امروز : دوشنبه 25 دسامبر 2017
تاریخ : 2017/12/25 - 9:16 ذخیره فایل ارسال به دوستان

درست زیر گوش خودمان در همین مرند خودمان ، برده‌داری وجود دارد . برده داری نوین.

جوان فردا : شرکتهائی پیدا می‌شوند که می‌روندبا اداره ای مانند شهرداری قرار داد می بندد تحت عنوان قرار داد حجمی ،پیمانکار انسانهائی را به بردگی خود در می‌آورد. از قراردادها خبری نیست ! از واریز حق بیمه خبری نیست .دست پیمانکار آنقدرباز است .وقتی کارگری حق خود را می خواهد زود تهدید به اخراج می شود .

نویسنده : ر _ میابی

کارشناس ارشد حقوق عمومی

ماجرایی که امروز می‌خواهم برایتان تعریف کنم ، کاملا واقعی است و به صحت آن اطمینان کامل دارم .
درست زیر گوش خودمان در همین مرند  خودمان ، برده‌داری وجود دارد . برده داری نوین.

شرکتهائی پیدا می‌شوند که می‌روندبا اداره ای مانند شهرداری قرار داد می بندد تحت عنوان قرار داد حجمی ،پیمانکار انسانهائی را به بردگی خود در می‌آورد. از قراردادها خبری نیست ! از واریز حق بیمه خبری نیست .دست پیمانکار آنقدرباز است  .وقتی کارگری حق خود را می خواهد زود تهدید به اخراج می شود .

ازطرفی پیمانکاردر چهارچوب قرارداد، متعهد به مندرجات قرارداد نیست .
کارگری می گفت ترا بخدا نام مرا در گزارش تان نیاورید اگر پیمانکار که کارفرمای ماست بشنود مارا اخراج می کند.
دیگری گفت اگر مارا شهرداری تحویل بگیرد راندمان کارما خیلی بالا میرود .ما نمی گوئیم استخدام شهرداری باشیم ولی شهرداری می تواند به حال و زندگی حجمی ما یعنی زندگی جهمنی ما چاره ای بیاندیشد .
کارگر دیگری گفت صبح بچه ام مریض بود همسرم گفت بچه مریض است خودرا به نشنیدن زدم خارج شدم .
نمیدانم پیمانکار بچه دارد یانه ؟
آنچه نظر نویسنده این مطلب را جلب نمود .شخصیت کارگران بود شخصیت این کارگران آنقدر ستودنی بود که نویسنده نتوانست خودرا نگه داردبا رنگ سرخ یک تصویر گرفت .
واقعا چه مرد انی بزرگی در لباس فسفری رنگ دارند به شهر خدمت می کنند .
پیمانکار با کاهش نیرو همان کار را از نیروهای کاهش یافته می کشد . ولی دریافتی کارگران فرقی ندارد . یعنی برده داری نوین .
زندگی کارگران قراردادهای حجمی در شهرداریها زندگی جحیمی است و حق و حقوق کارگران در این نوع قراردادها در سازمان شهرداریها در خفا و استخفاء مانده است .
ممکن است براین کارگران بیمه ۳۰ روزه هم واریز نشود و بعد از مدتی که سن کارگر به کهولت خواهدرسید روزی متوجه خواهد شد با سی سال کارکرد فقط ۱۰سال بیمه دارد آنوقت خسارات این نوع قراردادها بر پیکر خانواده وجامعه سنگینی خواهد نمود و آه این کارگران، خانه کسانی را ویران خواهد نمود که با آگاهی از خیانت ها لب نگشوده اند سکوت را به رضای خدا جایز دانسته اند .
باید عوامل اینگونه قراردادها خوب توجه کنند روز رستاخیز نزدیک است و قبل از آن مکافات العمل در این دنیا یقه آنهارا خواهد گرفت .
صحبتی با ناظر این امر داشتم صریحا گفت پیمانکار آنقدر جرات پیداکرده در پیش مسئولین به ناظر و دیگر مسئولین تهمت می زند ولی کسی نیست پاسخ آن را بدهد .
حالا هی بیایید برای پیمانکار ودیگرعوامل آن از حقوق برابر انسانها در اسلام حرف بزنید و اینکه امام علی ع فرموده هر چه برای خودت می پسندی برای دیگران هم بپسند و علیهذا فایده‌ای ندارد …. این آدمها خوب بلدند از ابزار قانون در این قراردادها به نفع خودشان استفاده کنند وسرنوشت صداها خانواده را با مشکل مواجه نماید .
عقلم به رنجش گفت از او بردار دل
گفتم بچشم
اما کجا این حرفها جانا به گوشم می رود .
کارگری گفت :
من صبوررم
اما
آه ، این بغض گران
صبر چه میداند چیست

ارسال دیدگاه