امروز : چهار شنبه 1 نوامبر 2017
تاریخ : 2017/11/01 - 10:43 ذخیره فایل ارسال به دوستان

⁉️مخالفت مهندس فرامرز آخوندی با هبه های تبعیضی در محلات محروم

‼️طهماسبپور برحسب جو حاکم بر جلسه با وجود رئیس جلسه مانع از عکس گرفتن توسط خبرنگار جوان فردا شد جوحاکم خیلی سخنگوی شوررا احساساتی نموده بود

‍ ‼️آیا شورا بدون حضور سرپرست شهرداری ویا شهردار نمی تواند جلسه برگزار کند؟یا میهمان همیشگی می باشد⁉️
❤️چهاردستگاه کانیکس اجاره ای درراستای حمایت اززندانیان توسط شورای شهرمرند
❌اسبقی در پاسخ طهماسبپور: بزودی مبلغی به حساب کارگران بخش خصوصی بطورمستقیم پرداخت خواهدشد
⁉️مخالفت مهندس فرامرز آخوندی با هبه های تبعیضی در محلات محروم


♦️نظربراینکه سازمان شهرداریهاوشوراها در زمان مهندس موحدنیا جهت ساماندهی وتجهیز پروژه پسماند شهرستان یک میلیارد تومان اعتبار تخصیص میدهند وقراربراین میشود این مبلغ بحساب شهرداری کشکسرای به لحاظ اینکه جمعیت آن کمتر از ۲۰۰۰۰هزار نفراست.واریز می نمایند
این موضوع قبلا توسط موحدنیا در کارگروه خاص خود که فرماندار مرند ریاست آن را برعهده داشت مطرح وراستگو نماینده عالی دولت ومعاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرنداز مهندس محمدی شهرداروقت کشکسرای خواست این مبلغ باید در پسماند شهرستان هزینه گردد ولی بااین اوصاف این امر عملیاتی نگردید.
سردار مهدی علیپور نایب الرئیس شورای شهر مرند و دکتر میرسیاوش اسبقی سرپرست شهرداری مرند در جلسه روز دوشنبه ۱۳۹۶/۸/۷شورای شهرمرند این خبررادادند که طبق توافق انجام شده ۲۰۰۰۰۰۰۰۰تومان به شهرداری کشکسرای دادیم و۸۰۰۰۰۰۰۰۰میلیون مقررشد به حساب شرکت واریز شود .
مصوبه دیگر شورا
مقررشد چهاردستگاه کانیکس بطوررایگان در اختیار انجمن حمایت از زندانیان شهرستان مرند قرارگیرد ولی جهت رعایت قانون می بایست مبلغی تحت عنوان اجاره درقرارداد لحاظ گردد لذا دراین راستا یکی از اعضا مبلغ ۵۰۰۰۰تومان اجاره هرماه و یک عضور دیگر ۱۰۰۰۰تومان را پیشنهاد داد دراین زمان محمد بخشی عضو اقتصادی شورا گفت نه ۵۰۰۰۰تومان نه ۱۰۰۰۰تومان فقط یک کلام ۲۵۰۰۰تومان خلاصه ۲۵۰۰۰تومان مورد تصویب شورای شهرمرند قرارگرفت
‼️طهماسبپور برحسب جو حاکم بر جلسه با وجود رئیس جلسه مانع از عکس گرفتن توسط خبرنگار جوان فردا شد جوحاکم خیلی سخنگوی شوررا احساساتی نموده بود
⁉️این چندمین جلسه است که شورا باحضور سرپرست شهرداری جلسه برگزار می نماید
سوال این است آیا شورا بدون سرپرست شهرداری توان برگزاری جلسات شورا را ندارند ⁉️

@jjavanefarda

ارسال دیدگاه