امروز : چهار شنبه 20 دسامبر 2017
تاریخ : 2017/12/20 - 19:12 ذخیره فایل ارسال به دوستان

اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر مرند

جوان فردا : اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر مرند به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال

موافقت نامه تخصیص مبلغ ۸۰ میلیارد ریال با عنوان تقویت اعتبارات طرح های فاضلاب شهر ها که با پیگیری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند ، جهت احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب مرند اجرایی شده است .

اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر مرند به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال

موافقت نامه تخصیص مبلغ ۸۰ میلیارد ریال با عنوان تقویت اعتبارات طرح های فاضلاب شهر ها که با پیگیری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند ، جهت احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب مرند اجرایی شده است .

در راستای احداث مدول دوم فاضلاب مرند آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت دوم در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی و روز نامه عصر ایران به تاریخ ۹۶/۹/۲۱ درج شده است .

ارسال دیدگاه