امروز : چهار شنبه 1 نوامبر 2017
تاریخ : 2017/11/01 - 21:20 ذخیره فایل ارسال به دوستان

⁉️?صداقت،?شجاعت،?دقت و? سرعت چهارکلید قفل های کلید گم شده شهرداری مرنددر پروژه جواهر وقائم⁉️

جوان فردا :?ولی آنچه در جلسه مورخه ۱۳۹۶/۸/۱۰گذشت نشان از عدم ارائه راه کار قانونی و حمایتی بود هیچیک از کارشناسان شهرداری با دست پر جهت حل مشکل نیامده بودند .بلکه فقط موانع را مطرح می کردند .وبعضی ها از سوار شدن به ماشین رنگ سیاه می ترسیدند .

تحلیلی بر دستور جلسه مورخه ۱۳۹۶/۸/۱۰شورای شهرمرند

⁉️?صداقت،?شجاعت،?دقت و? سرعت، چهارکلید قفل های کلید گم شده شهرداری مرنددر پروژه جواهر وقائم⁉️

نویسنده : ر _ میابی

درجه کارشناسی : کارشناس ارشد حقوق عمومی

? چندین چلسه است که شورای شهرمرند درحل مشکل پروژه جواهر و قائم ساعتها جلسه گذاشته اند. درهرجلسه مسائل دوره تسلسل خودرا می پیماید .

دراین راستا بعضی از مسئولین شهرداری ادعای حل مشکل این پروژه ها را مینمودندولی بعداز رسیدن به منصب خبری نشد .

?ولی آنچه مسلم است جهت حل مشکل این پروژها نباید موضوع را بزرگ کنند . موضوع را بعضی ها بیجا بزرگ می کنند تا خوف بر جان صاحبان امضا بیفتد . درحالی با استعانت از خداوند منان در چهارچوب قانون وبا حمایتهای شورای شهر و فرماندار واستاندار میتوان این مشکل کوچک را حل نمود غلو نمودن موضوع پروژه ه ای جواهر وقائم توسط دستهای پنهان می باشد .

?ولی آنچه در جلسه مورخه ۱۳۹۶/۸/۱۰گذشت نشان از عدم ارائه راه کار قانونی و حمایتی بود هیچیک از کارشناسان شهرداری با دست پر جهت حل مشکل نیامده بودند .بلکه فقط موانع را مطرح می کردند .وبعضی ها از سوار شدن به ماشین رنگ سیاه می ترسیدند .

❌ این ترس یک ترس بیجاست چون اگر سوار ماشین سیاه رنگ شویم آنهم برای ماست ما باین ماشینهای مورد اشاره کارشناسان شهرداری ایمان داریم . امنیت شغلی کارمندان از وجود سازمانهای نظارتی هست . اینگونه کلمات نشان از ضعف یک کارشناس است یک کارشناس باید برای حل مشکل ارائه طریق نماید نه اینکه از ماشین سیاه رنگ بترسد . اگر واقعا یک کارشناس ازارائه نظرات کارشناسی در حل یک مشکل که تمامی مردم ومسئولین درفکر حل آن هستند باید بااستعفای خود هراس را از جان خود بدر کند.

آخرالامر چرابایدبین شورای شهر و سرپرست شهرداری درمورد نوشتن لایجه ویا طرح برای حل مشکل بحث وجدل گردد.⁉️

? اگر واقعا متوجه معنی طرح ولایحه هستیم باید واقعیت راقبول کنیم لایحه همیشه برای حل یک مشکل بیان می گردد بر ای نمونه لایحه بودجه ویا بعداز آن متمم لایحه بودجه ازسوی شهرداری به شورا ارسال میشود تا برنامه های خودرا بااین بودجه تدارک ببینند . ولی طرح در شورا مطرح میشود واز صفر شروع می گردد . بعداز تصویب جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می گردد حال شهرداری برای حل مشکل طرح مصوب شورا که دراجرا پیش آمده است باید لایحه ای برای شورای شهر بفرستدیااینکه خودشان بدون لایحه میتوانند مشکل را حل کنند.

? ولی سخنی با مشارکت کننده پروژه جواهر وقائم

حال کاراز کار گذشته است

‼️در سیاهی درروی سنگ سیاه دنبال ریال زنگ زده گشتن سخت است‼️

جهت اینکه پروژه جواهر وقائم که بصورت مصنوعی دو قلو شده اند .مشارکت کننده باید کمی متوجه امر شوند که هرچقدر موضوع طول بکشد هردو سرمایه گزار ضرر خواهند نمود .

خود مشارکت کننده باید بداند دستهای پنهان سودجو وفرصت طلب در حل مشکل این پروژها برنامه تخریبی دارند . اگر نبود افراد فرصت طلب ،این پروژه خیلی وقت پیش تمام شده بود .

پس مشارکت کننده باید دراین مقطع اززمان از بعضی امتیازات خود بگذرد ومشارکت کننده دیگرهم باید از امتیازت خود بگذرد تا این پروژها باتمام برسد .

?ولی آنچه ما پیشنهاد میکنیم باید درامرحل مشکل کوچک پروژه جواهر وقائم چهارکلید اصلی کلیدهای قفل شده را معرفی میکنیم تا کارشناسان شهرداری و شهردار یا سرپرست شهرداری از آن چهارکلید استفاده نمایند تا قفل ها باز وپروژها شروع بکارنمایند .

♦️ ?صداقت،?شجاعت،? دقت و?سرعت ،چهارکلید اصلی قفلهای زنگ بسته پروژه جواهر وقائم می باشد .????

❤️جوان فردا برای فردای جوان می اندیشد .

T.ME/JJAVANEFARDA

ارسال دیدگاه