امروز : یکشنبه 6 آگوست 2017
تاریخ : 2017/08/06 - 13:49 ذخیره فایل ارسال به دوستان

حال که آش خیالی برای شهر می پزند، بگذار چرب تر شود‼️

جوان فردا : باین نامزدها و نامزد کننده گان توصیه میشود فضا را ملتهب نکنیم شورای شهر در پرتگاه خطرناک قرار گرفته است که می توان گفت (⁉️ انتخاب شهر دار⁉️ یا انتخاب بحران همراه با مرگ سیاسی )⁉️

حال که آش خیالی برای شهر  می پزند، بگذار چرب تر شود‼️

نویسنده : ر _ میابی

((انتخاب شهردار یا انتخاب بحران همراه با مرگ سیاسی  ))

بگذارید شورا ، شورا بماند

اخیرا در دنیای مجازی اسامی تعدادی برای تصدی شهرداری دیدم که بعداز شروع بحران سفارشی شهرداری و شورای شهر این اسامی به چشم می خورد .نمی دانم مطرح کردن این اسامی را باید به چه معنی تلقی نمود؟

⁉️ لذا باین فکر افتادم نکند این بار آش خیالی برای شهر می پزند ؟ اگر چنین است بگذار آش خیالی چرب تر شود .⁉️

اگر اسامی در زمان بحران را رصد کنیم که توسط دوستانی مطرح گردید .ولی در آن آشفته بازار نتوانستند با ارائه برنامه خود در جمع شورای شهر آشفته شده ، این پست را تصاحب کنند .

آن زمان تفکر شورای شهر ، تفکر تشنجی بود . وقتی کسی در یک دوره تشنجی نتواند ماهی خود را از آب گل آلود بگیرد در زمان آرامش گرفتن این ماهی سخت خواهد بود.

باین نامزدها و نامزد کننده گان توصیه میشود فضا را ملتهب نکنیم شورای شهر در پرتگاه خطرناک قرار گرفته است که می توان گفت (⁉️ انتخاب شهر دار⁉️ یا انتخاب بحران همراه با مرگ سیاسی )⁉️

حال اگر شهر خود را دوست داریم و دغدغه فکری ما توسعه و آبادانی شهر است . در صورتی که شورا برای شورا معتقد باشد مشاوره دهید نه مشاوره تحمیلی‼️

در غیر اینصورت شریک انتخاب بحران نشوید . بگذارید شورا خود را به مردم نشان دهد که چند مرد حلاج اند.

شورای شهر در پرتگاه مرگ سیاسی قرار دارد علائم و قرائن آن نمایان است :اولا، ثانیا ،وثالثاو رابعا

حال با این اوصاف پند دادن بهلول فضل ابن ربیع را در ذهن عموم متجلی کرده است.

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش

هر کس آن دِرُوَد عاقبت کار که کشت

پیشنهادی که برای دوستانی که دنبال معرفی شهردار هستند این است بیائید جلوگیری از دعوای دو نفرا بکنیم.

روزی بهلول به شتاب تمام راه می رفت ،پرسیدند: با این شتاب کجا میروی❓بهلول گفت ، میروم تا از دعوای دو نفر جلوگیری کنم.

گفتند کدام دونفر⁉️ گفت خودم و آن کس که دارد دنبالم می دود.

ممکن است اعضای محترم شورا بخاطر رائی که از مردم دارند خود را قوی تر پندارند و آینده را حقیر ❗️ ولی چنین نیست . اگر توجه نشود بحران واقعی در پیش داریم .

می دانم حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند

ولی باز اعضای شورای شهر را به رسیدن به ?(( خلاقیت )) و (( انتخاب اصلح )) ?سفارش می کنم.

آرا ونظرات دیگران را همانند مایه ای که در مشک کرده، و می زنند تا زبده و شیره آن را بیرون آورند ، درعالم ذهن آرا را در هم بزنند ، و نقادی کنن تا ذهن فعال گشته ، و بر اثر آن به ?(رشد) و (ابتکار ) ?برسد و نظرات منفی ومثبت را بتوانند از انبوه آراء اختیار کنند).

از اعضای شورای شهر میخواهم باین موضوع توجه کنند که گذشته برای عبرت است وبرای ساختن آینده ای بهتر .

ارسال دیدگاه