.نهاوندیان تاکید کرد: در نهایت می توان گفت آنچه که از سوی آقای روحانی برای گزینش وزرای کابینه دوازدهم انجام شده بر اساس همان اقبالی است که ایشان از مردم دریافت کرده‌اند.