با بیرحمانه ترین انتقادات بشرط منصفانه می توان منطقه آزاد ارس در اذهان بشکل مثبت شکل داد.

جوان فردا:نصیری افزود با بیرحمانه ترین انتقادات ولی با انتقاد منصفانه می توان منطقه آزاد ارس را با همکاری خبرنگاران بیش از این به جامعه معرفی نمود. ودر اذهان مردم کشور اسلامی واستان وخارج از کشور می توان تصویر بهتری رااز منطقه آزاد ارس شکل داد.

جهت ارتقای فکرخبری وفرهنگ اقتصادی خبری خبرنگاران، درراستای زفع دغدغه فکری مسئولین منطقه آزادارس کارگاه آموزشی خبرنگاران در منطقه آزاد ارس برگزار شد


به گزارش خبرنگار جوان فردا از منطقه آزاد ارس :
ابراهیم نصیری مدیر فرهنگی و آموزشی منطقه آزاد ارس در مراسم افتتاح کار گاه آموزشی خبرنگاران در منطقه آزاد ارس گفت: کارگاه یک روزه آموزش خبرنگاران جهت ارتقای فکری وفرهنگی خبرنگاران برگزار می گردد.

نصیر اطمینان داد این کارگاهها در راستای بالابردن کیفیت خبر بخصوص اخبار اقتصادی و فرهنگی و تمامی فعالیتهای انجام گرفته در منطقه آزادارس وبالا بردن کیفیت  فرهنگ انتقادی  تداوم خواهد یافت.
نصیری افزود با بیرحمانه ترین انتقادات ولی با انتقاد منصفانه می توان منطقه آزاد ارس را با همکاری خبرنگاران بیش از این به جامعه معرفی نمود. ودر اذهان مردم کشور اسلامی واستان وخارج از کشور می توان تصویر بهتری رااز منطقه آزاد ارس شکل داد.
وی گفت روزنامه نگاری وخبرنگاری یک امر مهم است که می توان با قلم فرسائی صنف اصحاب رسانه درراستای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در منطقه موفق شد.
کارگاه یک روزه آموشی خبرنگاران با حضور رضا قوی فکر  عضور انجمن پیشکسوتان مطبوعات کشور ویکی از مجرب ترین خبرنگاران کشوری بصورت علمی شروع به فعالیت نمود.

مدیریت پایگاه خبری جوان فردا بر خود تکلیف می داند از زحمات وتلاشهای دکتردادش زاده معاونت فرهنگی منطقه وابراهیم نصیری مدیر فرهنگی و آموزشی وعلی ابراهیمان رئیس اداره امور رسانه های منطقه ومحمدعلی زاده مهدی سرپرست روابط عمومی تقدیر وتشکر نماید.
.