قوی فکر: قوه چهارم هر نظام حکومتی مطبوعات است/تصویر.

با تلاش معاونت فرهنگی منطقه آزاد ارس و با پیگیریهای مدیر فرهنگی و آموزشی و مسئولین رسانه ای و روابط عمومی کارگاه یک روزه آموزشی خبر اقتصادی خبر نگاران روز پنچ شنبه مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۲ درسایت اداری برگزار گردید.

کارگاه یک روزه آموزش خبرنگاری اقتصادی در منطقه آزاد ارس برگزار گردید

به گزارش خبرنگار جوان فردا از منطقه آزاد ارس :
با تلاش معاونت فرهنگی منطقه آزاد ارس و با پیگیریهای مدیر فرهنگی و آموزشی و مسئولین رسانه ای و روابط عمومی کارگاه یک روزه آموزشی خبر اقتصادی خبر نگاران روز پنچ شنبه مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۲ درسایت اداری برگزار گردید.


رضا قوی فکر یکی از خبرنگاران با تجربه و عضو انجمن پیشکسوتان مطبوعات کشور که بیش از ۴۴ سال سابقه خبرنگاری دارند در کارگاه یک روزه آموزشی اقتصادی خبرنگاران خطاب به خبرنگاران گفت : شغل خبرنگاری ذوق است و استعداد ذاتی است. باید درس خبرنگاری را با ذوق خواند.
قوی فکر افزود خبرنگار باید شلاق تجربه را بخورد . و یابد عاشق کار خبری باشد اگر خبرنگاری دنبال پول است باید این شغل ر ا ترک کند. چون دریافت پول برای انتشار یک خبر توهین به جامعه خبرنگاری است.
قوی فکر در تعریف خبر گفت ،هر رویداد خبر نیست . باید خبر جامعیت داشته باشد. تا تعدادی از مخاطبین را در بربگیرد ومانند خبر پرداخت یارانه. خبر باید ارزش خبری داشته باشد وبرای مخاطبین فایده داشته باشد. خبر باید جذابیت داشته باشد. برای مثال گاز گرفتن پای یک مرد توسط سگ ،خبر نیست ولی گاز گرفتن پای یک سگ توسط یک مرد خبر است .
خبر باید ارزش گفتن و خواندن خبر را داشته باشد. و رویداد مهم را خبری کند. و شهرت در خبر جایگاه بهتری دارد.
قوی فکر در این کارگاه آموزشی خبرنگاران گفت ، خبرنگاری یک شغل بی رحمی است باید هر خبرنگار روزی یک روزنامه بخواند.
وی در مورد صفات خبرنگاری گفت هوش وذوق خبرنگاری و کنجکاوی صفات بارز خبرنگاری است و خبرنگاری بازنشستگی ندارد. خبرنگار باید وقتی از در خارج کردند  از پنجره وارد شود. ارتباط با مردم ومسئولین را داشته باشدتا همه او را دوست بدارند. خبرنگاری که همه با او بد باشند نمی تواند موفق گردد.


قوی فکر افزود صبر و حوصله رکن اصلی خبرنگاری است .
وی در مورد اخلاق رسانه ای گفت اخلاق رسانه ای یعنی سواد رسانه ای .  تفکر سیاسی خبرنگار نباید در خبر اثر بگذارد و همچنین اختلافات شخصی و سیاسی نباید در خبر اثر داشته باشد .
قوی فکر مطبوعات را قوه چهارم هر نظام خواند وگفت قوای مقننه ،قضائیه و مجریه سه قوه ای هستند که از سابق در هر جکومتی وجود دارد ولی مطبوعات باید قوه چهارم  شناخته شود.
عضو انجمن پیشکسوتان مطبوعات کشور در مورد مهارتهای خبرنگاری گفت یکی از این مهارتها که برای این مهارت چندین مهارت دیگر لازم است مصاحبه است . مصاحبه برای خود فن و فنون خاص دارد و مصاحبه کننده باید اطلاعات کافی در مورد موضوع مصاحبه داشته باشد. یعنی خبرنگار باید اقیانوس باشد. اقیانوس از باب اطلاعات علمی واجتماعی وسیاسی واقتصادی ودیگرموارد خبری باشد.
وی در مورد عدم دخالت دادن تفکر سیاسی و مذهبی در خبرنگاری گفت در زمان جنگ یک مسیحیی که از جبهه خبرنگاری می نمود چنان در مورد شهدا خبر میداد که همه را شیفته خود کرده بود .

لازم به توضیح است که خبرنگاران و مسئولین روابط عمومی ادارات از شهرستان جلفا و مرند در این کارگاه حضور جدی داشتند.