میابی عید سرسپردگی و بندگی  و گرامیداشت روز افتتاح پایگاه خبری جوان فردا را به حسن نژاد نماینده قانونی تبریک گفت .

جوان فردا : در این روز تجلی کمال انسانی و رسیدن به سرمنزل انسانیت ، مدیریت سایت رسمی و خبری تحلیلی جوان فردا با وضوی صداقت با گفتار متانت ،از جناب عالی می خواهد در راستای پاسخگوئی به مردم نسبت به وعده و وعید های داده ات در دوران انتخابات نسبت به ارائه گزارش از عملکرد خود با توجه به مشخص بودن خروجی آن در جامعه باصداقت در گفتار تن دهید تا بصورت رایگان در پایگاه رسمی جوان فردا انتشار یابد .

?میابی عید سرسپردگی و بندگی  و گرامیداشت روز افتتاح پایگاه خبری جوان فردا را به حسن نژاد نماینده قانونی تبریک گفت .

جناب دکتر محمد حسن نژاد نماینده قانونی مجلس شورای اسلامی

عید قربان عید پاکترین عیدها است، عید سرسپردگی و بندگی است. عید برآمدن انسان از خاکسترهای خویشتن خویش است. عید قربان عید نزدیک شدن دلهایی است که به قرب الهی رسیده‌اند. عید قربان عید برآمدن روزی نو و انسانی نو است. فرا رسیدن عید سعید قربان روز تجلی کمال انسانی و رسیدن انسان به سر منزل مقصود را خدمت تمامی خوانندگان ستاره تبریک و وبه آقای دکترمحمد حسن نژاد تهنیت عرض نموده، و از درگاه خدواند بی همتا و منان مسألت داریم به یمن این عید بزرگ، با وضوی صداقت وبا نماز و عبادتش، با ذکر و دعایش، با قربانی و صدقات و احسانش، بستری برای جاری ساختن مفهوم عبودیت و بندگی برایمان قرار دهد.

مفهوم عبودین حضرت ابراهیم با قربانی نمودن دلبندش حضرت اسماعیل خواست پاسخگوی خدا شود . پاسخگو بودن برای خلق خدا با توجه به حق الناس بودن کمتر از پاسخگو بودن به خداوند نخواهد بود .

در این روز تجلی کمال انسانی و رسیدن به سرمنزل انسانیت ، مدیریت سایت رسمی و خبری تحلیلی جوان فردا با وضوی صداقت با گفتار متانت ،از جناب عالی می خواهد در راستای پاسخگوئی به مردم نسبت به وعده و وعید های داده ات در دوران انتخابات نسبت به ارائه گزارش از عملکرد خود با توجه به مشخص بودن خروجی آن در جامعه باصداقت در گفتار تن دهید تا بصورت رایگان در پایگاه رسمی جوان فردا انتشار یابد . 

 این درخواست را بعنوان عیدی در روز عید قربان پذیرا باش .

در آخر لازم می بینم گرامیداشت روز افتتاح پایگاه خبری جوان فردا را برای شما تبریک گویم .

رحیم میابی

مدیر مسئول پایگاه خبری جوان فردا .