امروز : جمعه 8 سپتامبر 2017
تاریخ : 2017/09/08 - 4:24 ذخیره فایل ارسال به دوستان

سرنوشت نامه سرگشاده یاد آور داستان خالاههتی

باید یادآورشوم نویسنده نمی دانم دنبال چه می گردد .روزی دستگاه قضائیه در شهرستان را در خانه ملت زیرسوال می برد وروز دیگر با پرتاب طومار برعلیه منطقه آزادارس در خانه ملت به منطقه تیرخلاص می زند .

قسمت دوم نقدی بر نامه سرگشاده آقای دکتر محمد حسن نژاد

با عنوان بیگانه در خانه دنبال چه می گردد .

نویسنده : ر _ میابی

جای گفتن است نویسنده نامه سرگشاده یا غافل از معنی سرگشاده را شده ویا خود معنی را از چشم انداخته است .

باید یادآورشوم نویسنده نمی دانم دنبال چه می گردد .روزی دستگاه قضائیه در شهرستان را در خانه ملت زیرسوال می برد و روز دیگر با پرتاب طومار برعلیه منطقه آزادارس در خانه ملت ؟.یعنی چه ؟

ولی از طرفی از وعده های خود به مردم در سالهای ۹۱و۹۴سخن نمی گوید ‼️

سرنوشت نامه سرگشاده مانند شاگرد تنبلاست  بجای پاسخگوئی داستان خالاههتی را  نقل  و قول می کند .تا برای عدم کار آئی خود با متوسل شدن به خس وخاشاک سرپوش بگذارد.و مدیران کار آمد را تخریب بنماید و آنهم دستگاهی که تیم مدیریتی بهداشت ودرمان که از وجود ایثارگران وجانبازان خالی نیست و بصورت ایثارگرانه و شبانه روز در تلاشند . ولی باید گفت حضرت علی ع فرمود مَن اعتَزَّبِغَیرِ اَلحَقِّ اَذَلَّهُ اللهُ بِالحَق (هرکه به ناحق عزیز و سربلند شود ،خداوند به حق اورا ذلیل و وخوار می گرداند .)

ارسال دیدگاه